Magazín Elita

Kolébka

Příjemné očekávání, ale také rozpaky a nepřipravenost na nové události.

Lev

Koláč

Připravujeme-li ho či pečeme, neumíme šetřit!  Jíme-li koláč, čeká nás příjemné setkání či jinak vyladěná zábava.

Kojná

V jakýchkoli souvislostech jde o znak prospěšný. U žen vyjadřuje touhu po mateřství. Pro dítě je špatným symbolem, neboť to citově strádá.

Kojenec

Nové možnosti. Hubený kojenec je nositelem špatných zpráv a špatných časů, stejně jako nemocný či plačící. Vražda kojence je smůla, velká zrada a vše špatné okolo nás. Umírající kojenec, čeká nás něco, co nepředpokládáme, ale v dobrém  slova smyslu.

Kohout

Poskakující  oznamuje nebezpečí požáru. Kokrhající ohlašuje nepříjemné zprávy. Zápasící nese s sebou hádky a agresivní výpady. Kohout, který klade vejce, můžeme očekávat nečekaný zisk. Kohout mezi slepicemi oznamuje, že náš vztah se sice jeví jako nejistý, ale ve skutečnosti  z něho  bude velká láska.

Kočí (vozka)

Hádky a dohady. Staneme-li se vozkou, někdo nás podvádí, což se nás velice dotkne, ale i nás to rozčílí, neboť se to dozvíme. Hádka s vozkou, je hádkou s tupcem (srážka s babcem).

Kočár

Jedeme-li v kočáře, čekají nás dobré časy, ovšem pokud z něho  vystoupíme, přichází nepříznivé období, které s e týká především ztrát.

Kobylka (saranče)

Symbol, kterému se říká skákavé štěstí, které vyjadřuje spíše jeho krátkodobost. Zabijeme-li ve snu kobylku, dostaneme někoho do potíží. Chytíme-li kobylku , budeme se vybíjet na nevinných nebo bezmocném člověku.

Koberec

Blíží  se období nepohody, hádek a nepříjemných návštěv.