Magazín Elita

Konvalinky

Jsou znakem splněného přání. Zvadlé květy jsou negativním symbolem, který značí rozchody, rozkoly a citová zklamání.  Vyjadřuje také neúspěšné hledání něčeho cenného, rodinného pokladu…

Koncert

Vyjadřuje  vše, co konáme okázale proto, abychom se mohli setkat s výjimečnými osobnostmi či umělci. Můžeme být překvapeni poctou, které se nám dostane. Bojujeme-li s nízkým  sebevědomím, bude posíleno. Sebevědomí se dočkají významné pocty.

 

Kompas

Hledáme nové cesty, cítíme  se dezorientovaní. Ztratíme-li kompas či s ním  neumíme zacházet, jsme váhaví a rozpačití.

Komora

Značí radost a zábavu.  Bujarost je dána množstvím zásob, čím více zásob, tím lepší a bujařejší.

Kominík

Znak  štěstí a lásky. Čím více se od něho umažeme , tím větší milostné zážitky budeme mít, ale musíme počítat také s tím, že se vše může prozradit, pokud se jedná o tajný vztah. Kominík, který vymetá komín znázorňuje blahobyt.

Kometa

Symbolizuje především rodnou vlast. Zprávy o nové kometě ve snu velice často značí převrat – změnu  režimu.  Pozorujeme-li na obloze ohnivou kometu, hrozí občanská válka u nás či u sousedů.

Komár

Symbolizuje blížící s e návštěvu, která nás bude obtěžovat, budeme rozmrzelí. Poštípají-li nás ve snu komáři, můžeme jen konstatovat, že nevděk vládne světem a zase jsme to poznali na vlastní kůži. Často signalizují, že v našem  okolí zavládne chaos.

Kolotoč

Ve většině případech upozorňuje na plíživou nemoc, nejčastěji jde o nemoci sluchového aparátu (vestibulární dráždění) a nejedná-li se o nemoci sluchového aparátu, dá se symbol vyhodnotit jako , že odmítáme naslouchat dobrým radám či jim nerozumíme, ale také prozrazuje, že máme tendence se zabývat hloupostmi.

Kolo

Často ve smyslu kruhu vyjadřuje duševní vyspělost- dospěli jsme k vysokým duševním cílům. Jsme více zruční než od nás okolí očekávalo. Přijdou změny ve smyslu vyšších cílů a nových ideálů. Točí-li se kolo, jsou změny jisté a čím rychleji se točí, tím budou výraznější.

Jízdní kolo předpovídá menší nehody a trable a snaží se nás nabádat k opatrnosti. Navštívíme-li obchod s jízdními koly, jsme odhodláni pravidelně sportovat.

Kolo štěstí je negativním znakem, protože upozorňuje na neúspěch a neštěstí.

Koleno

Nemoc v koleně značí skutečný stav nemoci – únavu a také celkovou slabost či vyčerpanost.V mnoha případech také  značí nevýhodné obchody. Oteklé koleno jsou situace, kdy musíme jednat bez odkladu, ale nemůžeme najít správné řešení. Zdravá kolena jsou projevem štěstí v obchodních záležitostech. Mohou však vyjadřovat i vášně.