Magazín Elita

SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ SNIŽUJE RIZIKO VZNIKU RAKOVINY JÍCNU

SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ SNIŽUJE RIZIKO VZNIKU RAKOVINY JÍCNU

Vystavení se slunečnímu a ultrafialovému záření se obecně považuje za rizikový faktor pro vznik většiny forem rakoviny, zejména rakoviny kůže. Nová studie australských vědců však naznačuje, že tato všeobecně rozšířená domněnka je nepodložená.

Úspěšná léčba rakoviny jícnu závisí na několika faktorech, mezi něž patří konkrétní typ rakoviny, stádium onemocnění a celkový zdravotní stav pacienta. Rakovina jícnu bývá často zjištěna ve značně pokročilém stádiu, kdy už je onemocnění rozšířeno do lymfatických uzlin nebo kdy už byly zasaženy další orgány. Jakmile dosáhne onemocnění takto pokročilého stádia, je naděje na vyléčení pacienta pouhých 20% a předpokládaná délka života činí v průměru 5 let.

Vědci z Queenslandského institutu lékařského výzkumu v australském Brisbane pod vedením Dr. Trana si uvědomili, že výzkum souvislosti mezi rakovinou jícnu a ultrafialovými paprsky obsaženými ve slunečním záření byl dosud velmi omezený. Ve své studii se proto zaměřili na souvislost mezi mateřskými znaménky, pihami a vystavením lidského těla slunečnímu a ultrafialovému záření z okolního prostředí během života s rizikem vzniku rakoviny jícnu.

Pro účely studie porovnávali vědci předpokládanou dávku ultrafialového záření, jemuž je lidské tělo za život vystaveno, u téměř 1 000 pacientů trpících rakovinou jícnu s kontrolní skupinou 1 500 osob. Zjistili, že mezi dobou vystavení slunečnímu / ultrafialovému záření během života v prostředí, kde daná osoba žije, a rizikem vzniku rakoviny jícnu existuje nepřímá úměrnost, čím vyšší dávka slunečního záření v prostředí, tím nižší výskyt rakoviny jícnu. Je rovněž zajímavé, že studie byla provedena právě v Austrálii, kde se zvýšená expozice ultrafialovému záření v důsledku existence ozonové díry považuje za mimořádně nebezpečný faktor pro lidské zdraví.

Ze studie však vyplynulo, že negativní pověst ultrafialového záření - bez ohledu na to, zda pochází z přírodního slunečního záření nebo ze solárií - bývá často neoprávněná. "Vystavení se ultrafialovému záření ze slunce či ze solária má mnoho pozitivních dopadů na lidské zdraví. Doporučujeme mírné vystavování se ultrafialovému záření, neboť je prokázáno, že zvyšuje hladinu vitamínu D v těle", vysvětluje Ad Brand ze Sunlight Research Forum (SRF).

Sunlight Research Forum (SRF) je nezisková organizace se sídlem v Nizozemsku. Jejím cílem je zprostředkovat široké veřejnosti nejnovější lékařské a vědecké poznatky o dopadech mírného vystavení lidského těla ultrafialovému záření.

Více informací: http://www.cazo.cz

Zdroj: Association between Ambient Ultraviolet Radiation and Risk of Esophageal Cancer


Další články z rubriky

Human Regenerator Jet: Revoluční regenerativní péče o tělo a mysl již není hudbou budoucnosti

Human Regenerator Jet: Revoluční regenerativní péče o tělo a mysl již není hudbou budoucnosti

11 minut rychlé chůze může zlepšit vaše zdraví

11 minut rychlé chůze může zlepšit vaše zdraví

Na bolestivé popáleniny lze vyzrát kombinací selského rozumu a moderních ochranných pomůcek

Na bolestivé popáleniny lze vyzrát kombinací selského rozumu a moderních ochranných pomůcek

Laserové operace otevírají nové obzory, doslova mění životy

Laserové operace otevírají nové obzory, doslova mění životy

Život bez strachu z náhlých otoků: Průlom v diagnóze a léčbě hereditárního angioedému pomohl už desítkám pacientů

Život bez strachu z náhlých otoků: Průlom v diagnóze a léčbě hereditárního angioedému pomohl už desítkám pacientů