Magazín Elita

Krychle

Lze chápat jen v obecné  rovině, že máme okolo sebe naprosto vyvážené vztahy.

Krůta

Symbol blahobytu. Napadne-li krůtu predátor, snaží se z nás  někdo vymámit peníze či souhlas s něčím.

Kruh (podobně také kružítko)

Obecně je nutné jej chápat negativně, a to ve všech formách. Vždy varuje! Nemůžeme najít východisko - bludný kruh, také vyjadřuje podvod.  Stojíme-li v kruhu, či někdo vytvoří okolo nás kruh, není to znak ochrany, ale jde o svázanost, omámení a podvod.

Krtek

Trvale nás někdo kritizuje, snaží se nás pokořit a trvale nás před druhými veřejně podceňuje. Někdy se snaží na nás přenést vlastní  chyby a vinu, především  na pracovišti. Zabijeme-li ve snu krtka, dopouštíme se omylů a trestáme ty nesprávné, neboť jsme zaujatí – totéž  hrozí i nám.


 

Kronika

Symbol slibné budoucnosti.

Krokodýl

Plave-li na vodě v ZOO, neohrozí nás, jen nás upozorňuje, že někdo usiluje o to, aby s námi seznámil – spíše  účelově. Krokodýl ve volné přírodě je vyjádřením nebezpečí, někdo se účelově připravuje na to, jak nás poškodí či zneužije a bohužel my se neubráníme. Zabijeme-li krokodýla, který nás ohrožoval, zbavíme se nepřítele či soka, který nás již delší čas poškozuje či jinak nám ubližuje. Čím více krokodýlů, tím větší překvapení nás čeká.

Krk

Vidíme-li někomu do krku - díváme-li se mu do krku, podezříváme ho, že nám lže, avšak pravdou je to, se nám pravda nelíbí.  Čím silnější má někdo krk, tím většího úspěchu dosáhne..  Tenký krk (hubený)  značí to, že i když se budeme snažit, stejně nebudeme úspěšní. Škrtí-li nás někdo, koho známe, bude se nás tento člověk pokoušet ovládat a zastrašovat, je více než jisté, že nás zneužije. Vidíme-li do krku zvířete, je to vyjádření reálného nebezpečí: podvody, zranění, psychická újma.

Krev

Jeden z nejdiskutabilnějších  symbolů, neboť patří mezi sexuální vyjádření, také mezi neinkarnační, dětské, pubertální i ovulační. Vidíme-li řečiště krve, máme velký strach, že někoho blízkého postihne něco zlého, že je v nebezpečí. Krvácíme-li slabě, můžeme očekávat sled nejrůznějších  událostí, které mají spíše pozitivní charakter a  jejich překonávání nás  vysílí.  Krvácíme-li silně (chrlení krve) musíme brát v potaz, že naše zdraví je vážně ohrožené a bude nutné se dlouhodobě léčit a bez odkladu.

Kreslit, kreslení

Přibližujeme se příjemným změnám na základě malého a nenápadného úkonu, který si ani neuvědomíme.

Krb

Obecně  nemůžeme krb považovat za příznivý znak v kombinacích  převažují znaky negativní - neustále se  s něčím  potýkáme. S plápolajícím  ohněm vyjadřují naši bezstarostnost, ovšem bez ohně jsou starosti a samé složitosti. Studujeme-li nějaké materiály u krbu či si jen čteme, vyjadřuje to naše vzpomínky a naše touhy, které s nemohou  naplnit pro velkou vzdálenost.

KONFERENCE, NA KTERÉ BYSTE NEMĚLI CHYBĚT