Magazín Elita

Kuře

Je  symbolem lásky, radosti a spokojeného života. Žluté kuře vždy nese dobré zprávy.  Také oznamuje sňatek zhruba v předstihu  1,5 roku. Zabijeme-li ve snu kuře, zasedneme si na někoho či obviníme nevinného, ale také se můžeme zachovat jako slaboši, kteří svoji   vinu svalí  na někoho jiného.

Kůra

Je vhodné méně o sobě mluvit. Olupování kůry je znakem laxnosti a pasivity. Vyrývání symbolů do kůry, naplní se naše milostné přání.

Kuplíř

Nečestná a falešná jednání.

Kuna

Značí naše pudy a až v druhé  rovině se odečítá jako symbol erotický. Prozrazuje, že je velice těžké ovládnout své pudy. Ten, kdo zabije kunu, odvrátí veškerá nebezpečí a překoná veškeré překážky, které má v cestě.  Kuna zlodějka je varovným znakem a nabádá nás dávat si pozor na podvodníky a zloděje z našeho  okolí, což mohou být i osoby, kterým důvěřujeme.

Kůň, hřebec

Vyjadřuje svobodu, sílu, moc a erotiku. Jak se chová kůň, takový je průběh věcí v našem  životě. Divoký a nezkrotný splašený kůň je symbolem problémů a četných překážek a bohužel ne všechny se dají překonat, v tomto  případě je úspěch podřízen pouze neskutečné dřině. Ten, kdo nedokáže koně zkrotit, nedosáhne cíle, který si vytýčil. Jedeme-li na splašeném koni, ustojíme vše, co se okolo nás děje. Vyhodí-li nás ze sedla, je to potvrzení smolného období.  Padne-li kůň únavou či vyčerpáním, přijdou zlé časy a neštěstí, možná se rozpadne rodina, i ta která vždy držela pohromadě. Zdechlý kůň = velké ztráty. Třeli o nás  hlavou, máme věrného přítele.  Nasazená ohlávka nabádá k obezřetnosti a více přemýšleli nad tím, co děláme. Úspěch je možný pouze po tvrdé práci a vytrvalosti. Osedlá-li ve  snu někdo našeho koně, podvádí nás naši nejbližší. Dáme-li koni postroj či ho zapřáhneme, činíme nové kroky a nevíme, kam nás dovedou, je to cesta do neznáma, ale neměly by hrozit ztráty. Cirkusový kůň značí dobré styky a vlivné známé. Kůň ve slavnostním postroji je příslibem naší vážnosti a uznání. Grošovaný kůň zesiluje pozitivní vlivy, vše se zmírní a otočí v náš prospěch. Vraník posiluje sílu a odvahu. Bílý kůň je nezralost, nevyváženost  a nejisté výsledky. Hříbě je velká radost, příjemné dny.

Kulomet

Naše podvědomí bojuje  s výčitkami či tlakem, pod kterým jsme.  Slyšíme-li střílející kulomet, někdo proti nám podnikl nějaké kroky, o kterých nemáme ani tušení.

Kůl

Vyjadřuje oporu a podporu naší osoby v rámci  zdravých názorů. Zatloukání kůlů  značí, že jdeme správným směrem. Vybrali jsme správnou cestu pro své podnikání.

Kukačka

Zabití kukačky jednoznačně varuje před vměšováním se do sporů druhých, ale také upozorňuje, že naše svědectví nás přivede do nebezpečí a možná celou naši rodinu. Kukačka letící okolo nás symbolizuje nepříjemné a hloupé lidi, kteří jsou navíc ještě sobečtí.

Kuchyně (nádobí)

Jsme-li v kuchyni, budíme respekt. Procházíme-li se jen tak po velké kuchyni, připraví nás někdo o něco, na čem nám doopravdy záleží. A je také pravděpodobné, že nedopatřením rozbijeme či jinak znehodnotíme nějaký rodinný poklad významné hodnoty, ale také může jít o to, že se někde znemožníme, poškodíme svoji dobrou pověst.

Kuchař, kuchařka

Čím lépe vypadající kuchař, tím lepší časy se blíží. Být propuštěným kuchařem  či kuchaře propouštíme my, neumíme hospodařit - zbytečně utrácíme za hlouposti.  Není vhodné se pouštět do samostatného podnikání.

KONFERENCE, NA KTERÉ BYSTE NEMĚLI CHYBĚT