Magazín Elita

KOUČOVÁNÍ NENÍ TRÉNOVÁNÍ, PORADENSTVÍ ANI MENTOROVÁNÍ

KOUČOVÁNÍ NENÍ TRÉNOVÁNÍ, PORADENSTVÍ ANI MENTOROVÁNÍ

Koučink pomáhá hledat a nacházet vlastní řešení, cesty a způsoby, jak a co budeme dělat v nás samých. Zaměřuje se na využívání vlastních zkušenosti a možností, na silné stránky, na sny a cíle koučovaných. Koučink vás naučí více důvěřovat sobě a svým vlastním zdrojům, ze kterých čerpáte kreativitu a životní sílu, vede nás k vlastnímu prameni.

Koučink je pomáhající profese. Je to proces, při kterém kouč a koučovaný vytvoří partnerství a společně se snaží překonat problém na, který se koučovaný chce zaměřit nebo cíl, kterého chce dosáhnout. Každému se občas stane, že se v něčem zasekne a opakuje stále stejné chyby, má pocit, že je v začarovaném kruhu, a to je čas vhodný pro nástup kouče, který ukáže, jak se dostat k vlastním zdrojům, jak se „nastartovat“ k efektivní cestě vedoucí k cíli.

Koučink bývá často zaměňován s různými metodami a směry práce s lidmi. Není to poradenství ani mentoring. Koučování není ani trénování, i když se často setkáváme s tímto nesprávným pojmenováním. Kouč (také kauč) společně s klientem z vytěžených informací, které sám klient poskytne, postaví reálnou strategii, stanoví konkrétní cíl, k němuž ho kouč vede (podporuje, doprovází).

Pokud se koučovaný od stanoveného cíle odchýlí, kouč se s ním pokusí analyzovat (probrat), proč k odchýlení došlo, aby mohli společně nastavit novou strategii, pokud jde stále o dosažení původně stanoveného cíle. Není-li tomu tak, vrátí se v procesu zpět a společně vyhodnotí, jaký je skutečný cíl je aktuální (revize zakázky).

Koučův úkol je pomáhat probouzet a zvyšovat potenciál klienta, zbavit ho strachu a cíleně jít společně s ním za jeho cílem a udržet jeho směřování. Koučováním se zvyšuje úroveň i intenzita prožitků a výkonnost, což vede k úspěšnosti a větší spokojenosti. Kouč koučovanému pomáhá zorientovat se v sobě, čeho chce dosáhnout a najít jeho cíl a vlastní jedinečnou cestu.

Koučování přináší výsledky zejména proto, že vytváří specifický vztah mezi koučem a koučovaným. Vztah kouče a koučovaného musí být založen na: důvěře, sympatiích, oba si musí „sednout“ - vytvoření pocitu opory a bezpečí. Kouč pokládá speciálně formulované a řazené otázky, jež vedou k hlubšímu uvědomění koučovaného ve vztahu k tématu. Principem úspěšného koučování je to, že odpovědi na otázky nosí koučovaný v sobě.

Koučink je vhodný pro následující oblasti:

 • Zlepšení vztahů v kolektivu (s kolegy, s nadřízenými, s podřízenými)
 • Sladění pracovního a osobního života
 • Zvládání extrémní zátěže
 • Vyrovnání se s rozchodem – úmrtím blízké osoby
 • Rozhodnutí o změně povolání, místu pro život
 • Ujasnění si životní vize a nalezení smyslu života

 

Cíl koučinku:

 • Posílit úsilí klienta vedoucí k cíli
 • Pomoci při řešením problémů
 • Zvládnout životní změny
 • Zaměření se na osobní růst a profesní rozvoj
 • Posilovat víru koučovaného v sebe sama

 

Zpracovala: Lenka Žáčková


Další články z rubriky

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Meltingpot 2023: přijede autor Proč spíme Matthew Walker, hlavním tématem dlouhověkost, nově Biohacking Expo a Cacao stage

Meltingpot 2023: přijede autor Proč spíme Matthew Walker, hlavním tématem dlouhověkost, nově Biohacking Expo a Cacao stage

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Jen 6 % Čechů řeší psychické problémy s odborníky. Děti léčí spíše „přirozenými metodami“

Jen 6 % Čechů řeší psychické problémy s odborníky. Děti léčí spíše „přirozenými metodami“

Supercely už nejsou v České republice vzácností!

Supercely už nejsou v České republice vzácností!

KONFERENCE, NA KTERÉ BYSTE NEMĚLI CHYBĚT