Magazín Elita

Morek

Zvířecí i lidský je výjevem dědictví. Obecně je projevem spokojenosti a dostatečného zajištění.

Mouka

Vždy radost a užitek. Meleme-li si mouku, někdo nás mile překvapí svojí přítomností, dárkem či činem. Mouka i mouční červi vyjadřují majetek, dobrý výdělek, ale značí také radost a pohodu. Mouka v šatech značí zákeřnou pomluvu.

Moucha

Symbol prozrazuje neurologické potíže, které bývají spojené, které doprovází špatná nálada. Poletující a nepolapená moucha, která nás obtěžuje často upozorňuje na to, že se předvádíme a našemu okolí se to vůbec nelíbí – ztrácíme popularitu. Lapená moucha na mucholapce, čeká nás úspěch bez velké námahy. Chytíme-li mouchu do ruky, musíme se připravit na sérii testů, které nás mají prověřit a v některých případech aniž to tušíme. Vletí-li nám moucha do pusy, je to o člověku, který nám nevhodně skáče do řeči a bude se chovat velice drze.

Motýl

Ve většině případech se jedná o štěstí, přicházejí výhodné změny, avšak nejsou trvalého charakteru, což můžeme změnit některými kroky, které uděláme navíc. Svobodně si létající motýl velice často oznamuje, že nás opustí milenec či milenka, ale také označuje nespolehlivého  člověka v našem  okolí. Lapený motýl vyjadřuje, že chytíme někoho na švestkách.

Motyka

Dá se říci, že si kopeme svůj hrob - vyloženě negativní znak, ale   když pracujeme na s ní pracujeme na zahrádce, čekají nás dobré výsledky, dobré zprávy a potěšující rozhodnutí.

Motorka

Možná nás čeká příjemný víkend či výlet. Jedeme-li na motorce, měli bychom být více pozorní na své zdraví fyzické i duševní.

Mošt

Příliš podléháme pudům. Upozorňuje také na zkreslené vedení, klama a sebeklam.

Most

Je  východiskem ze složité situace.  Dodává nám rovnováhu, avšak velký počet mostů jsou dohady a vady na díle či ve vztazích. Jdeme-li přes starý most není nebezpečím, pokud jej přejdeme bez úhony. Jdeme-li po nekonečném mostě, udělali jsme velký pokrok. Padací most vyjadřuje, že si nedokážeme pomoci - bez cizích osob. Odmítneme-li přejít most, jsou nám kladeny velké osobní překážky.

Moře

Změny, čím dále moře vidíme, tím větší změny nás mohou čekat. Čím krásnější pohled na klidné moře, tím lepší změny nás očekávají.  Patří sem i sny o hezké dovolené, které se  mohou naplnit. Rozbouřené moře upozorňuje na blížící se nutný souboj, boj soupeřů. Spadneme-li do moře, strčí-li nás tam někdo  , ale neutopíme se, je to potvrzení toho, že se nám štěstí vyhýbá a přijdou osudové změny. Utopíme-li se v moři, končí se velké napětí, jsme mimo nebezpečí. Je-li příliv a my jej pozorujeme, čeká nás dědictví.  Pozorujeme-li odliv, musím e si uvědomit, že štěstí je vrtkavé.

Modrá

Splní se nám  přání.  Být v modrém  salonku či jej jen vidět, prozrazuje materiální potíže.

MOTOSALON 2024