Magazín Elita

Žehlička

Používáme-li ji či se ve snu jen tak objeví, čekají nás příznivé časy, ale jen díky změně a pokud prádlo spálíme, můžeme na počátku předpokládat malé nesnáze či nedostatečné zajištění, také podceněná příprava, ale přesto dojde k pozitivní změně.

Žebřinák

Naložený vrchovatě, je znakem hojnosti a blahobytu. Polámaný zase ukazuje na hubené a neplodné období po všech stránkách.

Žebřík

Žádný úspěch není jistý. Ostavený žebřík či ležící v trávě, nabízejí se nám nové možnosti. Opřeme-li se na něj, budeme mít velké tajemství. Opřený o okno je vždy varováním před podvodníky a zloději. Spadne-li z okno, někdo nás zachrání před velkou ztrátou. Neseme-li žebřík, někdo nám dá dobrou radu či nám přímo z nesnází pomůže. Nese-li žebřík někdo jiný, někdo neblaze zasáhne do našeho projektu, nebo nám zkazí něco, nač se usilovně připravujeme. Stoupáme-li po žebříku, čeká nás úspěch, slézáme-li, asi přijde neúspěch. Spadneme-li ze žebříku, čekají nás chmurné chvíle, kdy utrpí nejvíce naše psychické zdraví. Poškozený a jinak polámaný, ženeme se do něčeho naprosto bezhlavě či s e pouštíme do něčeho, co nám vůbec nenáleží k řízení či k řešení. Celkově s e dá říci, že náš vývoj s e zpomaluje, možná až zastavuje. Chceme-li lézt po nestabilním či rozbitém, počínáme si skutečně nešťastně a naše vlastní chyby nás mohou dovést až ke krachu.

Žebrák

Často vyjadřuje malé radosti. Jsme-li žebráky, ale nesmíme se jím stát ve snu, bude nám fortuna nakloněna, můžeme tedy vyhrát v loterii, ale i jiné soutěži. Díváme-li se na někoho, kdo žebrá, má se ještě o životě co učit. Dáváme-li něco žebrákovi a nejsou to peníze, dostaneme se do nepříjemné situace.

Žaludy

Čeká nás období, kdy se budeme muset nutně uskromnit, obzvlášť pokud je hledáme, bude krize krutější. Sbíráme-li je a je jich hodně na zemi, nemine nás zisková šance a je jen na nás, jak této příležitosti využijeme. Krmíme-li jimi prasata, čekají nás příjemné zážitky. Padají-li ze stromů, uteče nám dobrý obchod anebo něco pokazíme díky své nešikovnosti.

Řetěz (železný)

Nový řetěz značí dlouhý život. Napadený rzí naznačuje temnou budoucnost. Zlatý značí enormně dobré časy. Svazuje nás nějaký slib, který nás spíše tíží.

Sál

Většinou jde o navozený symbol, který přichází, pokud se chystáme do společnosti, významný sraz atd. Je-li však naše účast v neznámé  společnosti, budeme s někým  ve sporu.  Bavíme-li se dobře, budeme se dobře bavit a bez zábran můžeme prozradit věci, které jsme měli smlčet. Jsme-li ve známé společnosti, dá se předpokládat, že se na nás nabalují darmošlapové a příživníci.

Safír

Někdo nás bude sledovat či obtěžovat.

Sad či ovocné stromy

Dědictví, či touha se podívat na cizí účty.

Ředitel

Naše přání mají šanci se vyplnit. Staneme-li se jím ve snu, navážeme dobré kontakty, ale ty mohou být kříženy střetem zájmů.