Magazín Elita

Vědec

Máme na to, abychom postupovali stále vpřed, ale bude nutné, abychom svoji pozici stále obhajovali, neboť nás odmítá přijmout vyšší stav.

Večerka

Dříve se  označovala za povolávací rozkaz, dnes spíše připomíná, že je nutné být flexibilní.

Večeře

Dobrá večeře, dobré zprávy a pozitivní události. Dělíme-li se s někým  o svoji večeři, necítíme se  dobře a máme nutný pocit, se s někým podělit o své trápení či se někomu vyplakat na rameni.

Vdovec, vdova

Velice náročné období na psychiku.

Včela

Poletující včela, která nás neohrožuje, je posunem vpřed. Zabijeme-li ji, můžeme očekávat nepříznivé období. Pobodají-li nás, je to upozornění, že se nám zboří naše sny. Létá-li okolo nás nebezpečný roj, setkáme se s lidskou  nepřejícností a neuznáním.  Vidíme-li roj někde uchycený, který nikoho neohrožuje, mám e možnost dobrého výdělku.

Včelař

Je nutné podávat dobré pracovní výkony, jinak budeme suspendováni či jinak sesazeni ze své židle.

Váza

Darujeme-li vázu, budeme někomu zavázáni, rozbije-li se nám, čeká nás velká hádka. Vidíme-li vázu s květinami, můžeme bez obav žádat o radu či pomoc.

Vavřín

Vítězství a dobré jméno, které nám někdo nepřeje a může proti nám podniknout zlé tažení, které může být úspěšné, i když jen z části.

Vařit

Čekají nás velká vydání.

Vařečka

Vždy značí sváry.