Magazín Elita

SÁZKA JE ŘÁDNĚ DEFINOVÁNA OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM

SÁZKA JE ŘÁDNĚ DEFINOVÁNA OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM

Sázka je takový akt dohody, kdy se alespoň jedna strana zavazuje vůči druhé, že bude plnit výhru. Byla-li výhra dána, nemůže ji prohrávající strana vymáhat zpět. To neplatí, pokud prohrávající stranou byla zjevně osoba s nedostatečnými duševními nebo rozumovými schopnostmi.

Byla-li dána výhra vzhledem k okolnostem případu a postavení i možnostem stran zjevně přemrštěná, může být podán návrh k soudu, který může legitimně návrh prohrávající strany přiměřeně snížit.

Za neplatnou sázku se považuje ta, když se ukáže, že tvrzení o výsledku bylo předem jisté, a to bylo zatajeno druhé straně. Není  možné také vymáhat pohledávku ze zápůjčky nebo úvěru poskytnutých vědomě k sázce – výhra není zajištěna platným způsobem. Byl-li dluh odpovídající takové pohledávce uznán, nepřihlíží se k tomu.

Zdroj:  Občanský zákoník, § 2873 - §2880

Zpracovala: Lenka Žáčková


Další články z rubriky

Česko se brzy dočká krypto regulace. Pro rozvoj odvětví bude zásadní

Česko se brzy dočká krypto regulace. Pro rozvoj odvětví bude zásadní

Náklady na brýle musí uhradit zaměstnavatel.  Rozhodnul Soudní dvůr EU

Náklady na brýle musí uhradit zaměstnavatel. Rozhodnul Soudní dvůr EU

Čapkův památník slaví šedesátiny. Zve na výstavu, poprvé představí rukopisy a uvede nový dokumentární film

Čapkův památník slaví šedesátiny. Zve na výstavu, poprvé představí rukopisy a uvede nový dokumentární film

BIOCULTUS – jediná, skutečně udržitelná kompostovací toaleta pro veřejný prostor

BIOCULTUS – jediná, skutečně udržitelná kompostovací toaleta pro veřejný prostor

Jak vybrat správnou metodu výuky jazyků? Než spoléhat na jedinou je lepší přístupy kombinovat

Jak vybrat správnou metodu výuky jazyků? Než spoléhat na jedinou je lepší přístupy kombinovat

KONFERENCE, NA KTERÉ BYSTE NEMĚLI CHYBĚT