Magazín Elita

BILL GATES HODNOTÍ PROSTŘEDKY K BOJI S EXTRÉMNÍ CHUDOBOU

BILL GATES HODNOTÍ PROSTŘEDKY K BOJI S EXTRÉMNÍ CHUDOBOU

Seattle 31. ledna (PROTEXT/PRNewswire) - Bill Gates klade důraz na cíle a měření jako na klíče k boji s extrémní chudobou. Gatesův pátý výroční dopis vyzdvihuje úspěchy od vzdělávání ve Spojených státech až po prenatální péči v Etiopii. Nastiňuje vizi zlepšení života chudých na příštích 15 let.

Bill Gates, spolupředseda Nadace Billa a Melindy Gatesových, ve svém pátém výročním dopise zdůrazňuje, že stanovení jasných cílů a přesné měření jsou klíčem ke zlepšení kvality života chudých lidí na celém světě.

"Vím, že to není přitažlivé téma, ale důkazy jeho dopadu jsou nepopiratelné," napsal Gates. "Život těch nejchudších se v posledních 15 letech zlepšoval rychleji, než kdy předtím."

Dopis zaznamenává pozoruhodné pokroky od škol ve Spojených státech až po zdravotní péči v Etiopii. Uvádí argumenty pro další investice do úsilí o dosažení měřitelného zlepšení životů milionů těch nejchudších lidí. Hlavním důvodem byl světový závazek stanovit jasné cíle a určit správná opatření k dosažení pokroku.

To platí zejména v případě zahraniční pomoci. "Dříve se o pomoci z velké části diskutovalo jen ve smyslu celkového množství investovaných finančních prostředků. Dnes, když máme přesnější měřicí ukazatele, jako například dětská úmrtnost, jsou lidé schopni vnímat podporu v ostřejším světle - že je rozdíl léčit lidi s onemocněním AIDS, nebo je ponechat svému osudu," uvedl Gates ve svém dopise.

Dále zdůrazňuje význam této skutečnosti na pozadí napjatých rozpočtů po celém světě. "Jasné cíle a měřicí ukazatele nejen umožňují vládám financovat programy pomoci efektivněji. Důležité je, že také posilují politickou vůli pokračovat ve financování programů pomoci, protože ukazují jejich úspěšnost. Nejde jen o to, že vlády dávají jiným vládám peníze daňových poplatníků. Jde o to, že jedna společnost pomáhá jiné společnosti pozvednout se z chudoby.

Gates zdůrazňuje význam rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals, MDG) Organizace spojených národů. Jsou důkazem, že svět je schopen vykonat opravdu velké věci, když si stanoví jasný cíl a vytvoří ukazatele pro měření pokroku. Rozvojové cíle tisíciletí jsou sada osmi konkrétních cílů, které představují bezprecedentní celosvětové úsilí o uspokojení potřeb nejchudších lidí světa do roku 2015. "I kdybychom nedosáhli všech cílů, pokrok, který jsme již udělali, je ohromující", řekl Gates. "Cíle MDG snížit extrémní chudobu na polovinu jsme dosáhli před termínem. Podařilo se snížit na polovinu množství lidí, kteří nemají přístup k nezávadné pitné vodě."

Svět hledí kupředu a Gates vyzval ostatní, aby předložili své nápady na zlepšení světa pro příští generace sdílením své naděje pro rok 2030. Gates doufá, že se mu podaří podnítit globální diskusi o efektivním rozvoji a o tom, jak by měl svět kráčet společně k dalšímu pokroku při pomoci nejchudším lidem.

Dopis nastiňuje další klíčové priority nadace pro rok 2013, včetně pomoci při vymýcení dětské obrny, snížení dětské úmrtnosti, zlepšení přístupu k antikoncepci a zlepšení vzdělávání ve Spojených státech. Gates také oznámil druhého držitele ocenění za modernizaci vakcín Gates Vaccine Innovation Award. Pochválil inovativní práci Margaridy Matsinhe, zástupce projektu VillageReach v terénu, která pomáhala při zkoušení logistického systému očkování. Odstraňovala překážky, které bránily dětem dostavit se k očkování.

Chcete-li si přečíst celou zprávu, klikněte zde: http://www.gatesfoundation.org/annualletter.


Další články z rubriky

Spolek VČELÍ STRÁŽ stojí vždy na straně opylujícího hmyzu

Spolek VČELÍ STRÁŽ stojí vždy na straně opylujícího hmyzu

Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně se dočká rekonstrukce

Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně se dočká rekonstrukce

Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč.

Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč.

Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz

Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz