Magazín Elita

Duše, tajemno, záhady

FRANCOUZI JAKO PRVNÍ NEPOVAŽUJÍ TRANSSEXUALITU ZA NEMOC

FRANCOUZI JAKO PRVNÍ NEPOVAŽUJÍ TRANSSEXUALITU ZA NEMOC

Transsexualita není ve Francii od roku 2011 považována za poruchu osobnosti a již ji vyškrtla ze seznamu duševních chorob, avšak Světová zdravotnická organizace (WHO), tak ještě neučinila. Transexuealita je nadále řazena dle Mezinárodní klasifikace nemocí pod tzv. poruchy pohlavní identity.

ROZŠÍŘENÝ VÝKLAD MARIÁŠOVÝCH KARET II. – ČERVENÝ SPODEK A ČERVENÁ DÁMA

ROZŠÍŘENÝ VÝKLAD MARIÁŠOVÝCH KARET II. – ČERVENÝ SPODEK A ČERVENÁ DÁMA

Podle našeho výkladu karty pomáhají lépe a hlouběji nahlížet na sebe sama, konkrétní situace a různé možnosti řešení. Dnes přinášíme rozšířený výklad červeného spodka  červené dámy. Opětovně připomínáme, abyste výklad nikdy nehodnotili jako dogma!  Tímto přístupem snižujete šanci na úspěšné řešení některých situací, které se vás či vašeho okolí dotýkají.

PARADOXNÍ INTENCE

PARADOXNÍ INTENCE

Je vybranou psychoterapeutickou metodou, která je propojeným řetězcem událostí duchovní, duševní a tělesné povahy, kdy je strach nebezpečné situaci skutečně nepřiměřený. Posiluje schopnost sebeodstupu, čímž jedince vyprošťuje z domnělého podřízení činitelům, které jeho potíže vyvolávají. Je nutné přistoupit k iracionálnímu strachu tak, že se dokážeme vysmát symptomu strachu.

TEST: JAKÝ CHARAKTER MÁ VAŠE INTUICE

TEST: JAKÝ CHARAKTER MÁ VAŠE INTUICE

Intuici neodborně nazýváme šestým smyslem. Odborně bychom řekli, že jde o vhled – náhled, který bychom vhodně přiblížili jako schopnost jistého odhadu a rozhodování, které není podloženo racionálním vysvětlením. Dá se také charakterizovat jako schopnost vnímat a podvědomě vyhodnocovat vjemy (podněty), skryté skutečnosti a souvislosti.

VÝKLAD SNŮ V DOBĚ ANTIKY

VÝKLAD SNŮ V DOBĚ ANTIKY

V antice byly sny brány velice vážně a jen málokdy byly zpochybňovány. Byly považovány za jakési spojníky s bohy či duchy a zpravidla si je lidé vykládali jako výjevy z budoucnosti nebo jako určité odhalení skrytého či samotnou vůli bohů. Doba byla výkladům snů významně nakloněná - byly neoddělitelně spjaty s tehdejší filozofií a náboženstvím.

Psychoterapie

Psychoterapie

Psychoterapie je stále se rozvíjející obor, který svými metodami vede jedince k jeho harmonizaci, ke změně postojů, zdravému přístupu k životu, ke zdravým vztahům či napomáhá vyrovnávat se lépe se stresem, tragickými zážitky, ale také s fobiemi a jinými. Hlavním nástrojem psychoterapie je rozhovor a vztah.

ROZŠÍŘENÝ VÝKLAD MARIÁŠOVÝCH KARET II. – ČERVENÁ DEVÍTKA A ČERVENÁ DESÍTKA

ROZŠÍŘENÝ VÝKLAD MARIÁŠOVÝCH KARET II. – ČERVENÁ DEVÍTKA A ČERVENÁ DESÍTKA

Nabízíme vám další dílek rozšířeného výkladu mariášových karet. Dnes přinášíme rozšířený výklad červené devítky a červené desítky. Dovolujeme si opětovně připomenout, abyste výklad nikdy nehodnotili jako dogma! Tímto přístupem snižujete šanci na úspěšné řešení některých situací, které se vás či vašeho okolí dotýkají.

ROZŠÍŘENÝ VÝKLAD MARIÁŠOVÝCH KARET – ČERVENÁ SEDMIČKA A ČERVENÁ OSMIČKA

ROZŠÍŘENÝ VÝKLAD MARIÁŠOVÝCH KARET – ČERVENÁ SEDMIČKA A ČERVENÁ OSMIČKA

Dovolujeme si vám nabídnout rozšířený výklad mariášových karet, neboť zaznamenáváme stále větší zájem o jejich výklad. Plně si uvědomujeme, že se jedná pro řadu z vás o velice citlivé téma a prosíme vás tedy o odpovědný přístup ke svému okolí i k sobě sama při samotném výkladu. Nikdy výklad nehodnoťte dogmaticky, snižujete tak často šanci na úspěšné řešení některých situací, které se vás či vašeho okolí dotýkají.

NEVÍTE SI RADY? VYZKOUŠEJTE GEOMANTICKÝ HOROSKOP

NEVÍTE SI RADY? VYZKOUŠEJTE GEOMANTICKÝ HOROSKOP

Geomantie je jedna z nejstarších praktik okultní psychologie.  Často bývá zařazována mezi divinační techniky, ale setkat se můžeme i s názorem, že jde o techniku mantickou. Nevíme, kdy přesně vznikla, ale nejstarší věrohodné podklady metody nás zavádí do 4. tisíciletí před naším letopočtem. Jistá obraznost ji pojí s chaldejskou astrologií, která však dostatečně nepokrývala chování lidí, tedy jejich psychologii. Někdo na geomantii nahlíží jako na astrologii bez hvězd, což ji ve své podstatě doopravdy vystihuje.

VÝKLAD SNU – PRŮŘEZ HISTORIÍ

Mezi nejtěžší problematiku, která se týká obsahové stránky snů, patří jednoznačně jejich výklad. Sny si lidé snažili vysvětlit a vyložit už od pradávna. V antice byly sny považovány za jakési spojení s bohy a duchy a zpravidla si je lidé vykládali jako výjevy z budoucnosti nebo jako určité odhalení skrytých věcí či vůli bohů. V antice byla hojně vyhledávána místa vhodná pro snění.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM