Magazín Elita

Vchod

Nemůžeme-li jej najít, jsme velice nepozorní. Najdeme-li východ bez problémů a vejdeme-li do něj, našli jsme správnou cestu, cestu k úspěchu.

Věž

Čím vyšší, tím větší úspěch. Zřítí-li se, podnik se nezdaří, nepodnikáme-li, přijde neštěstí.

Vězení

Je většinou příslibem jistoty. Jsme-li ve vězení, jsme chráněni před zloději, provedli jsme dostatečné zajištění svého majetku. Je také předzvěstí ztráty  svobody, ale na základě vztahu – manželství. Jsme-li propuštěni z vězení, zbavíme se potíží a odvrátíme nedostatek. Jsme-li ve snu do vězení zavřeni, nemáme dobré vyhlídky na šťastnou budoucnost a také varuje před tím, abychom si nevpustili podvodníky do bytu, ale také, že budeme neprávem nařčeni z pokusu  o podvod.

Veverka

Pro svobodné avizuje sňatek pro bezdětné počet, pro milence falešnou lásku. Zabitá veverka vyjadřuje odhalení falše. Lapíme-li ji, je nutné otevřít oči a nebýt naivní a důvěřivý. Pokouše-li nás, čekají nás domácí vady, které bude provázet i domácí násilí.

Větrník

Nestálé poměry.

Větev

Vyjadřuje  naši sílu. Zelená vyjadřuje  štěstí a spokojenost.  Zlámané jsou naše zhroucené  naděje, ale také úmrtí blízké osoby či našeho spojence. Uschlá upozorňuje na nestabilní životní podmínky.

Veteš

Hromadíme-li ji okolo sebe, nevšímáme si podstatných věcí. Potkáme-li vetešníka, potkáme i podvodníka.

Věřitel

Nepříjemná návštěva a pomluvy, které nás poškodí.

Věštec

Je nutné se připravit na špatné zprávy a nutností bude na ně rychle reagovat.

Veš

Vidíme-li veliké, čeká nás bohatství, ale nesmí jich být moc. Jsme-li jimi napadeni, čeká nás nejistý osud a nepříjemnosti. Vidíme-li hodně malých a hnídy na vlasech, budeme mít velké starosti. Vybíráme-li je, čeká nás nemoc, kterou nesmíme podcenit.