Magazín Elita

Vojevůdce

Jsme nadutí a ztrácíme své přátele.

Voják

Chybí nám řád a disciplína, což je důvodem našeho neúspěchu. Potkáváme-li se s vojákem, vyjadřuje naše milostná dostaveníčka, která jsou neperspektivní. Stojí-li na stráži, nabádá nás k obezřetnosti. Cvičící voják ve zbroji, čekají nás potíže na úřadech. Voják ve válce jsou nesmiřitelné  spory. Voják ve slavnostní uniformě (na přehlídce), čeká nás radostné období.

Vodovod

Ten, který je v pořádku  a má lesklé (vyleštěné) kohouty, vyjadřuje naplnění plánů a užitek. Zarezlý či prasklý, je vyjádřením vážných nejistot a ztrátou na majetku, díky naší důvěřivosti.

Vodopád

Tichý pozorujeme a jsme ohromeni jeho výjimečností, vyjadřuje celkové zlepšení stavu, ve kterém žijeme. Hučící a s kalnou  vodou a naplaveninami, je nutné se poučit ze zkušeností, které jsme získali. Vidět ve vodopádu padající loď s pasažéry je katastrofou, plány se nenaplní.

Vodník

Neuvědomujeme si, že své trable si vyhledáváme sami.

Svíce

Svítící vyjadřují naši účast na významné události.  Svíčky z včelího  vosku jsou nečekaná ochrana a dary.

Fontána

Postříká-li nás, veškeré naše naděje na úspěch s e rozplynou, naše úsilí a investice jsou marné.

Voda

Kvalita vody vyjadřuje náš psychický stav: Čistá je zdraví, kalná je nebezpečí a  nemoc. Skáčeme-li do vody, jsme pronásledováni. Brodíme-li se bahnitou vosou, zažijeme velice smutnou událost. Brodíme-li se čistou vodou, čekají nás mimořádné milostné zážitky. Pijeme-li čistou chladnou vodu, která nás osvěžila, je před námi spousta radosti. Pijeme-li vodu pochybné kvality, bude dlouho nemocní. Pijeme-li svěcenou vodu, věříme pochlebovačům. Potápíme-li se, někdo si nás chce zotročit.

Vnoučata

Čeká nás těžká práce, která  nebude brát konce – budeme  naprosto vyčerpaní.

Vnoučata

Čeká nás těžká práce, která  nebude brát konce – budeme  naprosto vyčerpaní.