Magazín Elita

ROZŠÍŘENÝ VÝKLAD MARIÁŠOVÝCH KARET II. – ČERVENÁ DEVÍTKA A ČERVENÁ DESÍTKA

ROZŠÍŘENÝ VÝKLAD MARIÁŠOVÝCH KARET II. – ČERVENÁ DEVÍTKA A ČERVENÁ DESÍTKA

Nabízíme vám další dílek rozšířeného výkladu mariášových karet. Dnes přinášíme rozšířený výklad červené devítky a červené desítky. Dovolujeme si opětovně připomenout, abyste výklad nikdy nehodnotili jako dogma! Tímto přístupem snižujete šanci na úspěšné řešení některých situací, které se vás či vašeho okolí dotýkají.

Červená devítka – malý domov

  1. Stan vyjadřuje domov, který je nouzovým přístřeším. Je mírně ve vzduchu, tak do něj asi mírně fouká, ale jedinec se v něm může cítit spokojeně.
  2. Rodinné prostředí, které nesplňuje vše, co očekáváme od života, ale rozhodně vyjadřuje možnosti, o které však musíme pečovat, pokud se má rozvíjet a má být zvelebeno.

Vyjadřuje především, v jakém prostředí žijeme. Musíme si vždy uvědomit, že je nutné o domácí zázemí více pečovat. Následující karta řekne, zda si ji můžeme vyložit jako start či konec společného života s někým. Citová spojení a jejich vývoj vyjadřují většinou karty označující figury. Je nutné podotknou, že pro vztahové vyjádření se musí vždy hodnotit všechny tři karty, nikdy dvě nepostačí.  Také vyjadřuje samotnou kvalitu „bydlení“, následuje-li červené eso, je jisté, že náš domov bude dle našich představ – budeme mít možnost si jej přetvářet k obrazu svému.

Následuje-li zelená sedma, nemusíme se bát větších investicí, avšak nesmíme své síly přecenit! Zelená osmička vyjadřuje, že nás čekají vážné potíže a výdaje, avšak zelená devítka vyjadřuje, že je stav neudržitelný a můžeme o své „bydlení“ přijít. Řešíme-li právní cestou nároky, které se vážou k nemovitosti (nemovitostem), nemůžeme očekávat dobrý výsledek. Objeví-li se za červenou devítkou zelený spodek (největší zrádce v paklu), budete podvedeni, úmyslně poškozeni. Zelený král a podobně i zelené eso vyjadřují, že je nutné se o něčem poradit.

Spojení se žaludovými kartami, nikdy nevyjadřuje vážné ohrožení, spíše nastavuje cestu a usměrňuje očekávání. Ve spojení s žaludovou sedmičkou se nedaří dosáhnout na dobré bydlení a vstup do hypotéky je neodpovědným krokem! Ve spojení s žaludovou desítkou budou výdaje velké, ale vy je dokážete zvládnout, pokud nenásleduje některá z nepříznivých zelených karet. Následující žaludové eso potvrzuje pozitivní změny, i pokud se otázka týká rozvoje vztahů.

Kulové karty často vyjadřují spory na domácí půdě, vztahy bez vývoje – spíše jejich ukončení. Jedinou výjimkou je kulová desítka, která vyjadřuje dlouhodobost, avšak třetí karta vyjádří, zda jde o dlouhodobý spor či dlouhodobě příznivý vývoj. Obdobné vyjadřuje kulové eso, přesněji vyjadřuje smlouvu o bydlení o domově, ale jen málo vyjadřuje lásku a cit a třetí karta opět napovídá, zda je smlouva výhodná či nevýhodná. Ve spojení s kulovou osmičkou se budeme stěhovat, ať stěhování plánujeme či ne. Také vyjadřuje onemocnění s komplikovaným průběhem, nejčastěji z nachlazení - nevylučuje nemocniční pobyt.

 

Desítka červená – Amorův šíp

  1. Zásah lásky, kterému se nedá uhnout – Amorek střílí své šípy.
  2. Amorek zasáhl svůj cíl - jeho vůle však nemusí být vaším přáním.

Láska na první pohled, avšak následná karta řekne, zda jde o lásku naplněnou či nenaplněnou, ale také lásku nevyžádanou. Symbolizuje-li jinou  aktivitu, tedy je-li otázka položena na konkrétní dění, dá se říci, že to, co dělám či budu dělat, děláme s láskou.

Následuje-li zelená devítka, je to bohužel nenaplněná láska či ukončený velice čerstvý vztah - podobné vyjadřuje zelená osmička. Zelená sedmička vyjadřuje nový vztah, možná i bláznivé zamilování. Potká-li se Amorek se zeleným králem, budeme potřebovat pomoc odborníka na vztahy (analytik, psycholog apod.), ale také je nutné se připravit na nepříjemné zprávy, které se dotýkají vašeho vztahu či zdraví partnera/partnerky. Obdobné platí také pro spojení se zeleným esem.

Vedle cestovních karet, které jsou kulová osmička či kulové eso, můžeme očekávatmožnost odcestování někoho, koho milujeme, ale také může jít pracovní odloučení. Ve spojení s kulovou sedmičkou či kulovou devítkou se zamotáme do velkých sporů, hádek či nedorozumění – vždy jde o poškození. Kulový král, také kulová dáma, vyjadřují naše bláznivé zamilování, které nemůže být naplněno či je to naprosto nevhodné. V této souvislosti můžeme očekávat naše častější chyby na pracovišti, které nám nemusí být tolerovány.

Ve spojení s žaludovou osmičkou se často potýkáme s tím, že jsme na druhé koleji (partnerský trojúhelník). Ptáme-li se na práci a vyložíme následující kartu žaludovou devítku, budeme pracovat s láskou či se nám splní pracovní sen. Ve spojení s žaludovou desítkou můžeme očekávat výdaje za dárky, které budeme dávat či je budeme přijímat – záleží na třetí kartě.

V kombinaci s červenou sedmičkou, musíme uvažovat nad tím, že jde o symboliku, která prozrazuje, že jde o velké trápení s láskou - spojení nás psychicky vyčerpává. Přidá-li se ještě zelená osma či zelená devítka, jde o lásku s patologickými projevy (násilí, zastrašování apod.), ale především jde o lásku, kde se můžete stát obětí manipulací. Ve spojení s červeným králem či červeným esem se dá předpokládat, že bude láska naplněna. Třetí karta či doplňující vyjádří, zda to bude snadná či těžká cesta.


Další články z rubriky

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Horoskop pro rok 2024

Horoskop pro rok 2024

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty?  Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!