Magazín Elita

SNY JSOU VŽDY ODPOVĚDÍ NA VŠE – OTÁZKY VŠEDNÍHO DNE

SNY JSOU VŽDY ODPOVĚDÍ NA VŠE – OTÁZKY VŠEDNÍHO DNE

Všichni jsme již minimálně jednou slyšeli, že sny jsou odpovědí na otázky všedního dne, jen jim porozumět, pochopit je. Je jisté, že je sen odrazem minulosti otevírající dveře budoucnosti. Je často klíčem ke vší minulosti, která nám nastiňuje budoucí kroky, což by nám mělo život zjednodušit, ale zatím nás nepochopené sny spíše trápí a pronásledují…

Sny se často neodbíjí v logickém sledu, ale opakují-li se často v této podobě, může se jednat o upozornění na to, že nelogičnost odpovídá zvykům a standardům našeho života, které jsme přijali za své a máme tendence události okolo nás neřešit. K výkladu, vlastně k prostému pochopení, jdeme individuačním procesem, který je konfrontací vědomí s nevědomím.

Správný výklad snu je pro nás důležitou informací, kterou za bdělého stavu nepřijímáme nebo vůbec nevnímáme. Chceme-li popsat a vyvodit sen, musíme k tomu vztáhnout celé situace, které se odehrávají v okolí, v rodině či ve vlastní skupině (komunitě). Ve snu si můžeme uvědomit své postavení, kterému v reálném životě nemusíme porozumět.

Máme-li porozumět snu, musíme k němu přistoupit individuálně. To, co znamená vysvětlení pro jednoho, nemusí znamenat totéž pro druhého a stejně tak, co jasně vyjadřuje pro ženu, nemusí vyjadřovat ve stejném smyslu pro muže. V tento moment je otázka snářů velice aktuální. Mohou nám pomoci? Ano, jsou-li snové symboly vyhodnocovány jako archetypy (kolektivní nevědomí), pak skutečně mohou mít význam pro samotný výklad, ale přesto musí být vykládány individuálně. Pro tento typ výkladů se hodí paralela řady biblických příběhů, ale i bajek a některých pohádkových příběhů. V rámci svépomocných skupin výkladů snů je možné se setkat s metodou, která je pracovně označována jako fabulametoda (tvoření děje a vysvětlování příběhů snových i životních, tedy na základě kolektivního nevědomí).

Pro dobrou interpretaci smyslu snu potřebujeme:

 • Dobrý základ – srozumitelně vyložený i nelogický sen
 • Sžití s tématem
 • Empatii
 • Citlivost „teď a tady“
 • Intuici

Otázky, které bychom si měli položit, chceme-li porozumět snu:

 • K čemu se vztahují snoví činitelé - rovina subjektová?
 • Nabízí se rovina vztahová?
 • Vztahují se snové postavy k reálným?
 • S čím to v mém životě asi souvisí?
 • Souvisí to s naším nitrem, vlastnostmi?
 • Odpovídá vnitřní tendenci snící osoby?
 • Známe podobnou situaci ze života či známého příběhu?
 • Napadají nás nějaké asociace - jaké?

Pravidla, bez kterých sen seriózně nevyložíme:

 • Co si neumím představit – nemohu na tom dobře pracovat
 • Co si nepředstavím - neudělám
 • Ve snu se musíme dostat do kontextů se snem
 • Zohledňujeme přenosový nápad/y (= amplifikace je založena na vcítění a projekci)

 

Foto ilustrační

Autor: Lenka Žáčková


Další články z rubriky

Meltingpot 2023: přijede autor Proč spíme Matthew Walker, hlavním tématem dlouhověkost, nově Biohacking Expo a Cacao stage

Meltingpot 2023: přijede autor Proč spíme Matthew Walker, hlavním tématem dlouhověkost, nově Biohacking Expo a Cacao stage

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Jen 6 % Čechů řeší psychické problémy s odborníky. Děti léčí spíše „přirozenými metodami“

Jen 6 % Čechů řeší psychické problémy s odborníky. Děti léčí spíše „přirozenými metodami“

Supercely už nejsou v České republice vzácností!

Supercely už nejsou v České republice vzácností!

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování

KONFERENCE, NA KTERÉ BYSTE NEMĚLI CHYBĚT