Magazín Elita

Louka

Okolo nás je samé napětí, které nás vyčerpává a je nezbytný odpočinek či relaxace, jinak nás čeká zhroucení a dlouhodobí výpadek z každodenního dění. Ležíme-li na louce, budeme si všímat více detailů, které jindy opomíjíme a zjistíme, že je život možná o něčem jiném než jen o práci a každodenním „honění se“. Je vhodné období pro změnu životního stylu.

Los (také loterie)

Vidíme-li čísla na losu, jsou to čísla, která bychom mohli vsadit. Kupujeme-li si los, příliš hazardujeme, také to naznačuje sklony ke gemblu. Losy nabízené, které však nekoupíme, čeká nás reálné štěstí. Jsme-li u tahu loterie nebo losů, budeme zklamaní.

Lopuch

Máme nesolidní partnery. Házíme-li po někom lopuchové kuličky, toužíme po něčem neobyčejném, prahneme po nových zážitcích.

Lopata

Čeká nás jen příkoří a ponižování.

Lokomotiva

Cesty velkého významu. Parní lokomotiva jsou důležité úkoly, které jsou náročné, na zdravém základu, avšak nad naše síly. Lokomotiva ve špatném stavu upozorňuje na špatné vyhlídky nečekané problémy. Naleštěná lokomotiva potvrzuje, že se nám podaří splnit i náročné úkoly a budeme po zásluze odměněni.

Loď

Čeká nás cesta. Kvalita lodi a stav plavby vypovídá o naší cestě životem. Plujeme-li na lodi, musíme veškeré kroky ještě jednou přehodnotit, nebude moc těch, kteří by nám chtěli pomoci, pokud bychom o pomoc žádali. Štěstí přeje připraveným. Nesmíme nic podepsat pod nátlakem či při nápadně výhodných či nevýhodných podmínkách. Odplouváme-li na lodi, čeká nás odvratitelná ztráta, nutné rozloučení. Loď vplouvající do přístavu je signálem pro příjemné shledání. Připluli-li jsme na lodi do přístavu, dosáhli jsme toho, oč jsme usilovali. Stavitel lodi, vyjadřuje úspěšné obchody a dobrý zisk, totéž platí pro překládání zboží. Loď, která ztroskotá, varuje  před nebezpečím. Potápějící loď je vyjádřením těžkých ran osudu bez vlastní viny, obdobné platí pro loď v mlze. Rozbouřená voda je vždy upozornění na nebezpečí. . Loďka či malý člun na klidné vodě jsou klidným a vyrovnaným obdobím. Bouřlivé počasí je znakem nejistoty a dramatických zážitků. Převrácená loďka je důležitým znakem pouze, pokud jsme v ní byli a spadli jsme do vody, čeká nás nešťastná či nenaplněná láska, také to mlže značit rozmarného a sobeckého partnera či partnerku.

Lilie

Květina našeho nitra, její svěžest nám oznamuje, jak na tom naše nitro doopravdy je. Trháme-li je, někdo potřebuje naši pomoc, měli bychom se více zajímat o své okolí. Začne-li nám lilie opadávat, něco si nalháváme. Zahodíme-li lilii či ji jinak znehodnocujeme, zneužijeme svého postavení, své moci, al e budeme za to potrestáni.

Liška

Krotká je licoměrnost a faleš, které musíme čelit. Chytíme-li ji , odhalíme tajný komplot proti vlastní osobě. Zabijeme-li ji můžeme se zbavit vlivu a dojdeme až k samostatnosti. Pořádaný  hon na lišku, je ženskou lstivostí, se kterou se musíme utkat, ale je tu riziko, že nás při nejmenším zmate. Kůže, ohon i pobíhající liška prozrazují, že nás někdo podvádí.

Listonoš

Pevné zdraví, nepotvrdí se nepříznivá diagnóza.

Listy

Zelené listy jsou naše splněná přání. Žluté a padající jsou naše starosti a zklamání.  Opadávající zelené listy, napadnuté  parazitem jsou tragickým znamením. List papíru  jsou nové vědomosti a cenné informace.

KONFERENCE, NA KTERÉ BYSTE NEMĚLI CHYBĚT