Magazín Elita

NESTAHUJTE FOTKY Z INTERNETU! MŮŽETE SE DOPOUŠTĚT TRESTNÉHO ČINU!

NESTAHUJTE FOTKY Z INTERNETU! MŮŽETE SE DOPOUŠTĚT TRESTNÉHO ČINU!

Máte webové stránky a chcete je obohatit vhodnými obrázky a fotografiemi, které si stáhnete z internetu. Nemáte zrovna tvůrčí den a potřebujete zveřejnit text na konkrétní téma a nejlépe se zajímavou tabulkou, logem společnosti, mapkou či grafem, které si jednoduše stáhnete z internetu? Pozor, můžete se dopouštět trestného činu tím, že jste porušili autorská práva.

Majetková práva poskytují autorovi výlučné právo na rozhodování o užívání díla. Získáte-li souhlas držitele autorských práv, kterým je nejčastěji samotný autor, ale není to pravidlem, nemusíte se ničeho obávat, ale přesto musíte umět prokázat, že jste uzavřeli dohodu (smlouvu) o jejich použití. Jiná osoba než autor smí dílo užít pouze na základě autorova oprávnění, případně ve výjimečných případech stanovených zákonem Autor může svá práva zdarma či za úplatu přenést na jinou osobu na dobu určitou nebo neurčitou.

Majetková autorská práva trvají obecně po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti (Bernská úmluva vyžaduje délku ochrany minimálně 50 let po smrti autora). V případě spoluautorství se doba ochrany vztahuje ke smrti posledního žijícího autora. U lidových (anonymních) a u děl, u kterých není autor známý, se lhůta započítává od prvního oprávněného zveřejnění. Volné dílo je to, u kterého uplynula ochrana majetkových práv, pak je, jak sám termín vyjadřuje, být volně užito, avšak i to má svá pravidla, např. musí být uvedený autor a způsob užití nesmí snižovat jeho hodnotu.

Prohřešků se nejčastěji dopouští školáci a studenti, kteří stahují vše, co zrovna „potřebují“ na své blogy, ale týchž prohřešků se velice často dopouští rádci a poradci čehokoli, realitní makléři a neziskové organizace, obzvláště ty, které jsou zaměřené na sociální služby. Organizace se často brání, že jde přeci o dobrou věc a navíc neziskovou aktivitu. Ani toto tvrzení nikoho neobměkčí.

Vše, co si stáhnete, se dá relativně snadno dohledat a vždy se vyplatí protistraně, která má podezření o neoprávněném užívání svých děl si zaplatit služby vyhledávání konkrétních materiálů. Síť na vás prozradí vše: kdy jste zveřejnili, zda jste provedli nějakou úpravu, například ořízli fotografii apod.

Obdržíte-li oznámení o neoprávněném použití jakýchkoli výše uvedených materiálů, ve kterém jste navíc vyzváni k úhradě za použití, věřte, že protistrana u soudu uspěje a budete muset uhradit i náklady na řízení. Většinou se jedná o předžalobní výzvu.

Možné sankce:

 • Užití fotografie, grafických prvků, kreseb apod. – cca 10 tis. Kč
 • Je-li užití posouzeno jako přestupek / správní delikt – až 150 tis. Kč
 • Podnikatelé, kteří se díky zneužitým materiálům obohatili o více než 500 tis. Kč, mohou očekávat dvojí sankci, a to zákaz činnosti podnikání až na 10 let či zaplatit uloženou pokutu od 2 tis. až po několik desítek milionů, ano čtete dobře, několik desítek milionů.
 • Podnikatelé, kteří se díky zneužitým materiálům obohatili o více než 5 milionů Kč, mohou být nepodmíněně odsouzeni.
 • Volně užívat můžete uřední díla (texty celých či částí zákonů a právních předpisů, veřejných listin, rozhodnutí, prvky státní symboliky apod.). Dále výtvory tradiční lidové kultury, pokud není obecně známé jméno autora.

Dobře míněné rady a informace

 • Autorské právo je upraveno zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským
 • Zákon rozlišuje práva: k výkonu výkonného umělce (interpret - herec, zpěvák, moderátor apod.), výrobců zvukových záznamů (hudba, knihy, relaxační nosiče), výrobců zvukově obrazových záznamů (film), rozhlasových a televizních vysílatelů, práva pořizovatelů databází a infobank apod.
 • Povolené jsou citace, pokud v odůvodněné míře citujeme ve svém díle výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů. Podmínkou je, že je uvedené jméno autora, název díla a zdroj / pramen. Citace lze užít k vědeckým či vzdělávacím účelům jako jsou odborné prezentace, semináře, přednášky apod..
 • Beztrestně můžete použít texty vydaných textových zpráv společně s poskytnutou ilustrační či jinou foto/dokumentací, přesto musíte uvést zdroj. Musí se však jednat o portál pro veřejnost, jehož prostřednictvím se zprávy šíří a vždy je vhodné si ověřit, zda je můžete volně použít.
 • Registrace u konkrétního portálu, které zprávy zveřejňují. Registrací se často zavazujete k dodržování licenčních podmínek. Vždy si je přečtěte, nejde jen o formalitu.
 • Tisková zpráva a  foto/dokumentace je vám prokazatelně zaslána, předána k otištění (zveřejnění).
 • Vyhovuje-li vám nějaký portál (webové stránky), dohodněte s jejich majitelem o sdílení a užívání materiálů za úplatu, která může být jen formální, paušální, dle pevného ceníku, ale i nulová (za 0 korun) apod. Vždy usilujte o písemnou smlouvu.
 • Zakupte si například "licencovaný" nosič s fotografiemi, které potřebujete pro své webové stránky.

Zajímavosti

 • Eiffelova věž s nočním osvětlením si sice můžete vyfotit, ale tuto fotografii nesmíte šířit, neboť noční osvětlení je chráněno autorským právem.
 • Autorské dílo se může volně používat například pro nevýdělečné účely v rámci náboženských obřadů nebo v rámci školního představení.
 • Držitelem autorských práv na pohádku o Petru Panovi je na věky londýnská dětská nemocnice Great Ormond Street Hospital.

Lenka Žáčková

 

Poznámka: I naše redakce vám nabízí CD nosič s autorskými fotografiemi a kresbami s licencí užívání na dobu 1-5 let. Část výtěžku z prodeje práv k užití fotografií a kreseb je určen například pro neziskovou organizaci 3P, o.s. www.3P-os.cz.

Tématická CD: sociální tématika, ilustrační fotografie (situace a příroda).

Více informací získáte prostřednictvím kontaktního formuláře rozklikněte: kontakt.

 


Další články z rubriky

Kongres Uzdravení prenatálních traumat se nezadržitelně blíží

Kongres Uzdravení prenatálních traumat se nezadržitelně blíží

Pluxee: Firemní benefity v roce 2024

Pluxee: Firemní benefity v roce 2024

Myslete i vy lepší zítřky

Myslete i vy lepší zítřky

Prague Bike Fest ve dvou dnech nabídne to nejlepší ze světa cyklistiky i adrenalinové zážitky

Prague Bike Fest ve dvou dnech nabídne to nejlepší ze světa cyklistiky i adrenalinové zážitky

Desítky kilometrů nových optických kabelů a tisíce připojených domácností. To jsou letošní cíle Suntel Czech

Desítky kilometrů nových optických kabelů a tisíce připojených domácností. To jsou letošní cíle Suntel Czech

Na vlně audioknih