Magazín Elita

Koza

Postaví  se proti nám protivný rýpal, který nám znepříjemní život. Dojit či pít kozí mléko znamená, že nás rýpal neudolal ani neznervóznil. Koza ve snu také upozorňuje na to, že jsme trochu jiní, máme jiné zvyky a názory než naše okolí.

Kovář, kovárna, kovadlina

Práce  kováře v kovárně je pobídkou, abychom byli ještě usilovnější, protože se nám otvírají nové cesty, ale musíme ještě chvíli vydržet, totéž platí pro kovadlinu. Nebudeme-li mít sílu nebo vůli a nevydržíme, můžeme se dostat do existenčních problémů. Rozbije-li se nástroj v kovárně nebo upadne, čeká nás velice krušné období a malý či žádný zisk.

Kouzelník

Vykládá  se podobně jako herec či kejklíř.  Vždy něco předstírá, často si hraje na silnějšího, než doopravdy je. Je-li sám snící kouzelníkem, je jisté, že se mu nepodaří dosáhnout toho, oč právě usilujeme. Díváme-li se na kouzelníka, který získává velký obdiv, zbytečně si děláme vše složitější, kde postačí jednoduché řešení.

Kousnutí

Většinou ukazuje na místo na těle, kde se tvoří zánětlivé ložisko. Pokousání na těle také značí žárlivost.

Kouření

Vyjadřuje  náš neklid, nespokojenost a nízké sebevědomí. Kouříme-li proti zákazu nebo upozornění, jsme tvrdohlaví a nepřijímáme dobré rady. Kuřácké potřeby a cigarety, které ve snu kupujeme, jsou vlivem jiné osoby, která nás hodlá zneužít. Prodavač v trafice nás upozorňuje  na to, že se zdržujeme kritiky přátel, která by však měla být vyřčena.  

Kouř

Vše nově přicházející je pomíjivé! Neustále se budeme  s někým  dohadovat, čeká nás spousta nedorozumění. Naše  dlouhodobá nervozita je tak vážná, že poškozuje naše zdraví: vředy, cukrovka, nemoci srdce. Světlý kouř je pozitivním znakem. Tmavý a páchnoucí je znakem zatvrzelosti a negace.

Koupel, koupání

Snící v je bdělém stavu zatížen těžkými myšlenkami a starostmi, také se může jednat o pocity, že nás někdo pošpinil. Studená voda, ve které se musíme vykoupat značí prohru, porážku od nepřátel. Čistá voda je štěstím. Kalná voda oznamuje ztráty a smutek. Vlažná voda nás má upozornit na naše nevhodné chování, jemuž vévodí snobské prvky. Horká voda dává včasnou informaci o blížící se nemoci. Musíme-li se v ní vykoupat, je pravděpodobné, že jsme v nedávné době někomu ublížili. Koupeme-li se ve volné přírodě, jsme silní a odolní.

Koule

Symbol proměnlivosti. Čím pevnější materiál, tím bude snící šťastnější. Čím snadněji je materiál zničitelný (tvar koule), tím jsme více nerozhodní, možná až zmatení.

Kotva

Dostane se nám potřebné opory a pomoci – cesta z nepříjemností.

Kotlář

Opravuje-li kotel, čekají nás spory, které se jen těžko budou vyjasňovat.

KONFERENCE, NA KTERÉ BYSTE NEMĚLI CHYBĚT