Magazín Elita

Trest

Budeme mít chvíli štěstí.

Treska

Nemoc a starosti. Jíme-li ji, jsme velice neopatrní.

Tréma

Trvalé  pocity nejistoty.

Tráva

Příjemné dny plné pohody a harmonie. Ležíme-li v ní, vše se v dobré obrátí. Kosíme-li ji (vlastní louka), je to úspěch a zisk, ale jsme-li najatí na kosení (cizí louka),  může nést i smrt. Jíme-li ji, neunikneme výsměchu. Tráva plná bodláků vyjadřuje totéž, co tráva zaschlá (žlutý porost), tedy starosti, nemoc a jiná utrpení.

Trať

Cestování a zajímavé nabídky vedoucí k pozitivním  změnám.

Tramvaj

Upozorňuje, že jsme ještě něco nevyřídili.

Transfúze

Jsme ohroženi na zdraví.

Trám

Touha po zahnízdění, po vlastní rodině.

Trafika

Čekají nás pozitivní změny.

Touha

Je-li nepřekonatelná až nás zaslepuje, něco nedodržíme, nesplníme.