Magazín Elita

Duše, tajemno, záhady

KOUČOVÁNÍ NENÍ TRÉNOVÁNÍ, PORADENSTVÍ ANI MENTOROVÁNÍ

KOUČOVÁNÍ NENÍ TRÉNOVÁNÍ, PORADENSTVÍ ANI MENTOROVÁNÍ

Koučink pomáhá hledat a nacházet vlastní řešení, cesty a způsoby, jak a co budeme dělat v nás samých. Zaměřuje se na využívání vlastních zkušenosti a možností, na silné stránky, na sny a cíle koučovaných. Koučink vás naučí více důvěřovat sobě a svým vlastním zdrojům, ze kterých čerpáte kreativitu a životní sílu, vede nás k vlastnímu prameni.

RESORT ZDRAVOTNICTVÍ UŽ DESET LET NEMÁ KONCEPCI PSYCHIATRICKÉ PÉČE

RESORT ZDRAVOTNICTVÍ UŽ DESET LET NEMÁ KONCEPCI PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření osmi psychiatrických léčeben v letech 2010 a 2011. Kontroloři prověřili, jak ústavy nakládaly s majetkem za 2,6 miliardy korun a s finančními prostředky ve výši 130,4 milionu korun. NKÚ zkontroloval také Ministerstvo zdravotnictví, které je zřizovatelem těchto ústavů. Ministerstvo zdravotnictví nemá žádnou koncepci rozvoje psychiatrických léčeben. A to přesto, že už v roce 2002 vláda schválila Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR, ve kterém jasně popsala cíle v oblasti psychiatrické péče.

KOHO POVAŽUJEME ZA ČLOVĚKA S PORUCHOU OSOBNOSTI?

KOHO POVAŽUJEME ZA ČLOVĚKA S PORUCHOU OSOBNOSTI?

Podle Diagnostického a statistického manuálu (aktuálně ve čtvrté revizi - DSM-IV), který vytvořila Americká Psychiatrická Asociace, se na území hlavně USA, považuje za člověka s poruchou osobnosti ten, kdo naplňuje následující definici:

MOZEK VELÍ ŽENSKÉMU A MUŽSKÉMU TĚLU ODLIŠNĚ.  KROM POHLAVÍ, MAJÍ TĚLA I ŘADU DALŠÍCH ODLIŠNOSTÍ.

MOZEK VELÍ ŽENSKÉMU A MUŽSKÉMU TĚLU ODLIŠNĚ. KROM POHLAVÍ, MAJÍ TĚLA I ŘADU DALŠÍCH ODLIŠNOSTÍ.

Jak je možné, že ženy mohou dělat i pět věcí najednou? Proč muži prochází "druhou mízou? Na tyto odlišnosti a řadu dalších rozdílů se Vám pokusíme ve stručnosti odpovědět.

Lidský mozek je řídící a integrační orgán nervové soustavy člověka. Řídí a kontroluje tělesné funkce všech orgánů, jako je činnost srdce, trávení, štěpení látek v těle, filtrace, pohyb, myšlení, paměť, vnímání a zpracování emocí, také řeč a všechny ostatní činnosti, které tělo vyvíjí. Z vědeckých studií vyplývá, že rozdíl mezi ženským a mužským mozkem je evidentní.

JAPONSKÁ ASTROLOGIE

JAPONSKÁ ASTROLOGIE

Japonská astrologie by nikdy neměla být brána na lehkou váhu. V zemi svého původu dodnes patří mezi nejčtenější knihu. Dodnes Japonci neudělají nic, pokud si neujasní svůj krok, zda je v souladu se staletími ověřenou astrologií. Není snad Japonce, který by vstoupil do manželství bez porady s odborníkem na astrologii.

SVĚTOVÝ PSYCHIATRICKÝ KONGRES PROBĚHL LETOS V PRAZE

SVĚTOVÝ PSYCHIATRICKÝ KONGRES PROBĚHL LETOS V PRAZE

V pražském Kongresovém centru proběhl ve dnech 17. - 21. října 2012 Světový psychiatrický kongres doprovázený expozicí, která přibližovala léčebné přístupy a trendy dokreslující progresivní vývoj oboru psychiatrie.

Zajímavý program byl obohacen dvěma bloky přednášek Mezinárodního střediska pro Integrovanou psychoterapii a zdravý životní styl (INCIP) z Kroměříže, jediným zúčastněným zástupcem psychoterapeutických společností z České republiky.

KAŽDÝ DESÁTÝ ZAMĚSTNANEC V EVROPĚ MĚL ABSENCI KVŮLI DEPRESÍM

KAŽDÝ DESÁTÝ ZAMĚSTNANEC V EVROPĚ MĚL ABSENCI KVŮLI DEPRESÍM

Brusel 1. října (PROTEXT/PRNewswire) - Jedna epizoda deprese způsobuje v průměru 36 zameškaných pracovních dní. Manažeři hlásí, že řešení tohoto problému vyžaduje lepší právní předpisy včetně školení a poradenství.

VČASNÁ TERAPIE KOKTAVOSTI MŮŽE TUTO VADU ŘEČI ZMÍRNIT NEBO ÚPLNĚ ODSTRANIT

VČASNÁ TERAPIE KOKTAVOSTI MŮŽE TUTO VADU ŘEČI ZMÍRNIT NEBO ÚPLNĚ ODSTRANIT

Máme-li si blíže vysvětlit, co způsobuje koktavost, musíme si nejdříve uvědomit, že řeč je komunikačním prostředkem, který patří k nejsložitějším výkonům lidského intelektu. Koktavost je tedy jedna z nejtěžších poruch komunikace. Prokázané ovšem je, že včasná terapie v dětství může tuto vadu řeči zmírnit nebo úplně odstranit. Některé dítě může mluvit plynule, a začne zadrhávat nebo koktat ze dne na den, jinému se potíže s řečí postupně zhoršují.

ZÁTĚŽOVÉ SITUACE, KTERÝM DENNĚ ČELÍME

ZÁTĚŽOVÉ SITUACE, KTERÝM DENNĚ ČELÍME

Denně čelíme řadě situací, které jsou sice pro nás zátěž, ale nějak jsme podlehli přizpůsobování se partnerům, tlaku zaměstnavatelů a potížím ve svém životě obecně, že již ani nedokážeme včas vypozorovat, že se s námi či někým blízkým něco děje.

O VYMEZOVÁNÍ POJETÍ DUŠEVNÍCH PORUCH SPOLEČNOSTÍ

O VYMEZOVÁNÍ POJETÍ DUŠEVNÍCH PORUCH SPOLEČNOSTÍ

Každý z nás občas přemýšlí nad tím, kdo je (nebo co je) ještě normální, a co již zavání duševní poruchou. Doposud nebylo stanovené jasné vymezení hranic duševní kondice, které se rozšiřuje či zužuje v čase. Dá se však vysledovat, že vymezení mívá lokální charakter, s čímž jasně souvisí sociální, respektive kulturně-sociální prostředí.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM