Magazín Elita

TEST: Jaký charakter má vaše intuice

TEST: Jaký charakter má vaše intuice

Intuice, také ji označujeme jako šestý smysl, nám dává výhodu, pokud s ní umíme správně nakládat. Mohli bychom také říci, že jde o vhled či specifický náhled, který bychom vhodně přiblížili jako schopnost jistého odhadu a rozhodování, které není podloženo racionálním vysvětlením. Dá se také charakterizovat jako schopnost vnímat a podvědomě vyhodnocovat vjemy (podněty), skryté skutečnosti a souvislosti.

Setkat se také můžeme s parapsychologickým vysvětlením, že jde o schopnost nadpřirozeného (mimosmyslového) vnímání či přenosu myšlenek a informací (telepatický přenos). S jistotou však můžeme konstatovat, že pokud nedůvěřujeme své intuici, nedokážeme ji rozvíjet.

Test síly naší intuice

Odpovídejte následovně:

 • Ano
 • Nejsem si jistý/á, nevylučuji
 • Ne
 1. Někdo nečekaně zazvoní, míváte většinou správné tušení, kdo je za dveřmi?
 2. Zaznamenáváte občas jasnozřivé sny?
 3. Stalo se vám někdy, že jste se ocitli na jiném míst, než kam jste mířili, avšak bez jakéhokoli vysvětlení (není tím myšleno, že jste zabloudili na trase z místa A do místa B). Podmínkou je, že se nejednalo o mrákotný stav v horečkách či požití omamné látky.
 4. Poznáte většinou, že Vám lidé lžou?
 5. Jste někdy přesvědčeni, že „dnes“ potkáte nějakého člověka a opravdu ho v průběhu dne potkáte či se Vám telefonicky ozve?
 6. Máte někdy pocity v některých místech, že vyzařují negativní či pozitivní energii?
 7. Jednáte někdy proti radám všech zkušených či odborníků z nevysvětlitelných důvodů (pocitů) a nakonec se ukáže, že Vás pocity vedly správným směrem, ke správnému rozhodnutí?
 8. Dokážete vytušit myšlenky druhých (vidíte jim do hlavy)?
 9. Přepadl Vás někdy netečný pocit, nevysvětlitelné nečekané svírání či husí kůže (minimálně 2x za život), což se později ukázalo jako předzvěst skutečných mimořádných událostí, které se dotýkali přímo Vás či někoho blízkého?
 10. Dokážete zdolat intuitivně neznámou trasu?
 11. Měli jste někdy pocit, že skrze Vás někdo nebo něco prošlo?
 12. Dokážete se soustředit tak, že „vidíte“, co dělají osoby, na které myslíte?
 13. Zjevují se Vám někdy neznámé lidské tváře, které Vás na něco upozorňují či něco oznamují? Objektivně nedokáží posoudit osoby s halucinacemi a bludy.

Bodování:

 • Ano - 2 body
 • Nejsem si jistý/á, nevylučuji - 1 bod
 • Ne – 0 bodů

Vyhodnocení

6 a méně bodů

Intuici nedokážete využívat, potlačujete ji a odmítáte. Nedůvěřujete ani osobám, které tvrdí, že s intuicí pracují, že jí naslouchají. Vaše zamyšlení a snění bývá často odrazem vlastní nespokojenosti. Neměli byste pracovat v oblastech, kde je nutné rychlé rozhodování či v prostředí, které je stresové.

7–13 bodů

O intuici sice mírně pochybujete, ale v žádném případě ji neodmítáte, protože jste již sami zažili zvláštní pocity, které předcházeli skutečným událostem. Váš rozvinutý smysl pro logiku ji však blokuje.

14–20 bodů

Intuice často ovlivňuje váš život, což si plně uvědomujete, nepotlačujete ji, chtěli byste ji rozvíjet, ale jen málo proto děláte. Možná nevíte, jak či máte špatného učitele. Více tedy trénujte, abyste si byli jistí a mohli ji bez obav využívat. Dokážete se rychle a relativně správně rozhodovat, jste rozený lídr. Nevyrovnané emoce v rodině a okolí mohou blokovat rozvoj vaší intuice, a navíc mohou následně vyvolávat chaos ve vašich vztazích.

21 a více

Intuice je vaším vrozeným talentem, úspěšně rozvíjenou vlohou, a to vědomě i nevědomě. Odhad a úsudek míváte velice přesný. Dokážete se rychle rozhodovat, vaše reakce bývají bleskové.  Máte cit pro personalistiku, méně však pro vztahy osobní, neboť je racio vytrvale potlačované přijímanými pocity. Dokonce se dá říci, že intuice vás pronásleduje. Je nutné pro ni najít vhodný ventil a pracovat s ní, abyste nezatěžovali svoji psychickou kondici.

Lenka Žáčková


Další články z rubriky

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Horoskop pro rok 2024

Horoskop pro rok 2024

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!