Magazín Elita

Zákusek

Čeká nás významná událost – pozvánka.

Zakuklit se

Zakuklíme-li se ve snu, budeme podvedeni.

Zákopy

Budeme se muset něčemu či někomu bránit, což platí i pro nemoc.

Zákon

Porušujeme-li jej ve snu, přijdou vážné potíže, které nevyřešíme snadno a bez pomoci.

Zákazník

Nejsme dostatečně ostražití a dojdeme tedy ke ztrátě.

Zákaz

Vydáváme-li jej, čeká nás vážný společenský prohřešek. Podřídíme-li se mu, získáme důležité výhody.

Zajetí

Existenční problémy v období krize se nám vyhnou.

Zajíc

Primárně  jej musíme hodnotit jako znak plodnosti. Upozorňuje nás také na lehkomyslný život a časté změny. Honí-li ho pes, nelze rychle provést žádné životní změny. Běžíme-li za ním sami, hledáme dobrodružství, rozptýlení. Zastřelíme-li ho, čeká nás úspěch bez pomoci druhých. Pronásledují-li ho lovci, měli bychom zapřemýšlet nad tím,  v jaké  společnosti se pohybujeme. Jíme-li ho, budeme spokojeni. Proběhne-li okolo nás, aniž to tušíme, vypovídá o velkém úleku, který nám přivodí nervový kolaps.

Záchvat

Jsme ohroženi na zdraví v důsledku  vlastních chyb a neodpovědnosti. Můžeme také odhalit nevěru ve vztahu. Vidíme-li záchvat u někoho blízkého, někoho skutečně vyděsíme.

Zachránit

Jde o sen, který odráží náš psychický stav. Jsme-li zachráněni, můžeme očekávat lepší časy. Zachráníme-li někoho jiného, dostane se nám pocty, kterou si zasloužíme.