Magazín Elita

Duše, tajemno, záhady

POTRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE, HLEDEJTE ČESKÁ MĚSTA

POTRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE, HLEDEJTE ČESKÁ MĚSTA

HORKO LÍNÍ LIDÉ ČASTO UŽÍVAJÍ JAKO VÝMLUVU.

ZA LETU JE PTÁK LADNOST SAMA

OMRKLA TO VYSOKÁ ÚŘEDNICE VLÁDY

 

POTRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE, HLEDEJTE ČESKÁ MĚSTA

POTRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE, HLEDEJTE ČESKÁ MĚSTA

KOBRA KROM OSTRÝCH ZUBŮ ZABÍJÍ I SVÝM TĚLEM.

ZŮČASTNILA JSEM SE NĚKOLIKA DRAŽEB RÁKOSOVÉHO NÁBYTKU.

ROZLOBENÝ SOK OLOVĚNÝMI KULEMI POKROPIL PROTIVNÍKA.

POTRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE, HLEDEJTE ČESKÉ HORY

POTRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE, HLEDEJTE ČESKÉ HORY

DOBŘÍ POLITICI JSOU POUHÝM ÚKAZEM.

NE KAŽDÝ BOHATÝ JE ŠTĚDRÝM DÁRCEM.

LEPRA DĚDIČNOU NEMOCÍ ROZHODNĚ NENÍ.

FILOSOFICKÉ BŘITVY OŘÍZNOU VŠE NADBYTEČNÉ

FILOSOFICKÉ BŘITVY OŘÍZNOU VŠE NADBYTEČNÉ

Břitva je velice ostrý nástroj, který je primárně určen na holení mužských vousů. Správně ostrá ořízne všechny druhy vousů, které jejich nositel nechce mýti a právě proto byla použita i ve filozofii jako předmět, který rázně a jednoduše oddělí vše, co na dané místo nepatří, respektive oddělí podstatné od nepodstatného.

POTRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE, HLEDEJTE ČESKÉ ŘEKY

POTRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE, HLEDEJTE ČESKÉ ŘEKY

ZUZANA KOUPILA BEZLEPKOVÝ CHLÉB.

ZVYŠUJE SRDEČNÍ TEP LÁSKA?

MALÁ BRADA VAŠICH PŘEDKŮ SE DĚDÍ.

POTRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE, HLEDEJTE ČESKÁ MĚSTA

POTRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE, HLEDEJTE ČESKÁ MĚSTA

NÁŠ DALI BERE COKOLI SE MU NAMANE.

NA VÁNOCE JE PROSTÁ BOROVICE SAMA O SOBĚ KRÁSNÁ.

CHYBÍ MI JEŠTĚ KOPA VAJEC.

NA HROMNICE O HODINU VÍCE

NA HROMNICE O HODINU VÍCE

Hromnice je označení lidového svátku, který se slavení 2. února. V oficiálním křesťanství odpovídá svátku Uvedení Páně do chrámu, avšak ne každý ví o jaký katolický svátek (pravděpodobně z 11. století) se původně jednalo.

AEROMANTIE

AEROMANTIE

Metoda je častěji řazena mezi divinační techniky, která určuje budoucnost na základě meteorologických jevů (atmosférických podmínek), jednoduše řečeno – metoda vychází z charakteru počasí. Vykladač sleduje průběh, čas ve smyslu trvání, roční období a charakter jevu. Na základě těchto popisů a zkušeností z pozorování určí, jaké období přijde, nastává.

SERIÁL: CO JE TO VLASTNĚ VĚŠTĚNÍ A DÁ SE DOOPRAVDY VĚŠTIT?

SERIÁL: CO JE TO VLASTNĚ VĚŠTĚNÍ A DÁ SE DOOPRAVDY VĚŠTIT?

Je možné se vůbec podívat do budoucnosti? A s jakou přesností? Zadáte-li si do vyhledávače slovo věštění, objeví se nekonečná řada webových stránek a nabídek na věštění, ale o tom, co to je věštění najdeme jen pár řádků na samotných stránkách a na stránkách Wikipedie. Vědí tedy vůbec novodobí věštci, co to to věštění doopravdy je či čím by mohlo být?

LIDÍ S PORUCHAMI OSOBNOSTI PŘIBÝVÁ. JAK JSTE NA TOM VY?

LIDÍ S PORUCHAMI OSOBNOSTI PŘIBÝVÁ. JAK JSTE NA TOM VY?

„Přetrvávající vzorec prožívání a chování, který se významně odlišuje od očekávání v kultuře, ve které jedinec žije, je rozsáhlý a nepružný, má počátek v adolescenci nebo raném dětství, je stabilní v průběhu času a způsobuje utrpení nebo poškození", tolik definice. Je možné pozorovat, že se jedinec nápadně a dlouhodobě projevuje nestabilitou v mezilidských vztazích. Sám sebe hodnotí pokřiveně, emoce jsou nestálé, nevyrovnané, svoji osobnost nemá „pod kontrolou“. Podléhá nekontrolovatelně impulzům, které mohou být pro okolí i pod prahem vnímatelnosti.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM