Magazín Elita

Relikvie

Chybí nám radost ze života.

Rekrut

Nabádá  k větší  kázni.

Reklama

Vždy nabádá k opatrnosti  a bdělosti, aby nás někdo nenapálil. Ubírá soudnost a vytváří zkreslené představy o štěstí.

Rejstřík

Ukazuje na spořádané chování, které ničím nevybočuje.

Redaktor, reportér

Snaha vidět do některých vztahů či událostí, zastupuje světský pohled na svět.

Recept

Často značí mýlky a falešné zprávy. Kuchařský může zcela vést podvědomé kroky snícího k přetváření pudových představ. Lékařský je návodem k léčbě zraněných citů.

Rébus

Prověřuje psychickou odolnost snícího a také jeho vlastnosti.

Rebel

Někdo nám odporuje. Rozpory nadřízenými  a kolegy.

Razítko

Upevníme svoji pozici. Nové začátky a úřední jednání.

Ráno

Symbol životního běhu. Snová rána jsou důsledkem aktivního přístupu k životu. Vzpomínky na minulost.