Magazín Elita

KOUČOVÁNÍ NENÍ TRÉNOVÁNÍ, PORADENSTVÍ ANI MENTOROVÁNÍ

KOUČOVÁNÍ NENÍ TRÉNOVÁNÍ, PORADENSTVÍ ANI MENTOROVÁNÍ

Koučink pomáhá hledat a nacházet vlastní řešení, cesty a způsoby, jak a co budeme dělat v nás samých. Zaměřuje se na využívání vlastních zkušenosti a možností, na silné stránky, na sny a cíle koučovaných. Koučink vás naučí více důvěřovat sobě a svým vlastním zdrojům, ze kterých čerpáte kreativitu a životní sílu, vede nás k vlastnímu prameni.

Koučink je pomáhající profese. Je to proces, při kterém kouč a koučovaný vytvoří partnerství a společně se snaží překonat problém na, který se koučovaný chce zaměřit nebo cíl, kterého chce dosáhnout. Každému se občas stane, že se v něčem zasekne a opakuje stále stejné chyby, má pocit, že je v začarovaném kruhu, a to je čas vhodný pro nástup kouče, který ukáže, jak se dostat k vlastním zdrojům, jak se „nastartovat“ k efektivní cestě vedoucí k cíli.

Koučink bývá často zaměňován s různými metodami a směry práce s lidmi. Není to poradenství ani mentoring. Koučování není ani trénování, i když se často setkáváme s tímto nesprávným pojmenováním. Kouč (také kauč) společně s klientem z vytěžených informací, které sám klient poskytne, postaví reálnou strategii, stanoví konkrétní cíl, k němuž ho kouč vede (podporuje, doprovází).

Pokud se koučovaný od stanoveného cíle odchýlí, kouč se s ním pokusí analyzovat (probrat), proč k odchýlení došlo, aby mohli společně nastavit novou strategii, pokud jde stále o dosažení původně stanoveného cíle. Není-li tomu tak, vrátí se v procesu zpět a společně vyhodnotí, jaký je skutečný cíl je aktuální (revize zakázky).

Koučův úkol je pomáhat probouzet a zvyšovat potenciál klienta, zbavit ho strachu a cíleně jít společně s ním za jeho cílem a udržet jeho směřování. Koučováním se zvyšuje úroveň i intenzita prožitků a výkonnost, což vede k úspěšnosti a větší spokojenosti. Kouč koučovanému pomáhá zorientovat se v sobě, čeho chce dosáhnout a najít jeho cíl a vlastní jedinečnou cestu.

Koučování přináší výsledky zejména proto, že vytváří specifický vztah mezi koučem a koučovaným. Vztah kouče a koučovaného musí být založen na: důvěře, sympatiích, oba si musí „sednout“ - vytvoření pocitu opory a bezpečí. Kouč pokládá speciálně formulované a řazené otázky, jež vedou k hlubšímu uvědomění koučovaného ve vztahu k tématu. Principem úspěšného koučování je to, že odpovědi na otázky nosí koučovaný v sobě.

Koučink je vhodný pro následující oblasti:

 • Zlepšení vztahů v kolektivu (s kolegy, s nadřízenými, s podřízenými)
 • Sladění pracovního a osobního života
 • Zvládání extrémní zátěže
 • Vyrovnání se s rozchodem – úmrtím blízké osoby
 • Rozhodnutí o změně povolání, místu pro život
 • Ujasnění si životní vize a nalezení smyslu života

 

Cíl koučinku:

 • Posílit úsilí klienta vedoucí k cíli
 • Pomoci při řešením problémů
 • Zvládnout životní změny
 • Zaměření se na osobní růst a profesní rozvoj
 • Posilovat víru koučovaného v sebe sama

 

Zpracovala: Lenka Žáčková


Další články z rubriky

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Horoskop pro rok 2024

Horoskop pro rok 2024

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!