Magazín Elita

Duše, tajemno, záhady

TAK TUHLE CHOROBU ZNÁM . . .

Dostala jsem zase jeden z e-mailů, který jsem myslela, že ani nebudu číst...., ale co když se jedná o nemoc, co zužuje život i mé osobě? Přečtěte si také popis skutečné nemoci, zda už v tom také nelétáte. Omlouvám se původní (neznámé) autorce, ale v té dlouuuuuhé řadě se nedá vysledovat.
 

KARETNÍ VÝLOŽ

KARETNÍ VÝLOŽ

Dotaz od Katky

3.5.2010

Jaký bude můj milostný vztah (život) v roce 2010?

BELTINE - VEČER BOHATÝ  NA RITUÁLY

BELTINE - VEČER BOHATÝ NA RITUÁLY

Slovo Beltine pochází ze slovního základu tine nebo teine a znamená  ve starokeltštině "oheň". Ohněm byl uctíván bůh Belenos, vládce Slunečního ohně a léčivých pramenů. Vatry byly zapalovány vždy v předvečer 30. dubna, aby očistné plameny chránily zdraví lidí i zvířat. Okolo ohně se tancovalo ve směru Slunce (pozn.: dnes bychom řekli ve směru hodinových ručiček) a zdatnými jedinci byl přeskakován. Dýmem procházel dobytek.

Geomantie

Geomantie je jedna z nejstarších praktik okultní psychologie, se kterou jsem se setkala. Domnívám se, že jde o velice přesnou vědu s jedinou chybou ve výkladech, což je problematicky určitelný čas plnění některých obsahů. Často bývá zařazována mezi divinační techniky, ale setkat se můžeme i s názorem, že jde o techniku mantickou, k čemuž se přikláním i já. Každý názor má svá opodstatnění, která pravděpodobně tkví ve formě základního provedení. Název pochází z řeckých slov go = země a manteia = věštění, po složení těchto dvou slov si můžeme říci, že budeme věštit podle země. Slovo věštění v tomto případě nemám vůbec ráda a myslím si, že není ani správné, protože geomantie je soubor předpokladů chování jedince na základě jeho vlastních „biorytmů a energetického náboje“, který je měřitelný. Řeknete si,  předpoklady, to je vcelku alibistické a pokud se život neodvíjí, jak geomantik nastínil, přestáváte věřit studii a dokonce zapomínáte na komplex varování a žijete si dále ve svém světě s myšlenkou, že geomantik je lhář a podvodník. V tomto  případě jsem nucena  oponovat ve smyslu, že nikdo z nás není tak přesný, jak si o sobě myslí a navíc odmítá připustit negativní prožitky, které nezapadají do jeho  ideální představy, které věří do  poslední chvíle, než-li dokáže opravdu a nahlas připustit. Moje zkušenost je dokonce taková, že klienti velice dobře chápou své dobré a nekonfliktní vkastnosti a vše, co prozrazuje nelichotivé vlastnosti již většina z nich  chápe hůře, protože tuto pravdu o sobě sama odmítají přijmout s plnou odpovědností a dokud si ji nepřipustí, nemohou mnohé změnit. 
 

Výklad mariášových karet

Zdá se to být prosté, pro někoho možná i jednoduché, ale pokud hledáte skutečné možné propojení intuice, emocí, barev a náhodných vjemů, dostanete se do vlastní pasti, ze které se dostanete pouze propojením logického, divertigentního a laterálního myšlení, které dává hypotézám nový obzor v podobě slov a formulací.

Jak je to se sny...

Sny podávají živý obraz našeho života, potřeb, potěšení, zrad, tragédií, chtíče i fantazie. Dělíme je do kategorií od kterých musíme oddělit snové obrazy, které se vážou ke skutečným zážitkům a prožitkům. V obou případech můžeme mluvit o uvolněném podvědomí (nevědomá psýcha). Sen můžeme považovat i za snovou kompenzaci skutečného života - vše z bdělého stavu.

Dnes nejsnadněji komerčně zneužívané jsou sny varovné, jejichž úkolem je vyvolat zdravé napětí, motivovat, dodat nezbytnou energii, nebo jí také ubrat. Jsou to vlastně motivační sny, které nám mohou díky svým obrazům rozšířit vědomí. Tento druh snů můžeme klasifikovat také jako apelační obrazy, protože signalizují nezbytnou změnu v časovém předstihu a my máme možnost při kvalitní analýze se na celou situaci připravit. Celkově to můžeme hodnotit tak, že mají za úkol nás donutit k odhodlání a “otevřít nám oči”, nalézt pozitiva i negativa pro případné kroky - chování.

Kniha stínů – grimoire/grimoár

V úvodu chci jen poznamenat, že Kniha stínů pozitivní magie nemá nic společného se satanistickými záznamy a praktikami, je naprosto oproštěná od lidských obětí, ale přesto se někdo může domnívat, že novodobý čaroděj, čarodějka jsou lidé na pokraji společnosti, bez vzdělání a znalostí, kteří si libují v perverzích. To není pravdou, pravdou je jen to, že se jedná o menšinu, která je snadněji utlačovatelná - nábožensky, etnicky a bohužel i lidsky. Většina z nás je perzekuována a vytlačována do pozadí a na výsluní se dostávají reprezentanti mutantních sil, kteří se nebojí sáhnout po pomůckách, které přivolávají temné a silně negativní síly. Pozitivní grimoár není poskvrněn krví obětí, perverzemi, sadismem a ani jiným zneužíváním pokřivené víry nebo učení.

Energie slov

Je vědecky dokázáno, že ten, kdo mluví vulgárně, má větší předpoklady pro rozvoj ischemické choroby srdeční. Přemýšleli jste někdy nad tím, jakým způsobem mluvíte, zda své posluchače neodrazujete od nutné diskuse vlastním podáním slov, i když jsou slova myšlená dobře a jsou i správně volená. Antropologové tvrdí, že je jazyk prostředkem působení, nikoliv nářadím intelektu, což znamená že pomocí slova vytváříme naši skutečnost. Je tedy na nás jakou energii předneseme svým posluchačům, která jim pomůže dosáhnout cíle. To nás spojuje s pradávnou tradicí magické moci slova a pomůže nám při řešení každodenních záležitostí a problémů. Slovům dodává energii rytmus, výška zvuku, kombinace hlásek a samohlásek. U slov tedy můžeme sledovat rytmus vyvolává emocionální stavy.