Magazín Elita

Kosa

Vyjadřuje naše tajná přání, která se mohou vyplnit pouze pokud budou bez odkladu realizována.

Kos

Vždy nositel dobrých zpráv, pokud žije a zpívá. Mrtví kos může vyjadřovat ukradené nápady či nepředanou důležitou informaci (někdo nám ji zatajil). Hejno kosů oznamuje nové šance a nové úkoly.

Koření

Samo o sobě ve většině případech vyjadřuje luxus. Čím vzácnější koření, tím lepší obchody, ale i šťastné okamžiky.

Kořen

Vždy nás má vést k hlubšímu přemýšlení, měli bychom se naučit sebereflexi. Něco se snažíme vytěsnit, něco tajíme, v obou případech se jedná o delikátní záležitosti v rodině, které seč mohou táhnout-tajit i několik desetiletí. Čím více obnažíme kořen, tím blíže jsme  pravdě. Zakopneme-li o obnažené kořeny , čeká nás smůla, která se nám bude lepit na paty. Zdá-li s e nám často o kořenech, které jsme vykopali, můžeme mít problém s nevyjasněnou orientací.

Korzet

Cítíme  v bdělém  stavu sevření, které  s e promítá do snů.  Je-li pevně sevřený na našem těle, usilujeme o cokoli marně a zbytečně.  Je vhodné nechat věci dozrát – odložit, učiníme-li tak, budeme svobodnější a útrapy s e zmírní nebo naprosto  odezní.

Koruna

Zlatá koruna poukazuje na naši ješitnost, méně ušlechtilý kov prozrazuje dárek. Myrhová koruna je svatebním znakem, z kostí  je znakem vážné memoci a možná i smrti. Korunovace zlatou korunou je štěstím.

Koroptev

Klasický symbol lidské žárlivosti.  To, co děláme ve snu koroptvím, toho jsme schopni v žárlivosti v dobrém  zlém.

Kopí

Je jednoznačným erotickým symbolem, který s sebou nese i nebezpečí ublížení si či někomu při sexuálních hrátkách. Mimo sexuální  úroveň je kopí hodnoceno jako znak sporů a hádek.

Kopec, hora, vrch

Vždy vyjadřuje problémy a těžkosti. Výstup na kopec potvrzuje, že potíže překonáme, ale únava a náročnost výstupu vypovídá o tom, uhasl se nám v reálu budou překonávat potíže a problémy. Zelenající se a vysoký vidět je potěšením a lásky, také šťastná budoucnost. Zranění a pád, kdy dojde k velkému krvácení vyjadřuje období, kdy nás ohrožuje mnoho vážných situací, nejvíce však je ohroženo naše zdraví. Zřícenina na kopci je naše nevědomí a připomenutí toho, že je nutné si uvědomit, že naše tělo stárne. Jsou-li na kopci honosné stavby, čeká nás stabilní finanční situace, kdy si můžeme dovolit spekulovat. Hora, která hoří, oznamuje nebezpečí nejasného charakteru. Holý a pustý je zármutek a nejistá doba, spíše krize.

Konzerva

Stáváme se nudnými a vybíráme si příliš konzervativní společnost. Neumíme  se odpíchnout z místa.