Magazín Elita

Nádobí

Tvoříme si problémy chybnou komunikací - chyba je na naší straně. Kupujeme-li si ve snu nové, rozroste se naše rodina. Rozbijeme-li nádobí, potká nás štěstí, ale nejedná se o štěstí v loterii. Hrnec ve snu upozorňuje na zásnuby či oficiální oznámení soužití blízkých přátel. Špinavé nádobí jsou vždy potíže v domě v kruhu rodinném i se sousedy. Myjeme-li nádobí, čeká nás harmonické období, noví přátelé či upevněné přátelství a pro nezadané to je láska na obzoru.

Nádeník

Blíží se problémy a potíže, kterým se nedá vyhnout.

Nábřeží

Naplní se naše očekávání dříve než očekáváme díky nezištnému zásahu někoho z našeho okolí nebo jsme skutečně tak dobří či náš plán.

Mzda

Je-li nám vyplácena v hotovosti a v drobných, je to předzvěstí nevděku a čím více drobných, tím více nevděku. Vyplácí-li snící někomu odměnu, je nutné očekávat potíže, kdy snící rozhodně není viníkem.

Mýt či prát

Musíme-li něco umýt či vyprat, čeká nás mnoho nepříjemností a neubráníme se rozčílení. Musíme-li se mýt sami, je nutné vyvrátit nějaké tvrzení o své osobě. Použijeme-li k mstí  houbu, podaří se nám se zbavit nepříjemností. Budeme-li pasivně přihlížet a naslouchat tomu, co nepěkného se o nás říká, přijdeme o důležité přátele.

Myš

Vždy varuje před zbytečnou námahou a nabádá nás k vytváření rezerv (ve všeobecné rovině). Píská-li myš, je to varování. Pobíhá-li sem a tam, jsme rozmrzelí, dlouhodobě máme špatnou náladu. Bílé myšky vyjadřují naše neopodstatněné strachy. Lapená myš je štěstí v neštěstí, avšak myš v pastičce vyjadřuje, že snícího čeká nepříjemné jednání s nejistým  výsledkem a navíc s protivnými  lidmi.

Myslivec

Vážně varuje před naivností, důvěřivostí a lehkověrností.

Myrta

Většinou  signalizuje, že se blíží svatba vlastní či někoho blízkého.

Mýdlo

Někdo nás neprávem obvinil či nás veřejně podezřívá, což poškozuje naši pověst, kterou budeme muset bránit či očistit. Jsme-li ve snu namydlení, snaží se nás někdo podvést, objeví-li se tento sen opakovaně, bude podvod skutečně významný. Mýdlové bubliny jsou přehnanými iluzemi, kdy je realita v podstatě zklamáním z vlastního života.

Muž

Pro  ženy je erotickým symbolem a pro muže většinou vyjadřuje souboj s vlastním  já.  Starý muž je výhradně rádce, mladý je spíše vyjádřením nepokoje a roztěkanosti. Získá-li žena muže , je to jen toužebné přání, které se naplní až za dlouhý čas. Bije-li muž ve snu ženu, nesmírně ji miluje. Čím tlustější muž ve snu se  objeví, tím lépe bude chápat ženiny potřeby její partner.

MOTOSALON 2024