Magazín Elita

ZMĚNY V PORODNICTVÍ V ROCE 2014

ZMĚNY V PORODNICTVÍ V ROCE 2014

Porod pouze za pomoci porodní asistentky či ambulantní porod bude od ledna příštího roku v Čechách standardní praxí. I v porodnicích se bude rodit bez přítomnosti lékaře, tedy pouze za pomoci porodní asistentky. Ambulantní porod by měl řešit předčasné odchody matek s novorozenci z porodnice.

Porod pouze za přítomnosti porodní asistentky je kompromis, který připravila pracovní skupina při ministerstvu zdravotnictví zabývající se alternativními možnostmi ke klasickému porodu. „Porod pouze za přítomnosti porodní asistentky může z bezpečnostních důvodů probíhat stejně jako jakýkoli jiný porod pouze v zařízeních k tomu určených – tedy v řádně vybavených porodnicích. Rozdíl oproti současnému stavu je v tom, že lékař bude k  porodu přivolán až v případě nenadálých komplikací. Toto řešení garantuje rodičkám, které si z osobních důvodů nepřejí mít při porodu lékaře, žádanou míru soukromí. Na straně druhé bude možné poskytnout rodící ženě i novorozenci v případě nutnosti okamžitou lékařskou péči,“ vysvětluje náměstek pro zdravotní péči Ferdinand Polák, který vedl jednání pracovní skupiny. Tento postup však musí být předem schválený ošetřujícím porodníkem. Ten provede vstupní vyšetření, zkontroluje dokumentaci o průběhu těhotenství, a pokud nebude předpokládat komplikovaný porod, předá rodičku do péče porodní asistentky. Nově vyhláškou vymezený způsob možnosti porodní a poporodní péče neubírá na možnosti ženám v České republice, aby i nadále rodily pod přímým dohledem kvalifikovaného lékaře-porodníka.

Ambulantní porod je určen těm matkám, které chtějí opustit brány zařízení již několik hodin po porodu, resp. dříve než po doporučených 72 hodinách. „Zůstat s novorozencem v porodnici tři dny po porodu jednoznačně doporučuji. Během této doby se provádí řada potřebných vyšetření, provádí se novorozenecký screening a řeší se případné komplikace, jako je například novorozenecká žloutenka. Pokud už se ale žena i přes doporučení lékařů rozhodne porodnici opustit dříve, snažili jsme se připravit takové podmínky, abychom veškerá rizika s tím spojená eliminovali na minimum,“ vysvětluje náměstek Polák. Maminka bude mít možnost druhý den po propuštění z porodnice přivézt novorozence na ambulantní kontrolu zdravotního stavu, a to do porodnice či na dětské oddělení. Bude však také možné, aby kontrolu novorozence provedl praktický pediatr v místě bydliště. Ten dítě vyšetří, ale nebude mít povinnost novorozence zaregistrovat do své ambulance. Při vyslovení podezření na neadekvátní vývoj či neprospívání dítěte, doporučí pediatr rodičům okamžitý návrat do porodnice nebo na neonatologii. Už dnes se stává, že matka odchází z porodnice s dítětem tzv. na reverz dříve než po doporučených 72 hodinách. V takovém okamžiku se ocitá v jakémsi vakuu, kdy systém přesně neví, jak s tímto jejím rozhodnutím naložit, kdo má například kontrolovat zdravotní stav novorozence v prvních hodinách po porodu mimo porodnici,“ vysvětluje Ferdinand Polák důvody k přijetí metodického návodu, který právě tyto situace řeší.

Zdroj: Tisková zpráva MinisterstvozdravotnictvíČR


Další články z rubriky

Praktické tipy pro vaše dokonalé uzemnění

Praktické tipy pro vaše dokonalé uzemnění

Jaro je tu! A oči mohou trpět…

Jaro je tu! A oči mohou trpět…

Jarní detox v lázních na Slovensku – obnova těla i ducha zaručena

Jarní detox v lázních na Slovensku – obnova těla i ducha zaručena

Mnohočetný myelom je druhé nejčastější zhoubné onemocnění krve

Mnohočetný myelom je druhé nejčastější zhoubné onemocnění krve

Včasné CT vyšetření může zachránit život. V brandýské nemocnici na CT nečekáte a žádanku můžete mít odkudkoliv

Včasné CT vyšetření může zachránit život. V brandýské nemocnici na CT nečekáte a žádanku můžete mít odkudkoliv