Magazín Elita

Oči

Nejčastěji se jedná o nespokojenost sama se sebou. Šilhající oči vyjadřují nedostatek peněz. Slepé oči (slepec) jsou dobré zprávy. Připraví-li nás někdo o oči, budeme si moci kvůli lásce vyplakat oči. Černé oči nabádají k opatrnosti, modré potvrzují velkou lásku. Chybějící oko (jednooký) nás upozorňuje na to, že j jakékoli podobě a jakýchkoli okolností budeme podvedeni.

Ocet

Upozorňuje nás na naši dlouhodobou špatnou náladu a nenaplněnost. Pokud se nám daří dobře, je okolo nás mnoho závisti a žárlivosti. Cokoliv se s  octem dělá na  domácí půdě, je vždy náznakem toho, že přijdou hádky a stresy.

Ocas

Vše se komplikuje, vše je složitější. Taháme-li zvíře ve snu za ocas, řešíme věci v nevhodném pořadí, neumíme si totiž určit priority. Neumíme si najít správné partnery, také pláčeme na špatném hrobě. Vrtí-li si zvíře spokojeně ocasem, bude se nám dobře dařit, čeká nás radostné období.

Obraz

Podobně je vykládaná fotografie, určitou podobnost má i symbol zrcadla. Základní podstatou obrazu symbolu je, že hledáme vnitřní hodnoty své nebo jiných. Vidíme-li vlastní obraz, čeká nás štěstí. Obraz zesnulých, především rodičů oznamuje, že se končí zlé časy a kolizní situace bude brzy vyřešena dík y podpoře zvenčí. Obraz blízkých příbuzných, spíše ženského pohlaví přináší nové informace. Obrazy osob, které nás poškozují jsou projevem obav a strachů, které mohou vést až k depresím, veškeré kroky jsou velice nejisté. Prodáváme-li obraz, čeká nás dobrá transakce. Kupování obrazů je pohnutkou něco zatajit, ale bohužel nepomůže nám to, spory stejně přijdou.

Obr

Silně pozitivní znak, který za všech okolností nás upozorňuje na pomoc a podporu, které se nám dostane na cestě k úspěchu.


Obličej

Nejdůležitější je, čí je to obličej. Vlastní obličej je spíše špatným znakem, neboť nás čekají negativní zážitky. Obličeje osob, které známe nás většinou varují před nebezpečím, úplně cizí obličeje jsou znakem nedbání dobrých rad. Hezký obličej je znakem radosti a naplněného očekávání. Nehezký obličej upozorňuje na nepříjemná jednání. Nápadně nalíčený obličej vypovídá o chystané zradě, jsme obklopeni falešnými lidmi a nevidíme to či to nechceme vidět.

Oblek

Skutečně šaty dělají člověka. Vlastníme-li kvalitní šaty či je kupujeme, je to znak naší prosperity a zisku. Černý oblek oznamuje nemoc, je-li v černých šatech více osob, zažijeme velké zklamání. Ten, kdo se obléká, bude brzy odhalen, že se vždy nechoval seriózně. Oblékají-li se naši známí, požádají nás o pomoc a my jim pomoc neodepřeme. Vybíráme-li si oblek či se stále převlékáme (z obleku do obleku), někdo nás pozoruje a snaží se náš život mapovat, jde o skutečné sledování, za kterým stojí náš životní či obchodní partner, ale není ani vyloučeno, že jde o nařízené sledování policejními složkami.

Obilí

Je znakem hojnosti a možná i přebytku, je-li hustě rostoucí obilí na poli. Řídce rostoucí obilí na poli, stejně jako drobné klásky oznamují, že se sníží naše příjmy a navíc budou velice nepravidelné. Žně jsou obecně znakem pozitivním, velká úroda nese hojnost a přízeň ve všech našich krocích a úroda s malými výnosy nás sice zbaví starostí, ale jen krátkodobě. Prodáváme-li obilí, vyjdou naše obchody či naše nové myšlenky můžeme považovat za schůdné. Nakupujeme-li obilí, něco nám chybí a navíc ještě máme starosti.

Obchodník, obchodování

Být obchodníkem ve snu značí osamostatnění. Obdržíme-li od obchodníka nějakou písemnost, bude nutné splatit dluhy. Samotné obchodování prozrazuje, že obdržíme nečekané peníze, ale i náhodný zisk, třeba i v loterii.

Obchod

Je-li snící vlastník obchodu, přináší starosti a hodně útrpné práce, obzvlášť když je prázdný. Je-li obchod plný kvalitního zboží, dá se předpokládat, že osobní podnikání bude úspěšné, hmotné výhody. Opouštíme-li obchod plný zboží, čekají nás výdaje a ztráty. Opustíme-li prázdný obchod, měli bychom si rozmyslet do čeho se pustíme, abychom se nevrhli do předem prohraných sporů. Procházíme-li okolo prázdného obchodu, neminou nás ztráty, nečekané výdaje a možná i okradení v obchodování.

Vánoční Holešovická tržnice