Magazín Elita

LIDÍ S PORUCHAMI OSOBNOSTI PŘIBÝVÁ. JAK JSTE NA TOM VY?

LIDÍ S PORUCHAMI OSOBNOSTI PŘIBÝVÁ. JAK JSTE NA TOM VY?

„Přetrvávající vzorec prožívání a chování, který se významně odlišuje od očekávání v kultuře, ve které jedinec žije, je rozsáhlý a nepružný, má počátek v adolescenci nebo raném dětství, je stabilní v průběhu času a způsobuje utrpení nebo poškození", tolik definice. Je možné pozorovat, že se jedinec nápadně a dlouhodobě projevuje nestabilitou v mezilidských vztazích. Sám sebe hodnotí pokřiveně, emoce jsou nestálé, nevyrovnané, svoji osobnost nemá „pod kontrolou“. Podléhá nekontrolovatelně impulzům, které mohou být pro okolí i pod prahem vnímatelnosti.

Příčiny vzniku poruch osobnosti nejsou zcela jasné, ale významnou roli hrají biologické faktory (genetické predispozice), faktory působící na těhotnou ženu, kam nejčastěji řadíme virová onemocnění, stres a faktory rizikového porodu či samotný porod, kdy dojde k nedostatečnému zásobení mozku kyslíkem (hypoxie) či jinému poranění mozku novorozence. Všechny zmíněné faktory, ale i řada dalších mohou mít negativní vliv na zdravý vývoj mozku dítěte.

Mezi další významné faktory patří vliv prostředí, v jakém dítě vyrůstá a jaké osobnosti ho formují. Konfliktní a emočně vypjaté prostředí můžeme považovat za prostředí s negativními vlivy na jednotlivce i skupinu. Týrané, sexuálně zneužívané děti, zastrašované či vychovávané v příliš tvrdém režimu nebo vychovávané osobou s poruchou osobnosti, stejně tak jako děti rozmazlované, s příliš volnou morálkou jsou „adepty“ na život s poruchou osobnosti. Zásadní vliv v mnoha případech má také ztráta někoho blízkého, ale i to, pokud je rodina neúplná, kdy jeden z rodičů nemá o dítě zájem. Opomenout však také nemůžeme vliv vrstevníků, školy a sociálních sítí vč. facebooku a počítačových her.

Porucha je vymezena minimálně pěti z níže uvedených příznaků (diagnostických kritérií):

 1. vyhýbání se reálnému či domnělému odmítnutí,
 2. nestálé vztahy, střídání vztahů, nadměrné idealizace či znehodnocování vztahů,
 3. poruchy identity: narušené, převrácené či nestálé sebehodnocení a mínění o sobě,
 4. tendence jednat impulzivně minimálně ve dvou (potenciálně) sebepoškozujících oblastech, kterými jsou: sexualita, utrácení za cokoliv, abúzus návykových látek, bezohledné řízení vozidla, záchvaty vlčího hladu,
 5. opakované suicidální tendence, hrozby a vyhrožování, sebepoškozující jednání,
 6. reaktivní nálady s emoční nestabilitou nasedají na stavy podrážděnosti či úzkosti, které mohou trvat několik hodin až několik dnů ve výjimečných případech,
 7. chronické pocity prázdnoty,
 8. nepodložená intenzivní rozhněvanost a i ztráta kontroly nad hněvem - projevy zlosti, neustálý hněv, opakované neopodstatněné fyzické výpady vůči druhým osobám.
 9. vztahovačné představy spojené se stresem a/i těžké disociační příznaky


Přehled specifických poruch osobnosti hodnocených dle čtvrté revize - DSM-IV)

 • paranoidní porucha osobnosti
 • schizoidní porucha osobnosti
 • disociální porucha osobnosti
 • emočně nestabilní porucha osobnosti
 • histrionská porucha osobnosti
 • anankastická porucha osobnosti
 • anxiózní porucha osobnosti
 • závislá porucha osobnosti
 • jiné specifické poruchy osobnosti


Další články z rubriky

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Jen 6 % Čechů řeší psychické problémy s odborníky. Děti léčí spíše „přirozenými metodami“

Jen 6 % Čechů řeší psychické problémy s odborníky. Děti léčí spíše „přirozenými metodami“

Supercely už nejsou v České republice vzácností!

Supercely už nejsou v České republice vzácností!

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování

TEST: Jaký charakter má vaše intuice

TEST: Jaký charakter má vaše intuice

Koncert pro život