Magazín Elita

Prase

Pozor na unáhlené soudy, ale obecně platí, že  je to velice příznivý znak.

Pramen

Toužíme  po  duchovním  poznání. Nově  objevený  pramen  je  velkým  štěstím.

Prach

Na  starých předmětech značí dobré příjmy, velký zisk, díky vlastní práci, ale možná i díky daru. Prach v domácnosti značí hádky. Stíráme-li  prach,  snažíme  se napravit  své  chyby a  odstranit nedostatky  ve  vlastní práci. Být  od  prachu  znamená,  že  se nevyhneme  jednání  s mrzoutem.

Prádlo

Příjemné  domácí starosti.

Požár

Není jisté, co nás čeká a nejsou ani jednoduchá východiska ze situací, do kterých se dostaneme. Díváme-li se na plameny, je to transformace a čeká nás blahobyt a dobré zisky. Hoří-li krov, musíme počítat s problémy  ve všem, co děláme. Založíme-li požár, jen se snažíme něco zvrátit, ale marně. Vidíme-li požár vlastního majetku bez kouře, nemusíme se obávat ztráty, avšak je-li dým temný a těžký, sníží se náš majetek znehodnocením.

Pozemek

Stejnoměrně porostlý  zelenou trávou je radostí a štěstím. Zanedbaný je oprávněnou nespokojeností a rozhořčeností.

Pouť

Dosáhneme vytyčených cílů.

Poutník

Upozorňuje nás, že mnohé okolo nás je pomíjivé. Potkáme-li ho, brzy se zotavíme i po dlouhé nemoci. Náš život se dočasně změní, budeme více sami.

Pouta

Nervové vypětí.

Povodeň, záplavy

Vyjadřuje primárně úroveň našich pudů, dle živelnosti záplav se dá usuzovat na projev našich  pudů. Pohádáme se s blízkými příbuznými nebo nás najdou naši věřitelé. Valí-li se čistá voda do pokoje, čeká nás užitečná návštěva.

Na vlně audioknih