Magazín Elita

Věštec

Je nutné se připravit na špatné zprávy a nutností bude na ně rychle reagovat.

Veš

Vidíme-li veliké, čeká nás bohatství, ale nesmí jich být moc. Jsme-li jimi napadeni, čeká nás nejistý osud a nepříjemnosti. Vidíme-li hodně malých a hnídy na vlasech, budeme mít velké starosti. Vybíráme-li je, čeká nás nemoc, kterou nesmíme podcenit.

Vesmír

Varuje před nesplnitelnými plán, do kterých chceme investovat.

Veslovování

Pádlujeme-li usilovně, budeme se stěhovat.

Veslo

K dosažení  cíle potřebujeme pomoc a podporu přátel. Zlomené či uplavané vyjadřuje nedorozumění, která mohou vést k unáhleným krokům, jenž končí tragicky.

Veselení se

Brzy přijde období smutku.

Věno

Dobré zajištění (úspory či výhodná pojistná smlouva).

Venkov

Touha po návratu k vlastním  kořenům. Vždy však značí námahu, ale s radostí  vykonávanou. Opouštíme-li ves, čeká nás významná změna v životě. Cesta z města  na venkov je hledáním štěstí. Často vyjadřuje  na prosté, ale upřímné poměry. Malá a neprosperující ves upozorňuje na nestabilní majetkové poměry a nízké příjmy.

Věnec

Je řazen mezi sexuální symboly. Vždy značí pocty a dle typu věnce můžeme usuzovat, zda se nám pocty dostane za života či až po smrti. Spadne-li nám z hlavy, přijde veřejné pohoršení, ztráta cti. Obdarováváme-li jiné, čeká je ukončení nějaké  etapy (ztráta postavení, propouštění). Vidíme-li více věnců a vybíráme si nějaký, čekají nás dobré zprávy, které nabádají k nějaké  konkrétní činnosti, ale nesmíme váhat, jinak dobrých zpráv nevyužijeme. Je-li věnec z lučních  kvítků, trápíme se  s láskou, myrtový je zase znakem smrti. Stříbrný je úspěch, zlatý štěstí, z listí zasloužený úspěch a ocenění.  Pohřební vyjadřuje smutek, stejně jako hodně pestrý (i smrt příbuzných). Kupujeme-li jej, půjdeme na pohřeb. Zdobíme-i věnci prostor, přijde vzácný host.

Vemeno

Vždy vyjadřuje dělení - majetku, moci apod.