Magazín Elita

Věnec

Je řazen mezi sexuální symboly. Vždy značí pocty a dle typu věnce můžeme usuzovat, zda se nám pocty dostane za života či až po smrti. Spadne-li nám z hlavy, přijde veřejné pohoršení, ztráta cti. Obdarováváme-li jiné, čeká je ukončení nějaké  etapy (ztráta postavení, propouštění). Vidíme-li více věnců a vybíráme si nějaký, čekají nás dobré zprávy, které nabádají k nějaké  konkrétní činnosti, ale nesmíme váhat, jinak dobrých zpráv nevyužijeme. Je-li věnec z lučních  kvítků, trápíme se  s láskou, myrtový je zase znakem smrti. Stříbrný je úspěch, zlatý štěstí, z listí zasloužený úspěch a ocenění.  Pohřební vyjadřuje smutek, stejně jako hodně pestrý (i smrt příbuzných). Kupujeme-li jej, půjdeme na pohřeb. Zdobíme-i věnci prostor, přijde vzácný host.

Vemeno

Vždy vyjadřuje dělení - majetku, moci apod.

Velryba

Často při našich historkách přeháníme, čímž ztrácíme na vážnosti, neboť se pouštíme do nevěrohodných vyprávění o sobě.   Klidně plavající je vyjádřením zisku, útočná prozrazuje narušené vztahy (rozvraty). Ulovená značí často útisk či vězení. Lov na velryby je znakem neštěstí v rodině.

Velikonoce

Transformace sil, je oznámením naděje ne zlepšení.

Veletrh

Upozorňuje na nutnost vyšší flexibilnosti, neboť konkurence je silná.

Velbloud

Jedeme-li na něm, budeme mít možnost si pracovně ulevit a přenést práci na nové lidi, neboť budeme povýšeni. Karavana oznamuje sice zisk, ale jen díky zvýšené námaze - zasloužené peníze.

Velitel

Očekává se od nás pevný charakter a rozhodnost.

Vějíř

V mnoha  případech značí nevěru, méně častěji upozorňuje na podvody páchané na náš úkor.

Vejce

Značí plány, čím více vajec, tím více plánů. Velká vejce, třeba i pštrosí oznamují úspěch. Pozitivní vliv na naše činy a kroky má to, pokud vejce jíme.   Snáší-li slepice vejce, jde o navázání nových vazeb, které mohou být příslibem efektivního uplatnění. Oloupeme-li vejce, ve kterém je kuře, čeká nás výhra ve sporu či loterii. Pijeme-li vodu ze skořápky, uleví se nám v nemoci. Vejce v hnízdě  značí přírůstek do rodiny. Rozbitá  značí zlé řeči a hádky, které nejsou konečnou fází sporu. Zkažená jsou nelichotivá slova a pošramocená pověst. Obarvená vejce jsou falší okolo nás. Červená (rudá) vejce oznamují  vše, co je spojené s ohněm (požár, zloba, znásilnění). Zelené je šťastným příslibem v obecné  rovině, žluté nejčastěji upozorňuje na blížící se nemoc.

Vědro

Vcelku pozitivní znak, dle obsahu se vyhodnocuje jeho vliv a působení, je-li prázdné, je dlouhá cesta k našemu  naplnění, neboť na ni proti nám stojí závistivci a nepřejícníci.