Magazín Elita

ZADLUŽENOST MÁ PAMĚŤ!

ZADLUŽENOST MÁ PAMĚŤ!

Zadluženost má paměť a závisí na zadluženosti z minulých let. Paměť je složený psychický proces zahrnující interakci společně s učením na základě zkušeností. Samuel (2002) ve své publikaci, kterou příznačně nazval Paměť, uvádí: „Výzkumníci se shodují, že paměť je proces uchovávání informace v živých organismech. Paměť i toho nejjednoduššího tvora není věcí náhody, ale je to velmi dobře organizovaný a komplikovaný systém, determinovaný hlavně geny a zkušenostmi.“

Dá se tedy obecně vyvodit, že vštěpování prvních informací v dětství v patologickém prostředí, jakým je pro tento případ zadlužená rodina, s největší pravděpodobností skutečně vytváří paměť dluhu v dětské paměti, respektive uchovává tuto vzpomínku na dluh. Vágnerová (2010) nahlíží na uchovávání minulých zkušeností jako na paměťový proces. V tomto smyslu je paměť jakýmsi základem vyvinuté duševní činnosti vůbec. Vše, co prostřednictvím smyslů vstupuje do naší mysli, všechny podněty a situace, kterým jsme vystaveni a ve kterých se ocitáme, jsou srovnávány s jejich pamětními stopami, což nám umožňuje rozpoznat význam těchto podnětů a situací. „Vybavování lze chápat jako proces dekódování informací, uložených v paměťovém modulu. Metapaměť, tj. soubor veškerých znalostí a zkušeností s paměťovými funkcemi, je důležitým regulačním mechanismem[1].“  Plháková (2007) uvádí: „Nejtrvalejšími obsahy autobiografické paměti jsou vzpomínky na osobní zážitky, které měly výrazný emocionální doprovod[2].“

Paměť dluhů může být i konstruktem předsudků, ale vyslovím-li tuto teorii, mám na mysli ten stav, který býval uváděn v životopisech a kádrových materiálech, například - pochází z chudé rodiny. V druhé rovině mám na mysli stav prolomení neveřejných informací o příslušném statusu jedince či rodiny, kdy bývá uváděno například: „Rodina žije ve špatných sociálních podmínkách“, také například, „rodina na obživu používá prostředky z trestné činnosti“.   Prolomení tohoto druhu konkrétních informací může vytvořit konstrukci o tom, že dluhy jsou v rodině zakotveny po generace a může to tak skutečně být, a pak můžeme vyjádřit (odborně i laicky), že dluhy mají paměť. Připouštím, že tento můj závěr je velice zjednodušený, přesto se domnívám, že jde o téma, které by si zasloužilo samostatný kvantitativní i kvalitativní výzkum.

Dnes již v životopisech neuvádí žádný původ[3], ale stále existují druhy písemností, které se tímto statusem (stavem) musí či mohou zabývat. Mohou a někdy musí popisovat bez porušení zákona sociální postavení jedince i rodiny, ze které jedinec pochází, ba dokonce by se příslušníci dané profese vystavili porušení zákona, pokud by jej řádně a pravdivě nepopisovaly.

Mezi tyto písemnosti patří: znalecké posudky, obhajoby advokátů podezřelých a trestně stíhaných, ale také záznamy sociálního šetření v domácnosti rodiny[4], což mohou být kazuistiky, jiné zprávy z návštěvy v domácnosti, také zjišťování poměrů při žádosti o jakékoli sociální dávky vyplácené státem, avšak s výjimkou nárokových dávek, kterými je například starobní důchod, invalidní důchod, sirotčí důchod.[1] VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie

[2] PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie

[3] V současné době by bylo toto považováno za diskriminující aspekt (porušení zákona).

[4] Zákon o rodině č. 94/1963, Sociálně-právní ochrana dítěte (zkráceně OSPOD)


Foto ilustrační

Text: Lenka Žáčková


Další články z rubriky

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Horoskop pro rok 2024

Horoskop pro rok 2024

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty?  Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!