Magazín Elita

Muzeum

Nové  cesty a nové možnosti, pokud se v něm  nacházíme.  Pokud v něm  vystavujeme své exponáty, opouštíme prostor, který je pro nás důležitý, i když může vykazovat ztráty.

Mušle

Dojde k vysvětlení nějaké (historické)  události, která s nás  dotýká. Násilím rozevřená mušle je projevem odhaleného tajemství, které je ostře střežené.

Mula

Musíme pěstovat svoji vůli a nevzdávat to, co nás nebaví. Jízda na mule je jízdou k úspěchu či za dobře vykonaným dílem.

Mučení

Znak SOS, cítíme se v ohrožení, v tísni. Mučí-li snící někoho, budou naše jednání poznamenána nespravedlností, která na někom pácháme. Jsme-li na mučení někoho jiného, jsme citliví a máme soucit s lidmi v okolí, kterým nemůžeme pomoci. Všeobecně se vždy musíme zamyslet nad tím, zda nejednáme ukvapeně, namyšleně či arogance.

Mše

Svatá mše upozorňuje, že bojujeme se svojí vůlí, neboť nás nahlodává pokušení.

Mříž

Budeme cestovat, ale také naše odloučení. Díváme-li se přes mříž, trápíme se stresem. Jsou-li mříže jako plot nebo  brána, máme přemrštěné požadavky, které jsou nedosažitelné.

Mrtvola

Neudělali jsme dostatek toho, abychom si mohli říci, že je vše vyřešeno - táhneme si s sebou problémy. Nemůžeme stále odhalit důležité skutečnosti vedoucí k vyjasnění některých událostí, které se nás dotýkají. Jsme-li ve snu mrtvolou, něco definitivně končí. Mrtvola (neznámého) všeobecně oznamuje, že je v dohledu svatba nebo křtiny v blízkém okruhu lidí. Mrtvola partnera či partnerky - definitivní  konec vztahu, či jeho pomalé přibližování. Zemřeme-li ve snu, čeká nás štěstí. Vidíme-li mumii, někdo si vzpomene na něco, co nám již dlouho dluží či oživí něco, co jsme již dávno zapomněli.

Mršina

Často je spojená se smutkem. Něco  se dokončuje, něco je ve finále a výsledek je nezvratitelný a nemusí být příznivý. Mršina koně prozrazuje , že přichází mimořádně dobré  období.

Mravenci

Objevují-li se ve snu bez ohledu na přesné zařazení, přišel čas, kdy musíme dokázat svoji fundovanost a spolehlivost. Oznamují zdravotní potíže a nové nemoci. Často s e jedná neurologické potíže (postižení nervových drah) a také  o zažívací potíže. Lezou-li po nás a nekoušou nás, čeká nás úspěšná éra. Koušou-li nás, je nutné se připravit na mimořádné pracovní nasazení, kdy bude možné uplatnit svůj talent a ambice za vysoký honorář. Rozšlapeme-li úmyslně mraveniště, je to znak nečekaných zvratů, tragédií a neštěstí - jeden z nejvíce nepříznivých znaků.

Mrak

Jasné bílé plijící oblohou jsou spřádaná přání. Těžké, tmavé jsou starosti. Náhle zatažená obloha upozorňuje na nečekaný příchod někoho nebo něčeho, co nám bude komplikovat život.

MOTOSALON 2024