Magazín Elita

PORUCHY SPÁNKU ZVANÉ PARASOMNIE

PORUCHY SPÁNKU ZVANÉ PARASOMNIE

Spánek je zdravý a nezbytný! Není-li v dostatečné míře či je trvale narušován nějakou z poruch spánku, organismus nerelaxuje a neregeneruje, což znamená, že je jedinec v ohrožení organismu, je zranitelný ze zevnějšku, neboť řada smyslů téměř mizí.

Parasomnie zahrnuje řadu poruch probouzení a nejčastěji je spojená s REM spánkem, kdy se projevují noční můry a děsivé sny. Postižení poruchou často popisují po probuzení, že měli poměrně dlouhý a nějak komplikovaný sen, kterýsi si pamatují a většinou se bojí znovu usnout, aby se snový děj neopakoval.

Dalším projevem parasomnie je spánková paralýza, kdy jedinec nedokáže po probuzení pohybovat končetinami, trupem nebo hlavou. Tento pocit je často vyděsí a může trvat od jedné do několika minut. Nejrychleji a relativně spolehlivě vymizí po dotyku jiné osoby, ale spontánně dojde také k vymizení tohoto nepříjemného důsledku poruchy spánku.
Zasahuje například fáze probouzení, která bývá zaznamenávána jako porucha částečného probouzení, nebo zasahuje do přechodových stadií spánku, a pak se vyznačuje aktivací kosterního svalstva či vegetativního nervového systému.

Poruchu dle jejích příznaků dělíme do čtyř skupin:
Porucha probouzení: projevuje se jako částečné probuzení a to v průběhu spánku.

Jedinec se „jakoby“ probudí, ale je zmatený, tento stav se označuje jako spánková opilost. Další variantou je tzv. somnambulismus, což je chůze za/ve spánku.

Poruchy přechodů mezi spánkem a bděním: může se projevovat bolestmi či úzkostí s důsledkem rozrušení a nervozity (stálé napětí).

Jedinec je postižen rytmickou pohybovou poruchou hlavy a krku, která probíhá v sériích. Je popisována jako škubání hlavou ve spánku, v doprovodu rychlých a krátkých kontrakcí (křečí) nohou, rukou, někdy i s výkřiky. U těchto jedinců je často zaznamenáváno mluvení ze spánku, aniž by si to uvědomoval v daný moment a stejně tak si není vědom svého „proslovu“ po probuzení. Mluvení může postrádat emoce, ale může jít také o spontánní řeč, která se jeví souvisle, může být delší a zahrnovat emoci hněvu. Tento stav s emocemi často bývá navozen (vyvolán), pokud začneme se spícím konverzovat.

Spánkový bruxismus řadíme mezi jiné parasomnie je to známé skřípání nebo cvakání zubů ve spánku.

Spánková enuréza také patří do parasomnií a je to opakované a nechtěné noční pomočování.

Medína zaznamenává ještě jednu z řady poruch, která si vybírá nejkrutější daň a je to syndrom náhlé nevysvětlené noční smrti v raném dětském věku.

Zpracovala: Lenka Žáčková


Další články z rubriky

Horoskop pro rok 2024

Horoskop pro rok 2024

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty?  Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Meltingpot 2023: přijede autor Proč spíme Matthew Walker, hlavním tématem dlouhověkost, nově Biohacking Expo a Cacao stage

Meltingpot 2023: přijede autor Proč spíme Matthew Walker, hlavním tématem dlouhověkost, nově Biohacking Expo a Cacao stage

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Na vlně audioknih