Magazín Elita

Rodiče

Chybí nám jejich opora, neboť nám jsou  vnitřním vzorem, který byl dán výchovou. Hádáme-li se s nimi, je to špatné znamení. Vidíme-li je zesnulé, přijdou dobré zprávy. Nevlastní rodiče, objeví-li se ve snu, přijde něco natolik závažného, že se náš život radikálně změní či bude poznamenán.

Robot

Primárně představuje naši  podvědomou automatickou složku, která bez kontroly může vystoupit z nitra snícího. Cítit se robotem, je připomínkou, abychom  nenastavovali automatismy v jednáních, neboť každý člověk je jiný a co sedí jednomu, nebude se líbit druhému.

Rituál

Rituálu umožní snícímu proniknout  do citové oblasti,  otevřít oči. Může se také hodnotit jako neinkarnační  prvek, neboť je oknem do minulých životů.

Režisér

Někdo chce pozměnit náš osud a náš náhled na život.

Rez

Musíme nutně začít hájit svoji čest. Často vyjadřuje ztělesnění nenávisti.

Revolver

Chceme se prosadit a nebudeme se zdráhat použít násilí. Můžeme také očekávat ztrátu. Někdy je vykládán jako falický symbol a znak ejakulace v případě, že je vystřelená kulka.

Revoluce

Něco naruší náš zaběhnutý  režim.Obecně je velice negativním prvkem. Snadno se necháme manipulovat, jednáme  bezmyšlenkovitě.  Varuje nás především, abychom se nenechali vtáhnout do politického revolučního dění.

Réva

Setkání se s rodinou  a přáteli. Chodíme-li do ní a opíjíme se především levným alkoholem, vyjadřuje domácí nepohodu.

Restaurace

Setkání se s rodinou  a přáteli. Chodíme-li do ní a opíjíme se především levným alkoholem, vyjadřuje domácí nepohodu

Rentgenový snímek

Chceme získat jasný obraz o něčem. Díváme-li se na vlastní rentgenový snímek, dostaneme se do velice nepříjemné situace v důsledku  vlastních chyb. Napomáhá v překonávání citových problémů.