Magazín Elita

Nosítka

Nové okolnosti a nové události, na které nejsme připraveni a prosperita proto není jistá. Je nutné se připravit na to, že může vyjít to oč usilujeme a ne si jen říkat: „co kdyby“. Neseme-li nosítka ve snu, jen o vlásek unikneme nebezpečí.

Nos

Vždy varuje před nemocemi mozku: mrtvice, mozková nedokrevnost, zánět mozkových blan apod. Velký nos varuje před tím, abychom se zbytečně nemíchali do cizích záležitostí, pokud se nás nějak nedotýkají, ale také nás upozorňuje na to, abychom si zbytečně nepálili prsty za kohokoli. Krvácení z nosu ukazuje na to, jak nám utíkají peníze, jak se znehodnocuje náš majetek a my nic nepodnikáme nic proto, aby tomu tak nebylo – jsme  nečinní a jen si ztěžujeme, jak jsme se stali obětí systému. Ucpaný nos vyjadřuje překážky a nečekané složitosti.  

Noha

Ploska nohy vyjadřuje nové a hlavně dobré plány, je-li noha v pohybu, dá s e dokonce odvodit, že nás čeká nový kariérní postup, nová role či dráha. Také se to dá vyjádřit slovy, že jsme úspěšně přeskočili do jedoucího  rychlíku. Velká zdravá noha ukazuje na dobré obchodování s nemovitostmi. Noha s defektem (vřed, hnisající zranění) vyjadřuje nemoc a nabádá nás, abychom  provedli kontrolu všech   našich dokladů a stavu majetku a jeho dokumentace, obzvlášť vše, co se týká vlastnictví našich nemovitostí. Noha zchromlá, je znakem potíží a také nečestností okolo nás, které mají úmysl poškodit naši pověst. Také upozorňují na zpoždění, která nás poškozují či mohou poškodit - chyba z prodlení. Kousnutí do nohy bez větších následků, je projevem především žárlivosti, ale kousnutí, které je spojeno s krvácením, dá se usuzovat, že postižené místo, je skutečným místem, kde vzniká nějaké léze či dojde k úrazu. Kousne-li nás mravenec, nejčastěji se jedná o  místo, kde se tvoří nežit. Špinavá, tenká, vyhublá či odulá často signalizují únavu a nemoci na počátku. Uťatá prozrazuje, že budeme terčem posměchu a budeme mít pěknou ostudu. Myjeme-li si nohy, zbavujeme se dopadu nepříjemného zážitku, ale také snaha o to, aby vše okolo nás bylo čestné. Zlomená noha je předzvěstí nehody, ale pokud si zlomí nohu někdo jiný, uspěje snící v soutěži. Líbání nohou je projevem pokory, ale také pokoření.

Nočník

Přijde čas našeho odpočinku a lenošení a bez následků, nic nepropásneme a nic nám neuteče.

Noc

Vždy se jedná o varovný znak, ve všech podobách má negativní charakter a negativní dopad.

Nit

Především bychom měli více odpočívat. Často zpodobňuje nervy a nervovou soustavu. Délka nitě může naznačovat závažnost situace, čím delší, tím je situace závažnější a urgentnější je také volání SOS. Klubko nití a smotávání nabádá k mlčenlivosti nebo ke střežení tajemství. Pokud je klubko snícím i jinou osobou odmotáváno, něco se prozradilo a ten, kdo rozmotává, ten to prozradil, ale mohl se jen přeříci (uřekl se). Černé hedvábné nitě mluví o šťastné lásce a slibech o ní, které by se měly naplnit. Pokud jsou černou nití šité bílé šaty, čekají nás závažné problémy, přijdou smolné dny.

Nezaměstnaný

Poukazuje na nezdar. Záležitosti, ve které věříme, se nenaplní.

Nevěstinec

Oznamuje, že máme našlápnuto udělat chybný krok či naprosto nevhodný.

Nevěsta

Vždy radost a štěstí, pokud je viděna ve svatební den a nejlépe při obřadu. Vidíme-li sebe jako nevěstu, můžeme vykonat něco, aby se naše situace zlepšila, je to možné. Nevěsta je vždy ztělesněním touhy po něčem, nejčastěji po vztahu a také po štěstí a přízní osudu.

Netopýr

Jeden netopýr je spíše negativním znakem a vnáší nejistotu, ale lapený nebo větší počet netopýrů je potvrzením dobrých obchodů, ale může také oznamovat i uzdravení nemocného.

Vánoční Holešovická tržnice