Magazín Elita

PRAVIDLA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

PRAVIDLA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Kvalitu duševního zdraví vždy ovlivňuje dlouhodobý stres. Stresová reakce vede k aktivaci mechanismů, které umožňují (krátkodobě) podávat vysoké výkony, když nám hrozí nebezpečí. Principem je to, že organismus využije rezervy, které mobilizuje. Ty dříve umožňovali přežití jedince v přírodě.

Proces je nastaven následovně: Mozek aktivuje hypothalamus (podhrbolí), kde je uložena řada řídících center, kontroluje hladinu hormonů v krvi a vysílá chemické signály do podvěsku mozkového (hypofýzy), který reaguje vyplavením hormonů, které ovlivňují činnost žláz s vnitřní sekrecí, čímž připravuje všechny orgánové systémy na zvýšenou zátěž.

Stejná reakce nastává, když je jedinec vystaven psychickým tlakům, i když nejsou skutečnou hrozbou pro existenci. Běžný stres není ohrožením života, ale naše tělo přesto vyvolá reakci boje nebo útěku a uvolní tedy dávku „pohonné“ energie. Jedinec bohužel nebojoval – energie zůstala. 

Nezvládnutý psychický tlak přechází do distresu (špatný stres), kdy dříve užitečné obranné mechanismy začnou tělu škodit. Dlouhodobé psychické problémy jsou bránou ke zdravotním obtížím a podílí se na rozvoji onemocnění, která skutečně představují nebezpečí ohrožení života. Z dlouhodobého hlediska dochází ke zvýšenému uvolňování glukózy - faktor vzniku cukrovky (stařecká cukrovka II. typu), zvýšený tlak vede ke zvýšenému krevnímu tlaku a ischemické chorobě srdeční s následným infarktem myokardu. Stres působí sníženou odolnost žaludeční sliznice snížením prokrvení sliznice, což může vyústit v tzv. stresový vřed. Dalším možným důsledkem stresu je riziko astmatu.

Stres se dá úspěšně řešit jen snahou o odstranění jeho příčin! Medikamenty mohou pomoci zvládnout některé průvodní obtíže (depresivní nebo úzkostné stavy apod.), ale ve své podstatě je nezaléčí, jen odloží, chcete-li, někam založí. Užitečnými pomocníky mohou být při překonávání akutní těžké životní situace či na počátku odstraňování skutečných příčin.

Dodržujte tedy pravidla duševního zdraví a nebude se stávat, že nezpracovaná energie bude škodlivá pro váš vlastní organismus.

15 pravidel duševního zdraví

 1. Pamatuj, že každé utrpení, i to největší, jednou přejde. Po dešti vychází slunce, i po nejkrutější zimě přijde jaro!
 2. Stálý spěch = stálý stres, často vede k panice z odpovědnosti. Odolnost roste se zmenšující se měrou podléhání spěchu, pocitů zmaru, ale i vzrušení.
 3. Tam, kde nemůžeš pomoci, nezasahuj a nevysiluj se (neangažuj se).
 4. Nejvíce žijte přítomností, minulost slouží pro ponaučení a budoucnost plánuj tak, abys neohrozil současnost!
 5. Nebojuj s představami, nepropadej do hlubin, kde není vidět dno. Čím složitějších konstruktů budeš používat, tím více tříštíš své síly!
 6. Netrpělivost, ponižování, zaslepenost, pesimismus a přílišná víra v osud ubírají harmonii těla a ducha.
 7. Nikdy neočekávej dokonalost od lidí kolem sebe, neboť nikdo z nás se nezrodil dokonalým, ale oceňuj jedinečnost (individualitu) každého.
 8. Klidem a úsměvem prosadíš vždy více, protože je to projev pohody a harmonie. Je někdy těžké naučit se mít rád/a lidi, ale je to pro klidný život nezbytné.
 9. Závist, nenávist, trvalá nespokojenost jsou cestou k vlastní nespokojenosti až destrukci. Nekonstruktivní kritika je neúčinná zbraň! Taková nepřináší nic, jen pohled do propasti.
 10. Vždy se najde někdo, kdo má podobné problémy, takže v tom nikdy nejsi sám! Pracuj se svou životní rolí a zbytečně si nekomplikuj život prostým odmítáním své role (kde je konstruktivní kritika?). Žít život v pravdě potřebuje velkou kuráž a odvahu!
 11. Hněv nikdy není dobrým vůdcem, pánem ani sluhou!
 12. Měň pouze to, co změnit můžeš, jinak budeš pociťovat zmar a nenaplněnost. Nemůžeme lidi okolo sebe jen tak měnit, i když jejich vlastnostem přisuzujeme negativní hodnocení – nepodaří se to, pokud to nechce on sám! Musíš-li se s ním potkávat, smiř se s tím nebo se mu vyhni (vždy to jde!)
 13. Řeč musí být vždy jasná -  musím umět popsat cíl, kam směřuji.  
 14. Nevěř, že jednou tvé stáří bude důstojné, bude takové, jaká bude tvoje mysl. V žádném věku se neboj nových výzev! Tréninkem paměti je hlad po zážitcích, zvídavost, touha po dobrodružství, romantice a nových setkáních a pozor, zdravá recese má také pozitivní vliv.
 15. Nauč se mít rád! Každý má v sobě jedinečnost! Chceš-li na sobě něco změnit, musí to být tvé rozhodnutí, jinak nemusíš najít uspokojení v nalezení cíle, protože to vůbec nemusí být tvůj cíl, byť by to bylo (pro společnost) správné rozhodnutí.

Lenka Žáčková


Další články z rubriky

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Horoskop pro rok 2024

Horoskop pro rok 2024

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!