Magazín Elita

PRAVIDLA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

PRAVIDLA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Kvalitu duševního zdraví vždy ovlivňuje dlouhodobý stres. Stresová reakce vede k aktivaci mechanismů, které umožňují (krátkodobě) podávat vysoké výkony, když nám hrozí nebezpečí. Principem je to, že organismus využije rezervy, které mobilizuje. Ty dříve umožňovali přežití jedince v přírodě.

Proces je nastaven následovně: Mozek aktivuje hypothalamus (podhrbolí), kde je uložena řada řídících center, kontroluje hladinu hormonů v krvi a vysílá chemické signály do podvěsku mozkového (hypofýzy), který reaguje vyplavením hormonů, které ovlivňují činnost žláz s vnitřní sekrecí, čímž připravuje všechny orgánové systémy na zvýšenou zátěž.

Stejná reakce nastává, když je jedinec vystaven psychickým tlakům, i když nejsou skutečnou hrozbou pro existenci. Běžný stres není ohrožením života, ale naše tělo přesto vyvolá reakci boje nebo útěku a uvolní tedy dávku „pohonné“ energie. Jedinec bohužel nebojoval – energie zůstala. 

Nezvládnutý psychický tlak přechází do distresu (špatný stres), kdy dříve užitečné obranné mechanismy začnou tělu škodit. Dlouhodobé psychické problémy jsou bránou ke zdravotním obtížím a podílí se na rozvoji onemocnění, která skutečně představují nebezpečí ohrožení života. Z dlouhodobého hlediska dochází ke zvýšenému uvolňování glukózy - faktor vzniku cukrovky (stařecká cukrovka II. typu), zvýšený tlak vede ke zvýšenému krevnímu tlaku a ischemické chorobě srdeční s následným infarktem myokardu. Stres působí sníženou odolnost žaludeční sliznice snížením prokrvení sliznice, což může vyústit v tzv. stresový vřed. Dalším možným důsledkem stresu je riziko astmatu.

Stres se dá úspěšně řešit jen snahou o odstranění jeho příčin! Medikamenty mohou pomoci zvládnout některé průvodní obtíže (depresivní nebo úzkostné stavy apod.), ale ve své podstatě je nezaléčí, jen odloží, chcete-li, někam založí. Užitečnými pomocníky mohou být při překonávání akutní těžké životní situace či na počátku odstraňování skutečných příčin.

Dodržujte tedy pravidla duševního zdraví a nebude se stávat, že nezpracovaná energie bude škodlivá pro váš vlastní organismus.

15 pravidel duševního zdraví

 1. Pamatuj, že každé utrpení, i to největší, jednou přejde. Po dešti vychází slunce, i po nejkrutější zimě přijde jaro!
 2. Stálý spěch = stálý stres, často vede k panice z odpovědnosti. Odolnost roste se zmenšující se měrou podléhání spěchu, pocitů zmaru, ale i vzrušení.
 3. Tam, kde nemůžeš pomoci, nezasahuj a nevysiluj se (neangažuj se).
 4. Nejvíce žijte přítomností, minulost slouží pro ponaučení a budoucnost plánuj tak, abys neohrozil současnost!
 5. Nebojuj s představami, nepropadej do hlubin, kde není vidět dno. Čím složitějších konstruktů budeš používat, tím více tříštíš své síly!
 6. Netrpělivost, ponižování, zaslepenost, pesimismus a přílišná víra v osud ubírají harmonii těla a ducha.
 7. Nikdy neočekávej dokonalost od lidí kolem sebe, neboť nikdo z nás se nezrodil dokonalým, ale oceňuj jedinečnost (individualitu) každého.
 8. Klidem a úsměvem prosadíš vždy více, protože je to projev pohody a harmonie. Je někdy těžké naučit se mít rád/a lidi, ale je to pro klidný život nezbytné.
 9. Závist, nenávist, trvalá nespokojenost jsou cestou k vlastní nespokojenosti až destrukci. Nekonstruktivní kritika je neúčinná zbraň! Taková nepřináší nic, jen pohled do propasti.
 10. Vždy se najde někdo, kdo má podobné problémy, takže v tom nikdy nejsi sám! Pracuj se svou životní rolí a zbytečně si nekomplikuj život prostým odmítáním své role (kde je konstruktivní kritika?). Žít život v pravdě potřebuje velkou kuráž a odvahu!
 11. Hněv nikdy není dobrým vůdcem, pánem ani sluhou!
 12. Měň pouze to, co změnit můžeš, jinak budeš pociťovat zmar a nenaplněnost. Nemůžeme lidi okolo sebe jen tak měnit, i když jejich vlastnostem přisuzujeme negativní hodnocení – nepodaří se to, pokud to nechce on sám! Musíš-li se s ním potkávat, smiř se s tím nebo se mu vyhni (vždy to jde!)
 13. Řeč musí být vždy jasná -  musím umět popsat cíl, kam směřuji.  
 14. Nevěř, že jednou tvé stáří bude důstojné, bude takové, jaká bude tvoje mysl. V žádném věku se neboj nových výzev! Tréninkem paměti je hlad po zážitcích, zvídavost, touha po dobrodružství, romantice a nových setkáních a pozor, zdravá recese má také pozitivní vliv.
 15. Nauč se mít rád! Každý má v sobě jedinečnost! Chceš-li na sobě něco změnit, musí to být tvé rozhodnutí, jinak nemusíš najít uspokojení v nalezení cíle, protože to vůbec nemusí být tvůj cíl, byť by to bylo (pro společnost) správné rozhodnutí.

Lenka Žáčková


Další články z rubriky

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Jen 6 % Čechů řeší psychické problémy s odborníky. Děti léčí spíše „přirozenými metodami“

Jen 6 % Čechů řeší psychické problémy s odborníky. Děti léčí spíše „přirozenými metodami“

Supercely už nejsou v České republice vzácností!

Supercely už nejsou v České republice vzácností!

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování

TEST: Jaký charakter má vaše intuice

TEST: Jaký charakter má vaše intuice