Magazín Elita

LIDÍ S PORUCHAMI OSOBNOSTI PŘIBÝVÁ. JAK JSTE NA TOM VY?

LIDÍ S PORUCHAMI OSOBNOSTI PŘIBÝVÁ. JAK JSTE NA TOM VY?

„Přetrvávající vzorec prožívání a chování, který se významně odlišuje od očekávání v kultuře, ve které jedinec žije, je rozsáhlý a nepružný, má počátek v adolescenci nebo raném dětství, je stabilní v průběhu času a způsobuje utrpení nebo poškození", tolik definice. Je možné pozorovat, že se jedinec nápadně a dlouhodobě projevuje nestabilitou v mezilidských vztazích. Sám sebe hodnotí pokřiveně, emoce jsou nestálé, nevyrovnané, svoji osobnost nemá „pod kontrolou“. Podléhá nekontrolovatelně impulzům, které mohou být pro okolí i pod prahem vnímatelnosti.

Příčiny vzniku poruch osobnosti nejsou zcela jasné, ale významnou roli hrají biologické faktory (genetické predispozice), faktory působící na těhotnou ženu, kam nejčastěji řadíme virová onemocnění, stres a faktory rizikového porodu či samotný porod, kdy dojde k nedostatečnému zásobení mozku kyslíkem (hypoxie) či jinému poranění mozku novorozence. Všechny zmíněné faktory, ale i řada dalších mohou mít negativní vliv na zdravý vývoj mozku dítěte.

Mezi další významné faktory patří vliv prostředí, v jakém dítě vyrůstá a jaké osobnosti ho formují. Konfliktní a emočně vypjaté prostředí můžeme považovat za prostředí s negativními vlivy na jednotlivce i skupinu. Týrané, sexuálně zneužívané děti, zastrašované či vychovávané v příliš tvrdém režimu nebo vychovávané osobou s poruchou osobnosti, stejně tak jako děti rozmazlované, s příliš volnou morálkou jsou „adepty“ na život s poruchou osobnosti. Zásadní vliv v mnoha případech má také ztráta někoho blízkého, ale i to, pokud je rodina neúplná, kdy jeden z rodičů nemá o dítě zájem. Opomenout však také nemůžeme vliv vrstevníků, školy a sociálních sítí vč. facebooku a počítačových her.

Porucha je vymezena minimálně pěti z níže uvedených příznaků (diagnostických kritérií):

 1. vyhýbání se reálnému či domnělému odmítnutí,
 2. nestálé vztahy, střídání vztahů, nadměrné idealizace či znehodnocování vztahů,
 3. poruchy identity: narušené, převrácené či nestálé sebehodnocení a mínění o sobě,
 4. tendence jednat impulzivně minimálně ve dvou (potenciálně) sebepoškozujících oblastech, kterými jsou: sexualita, utrácení za cokoliv, abúzus návykových látek, bezohledné řízení vozidla, záchvaty vlčího hladu,
 5. opakované suicidální tendence, hrozby a vyhrožování, sebepoškozující jednání,
 6. reaktivní nálady s emoční nestabilitou nasedají na stavy podrážděnosti či úzkosti, které mohou trvat několik hodin až několik dnů ve výjimečných případech,
 7. chronické pocity prázdnoty,
 8. nepodložená intenzivní rozhněvanost a i ztráta kontroly nad hněvem - projevy zlosti, neustálý hněv, opakované neopodstatněné fyzické výpady vůči druhým osobám.
 9. vztahovačné představy spojené se stresem a/i těžké disociační příznaky


Přehled specifických poruch osobnosti hodnocených dle čtvrté revize - DSM-IV)

 • paranoidní porucha osobnosti
 • schizoidní porucha osobnosti
 • disociální porucha osobnosti
 • emočně nestabilní porucha osobnosti
 • histrionská porucha osobnosti
 • anankastická porucha osobnosti
 • anxiózní porucha osobnosti
 • závislá porucha osobnosti
 • jiné specifické poruchy osobnosti


Další články z rubriky

Horoskop pro rok 2024

Horoskop pro rok 2024

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Meltingpot 2023: přijede autor Proč spíme Matthew Walker, hlavním tématem dlouhověkost, nově Biohacking Expo a Cacao stage

Meltingpot 2023: přijede autor Proč spíme Matthew Walker, hlavním tématem dlouhověkost, nově Biohacking Expo a Cacao stage

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?