Magazín Elita

VERBÁLNÍ KOMUNIKACE – RÉTORICKÁ SEBEREFLEXE

VERBÁLNÍ KOMUNIKACE – RÉTORICKÁ SEBEREFLEXE

Rétorika je naukou pojednávající o verbálním projevu, je také označovaná jako řečnictví. Kdo ovládá rétoriku, má rozhodně snadnější cestu v životě, ovem pokud správně tuto schopnost využívá.  Otestujte si, jaké jsou vaše možnosti jít životem jednodušeji. Pokud budete otevření a racionálně přistoupíte k vlastnímu hodnocení, jste na cestě k poznání vlastních slabin. Nepřiznáte-li si některé nedostatky, nemůžete na sobě pracovat, tedy nemůžete se ani zlepšovat.

Pamatujte vždy slov V. O. Ključevského: „Silná slova, to ještě nejsou silné argumenty.“Ke každému vyjádření přidělte body dle svého racionálního uvážení.

0 - vyjádření je zcela nepravdivé

1 - vyjádření je téměř nepravdivé

2 - vyjádření jen z mála odpovídá mým schopnostem

3 - vyjádření je téměř celé a vždy pravdivé

4 - vyjádření je pravdivé, vystihuje mé schopnosti

 

Č.

OTÁZKA

BODY

1.

V malém sále nepotřebuji mikrofon

 

2.

Výslovnost je zřetelná (např. nedrmolím, nekoktám, nezadrhávám se, neráčkuji, nemám sykavky)

 

3.

Přirozeně intonuji, nemluvím příliš rychle

 

4.

Se sluchem nemám potíže

 

5.

Mám bohatou slovní zásobu

 

6.

Používám řadu vhodných (odpovídajících) příkladů

 

7.

Mé projevy mají dynamiku

 

8.

Vyjadřuji se srozumitelně po stránce obsahové

 

9.

Vždy pracuji s posluchači – udržuji jejich pozornost

 

10.

Umím si nenásilně sjednat posluchačskou kázeň

 

11.

Vystupuji přesvědčivě, věrohodně a s jistotou

 

12.

Dovedu zrcadlit – mluvit jazykem partnera či posluchačů

 

13.

Naslouchám posluchačům (platí i pro partnera při jednání)

 

14.

Dokáži být empatický/á

 

15.

Vystupuji uvolněně

 

16.

Obstarávám si před jednáním dostatek informací (připravuji se po stránce obsahové)

 

17.

Umím odpovědět, že nevím, nesnažím se za každou cenu konfabulovat

 

18.

Mimika je přiměřená, nepřehrávám

 

19.

Stálý trend k mírnému úsměvu, ne výsměchu

 

20.

Trému umím (dokáži) překonat

 

21.

Rychle navazuji kontakt

 

22.

Při komunikaci se kontroluji s lehkostí

 

23.

I na nepříjemné věci se dokáži zeptat s taktem

 

24.

Dbám na svoji upravenost

 

25.

Komunikace, přednášení, to jsou v podstatě má potěšení

 

Vyhodnocení

0 – 20 bodů

Váš rétorický projev nezanechává dobrý dojem, zvažte, zda je nutné, abyste působil/a v rétorice. Pravděpodobně ani trénink neodstraní řadu nedostatků.

21 – 40 bodů

Je-li rétorika nezbytnou součástí profese, musíte se ji intensivně věnovat a neusilovat o vystoupení za každou cenu. Váš rétorický projev nezanechává často žádný dojem, pokud ano, mají posluchači či partner smíšené pocity, někdy může zavládnout i zmatek v tom, co jste vlastně chtěli sdělit. Trénink by mohl odstranit řadu nedostatků, ale přesto to nikdy neuchvátí davy, ale ani menší skupinky.

41 – 60 bodů

Jste vcelku dobří rétorici, ale nikdy nepodceňujte obsahovou přípravu. Pravidelně trénujte, je to cesta k dokonalosti.

61 – 80 bodů

Jste schopní rétorici. Váš projev je přesvědčivý, máte znalosti a zkušenosti, které intuitivně využíváte.

81 – 100 bodů

Máte přirozený talent. Jste výborní rétorici, kteří by měli své zkušenosti předávat svým žákům.

Test sestavila: Lenka Žáčková


Další články z rubriky

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Horoskop pro rok 2024

Horoskop pro rok 2024

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty?  Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!