Magazín Elita

Psychoterapie

Psychoterapie

Psychoterapie je stále se rozvíjející obor, který svými metodami vede jedince k jeho harmonizaci, ke změně postojů, zdravému přístupu k životu, ke zdravým vztahům či napomáhá vyrovnávat se lépe se stresem, tragickými zážitky, ale také s fobiemi a jinými. Hlavním nástrojem psychoterapie je rozhovor a vztah.

Psychoterapie je naplňována souborem verbálních, neverbálních a paraverbálních komunikačních technik. Význam poslední jmenované techniky vysvětluje prof. Rudolf Kohoutek jako týkající se zvukové a grafické stránky řeči, kam zařazujeme hlasitost, její rychlost, pomlky, slovní emboly, akcentaci, emotivity hlasu, smíchu, pláče, ale také nekonvenční, specifické a individuální způsobů psaní slov.

Veškeré používané techniky mají vést ke zvýšení duševního zdraví nebo ke zlepšení vztahů uvnitř jakékoli skupiny, například rodiny, pracovního týmu či školní třídy. Většina psychoterapeutických škol je založena na rozhovoru, ale v řadě dalších jsou využívány i jiné způsoby komunikace jako je například psaní či kreslení.

Chcete-li využít možností psychoterapie, je nutné se zamyslet nad tím, co nám má dát a nad tím s jakými potížemi přicházíme, co chceme napravovat či dokonce odstranit. Nejčastější poruchy, které bývají úspěšně odstraňovány metodami psychoterapie, jsou: neurózy, drogová závislost, alkoholismus, fobie a řada duševních onemocnění. Řada psychoterapeutů sebe vidí spíš jako poradce či učitele, který jedinci pomáhá postupovat životem ve víru proudu jemu vlastnímu.

Psychoterapie je léčba tzv. psychologickými prostředky, které má v rukou kvalifikovaný psychoterapeut, zodpovědný za formování terapeutického vztahu s klientem.

-lz-


Další články z rubriky

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty?  Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Meltingpot 2023: přijede autor Proč spíme Matthew Walker, hlavním tématem dlouhověkost, nově Biohacking Expo a Cacao stage

Meltingpot 2023: přijede autor Proč spíme Matthew Walker, hlavním tématem dlouhověkost, nově Biohacking Expo a Cacao stage

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Jen 6 % Čechů řeší psychické problémy s odborníky. Děti léčí spíše „přirozenými metodami“

Jen 6 % Čechů řeší psychické problémy s odborníky. Děti léčí spíše „přirozenými metodami“

Supercely už nejsou v České republice vzácností!

Supercely už nejsou v České republice vzácností!

KONFERENCE, NA KTERÉ BYSTE NEMĚLI CHYBĚT