Magazín Elita

SÁZKA JE ŘÁDNĚ DEFINOVÁNA OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM

SÁZKA JE ŘÁDNĚ DEFINOVÁNA OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM

Sázka je takový akt dohody, kdy se alespoň jedna strana zavazuje vůči druhé, že bude plnit výhru. Byla-li výhra dána, nemůže ji prohrávající strana vymáhat zpět. To neplatí, pokud prohrávající stranou byla zjevně osoba s nedostatečnými duševními nebo rozumovými schopnostmi.

Byla-li dána výhra vzhledem k okolnostem případu a postavení i možnostem stran zjevně přemrštěná, může být podán návrh k soudu, který může legitimně návrh prohrávající strany přiměřeně snížit.

Za neplatnou sázku se považuje ta, když se ukáže, že tvrzení o výsledku bylo předem jisté, a to bylo zatajeno druhé straně. Není  možné také vymáhat pohledávku ze zápůjčky nebo úvěru poskytnutých vědomě k sázce – výhra není zajištěna platným způsobem. Byl-li dluh odpovídající takové pohledávce uznán, nepřihlíží se k tomu.

Zdroj:  Občanský zákoník, § 2873 - §2880

Zpracovala: Lenka Žáčková


Další články z rubriky

Na vlnách radosti s novou kolekcí plyšových zvířátek

Na vlnách radosti s novou kolekcí plyšových zvířátek

Den dětí v Holešovické Tržnici rozhýbe Bombarďák a speciální program nabídnou i Lovci znaků!

Den dětí v Holešovické Tržnici rozhýbe Bombarďák a speciální program nabídnou i Lovci znaků!

Víte, jak na bezpečné heslo? Máme pro vás  tipy od české kyberbezpečnostní firmy

Víte, jak na bezpečné heslo? Máme pro vás tipy od české kyberbezpečnostní firmy

Nákup z PENNY dovezou kurýři Woltu až domů služba je dostupná pro 1,7 milionu lidí

Nákup z PENNY dovezou kurýři Woltu až domů služba je dostupná pro 1,7 milionu lidí

Rodina jako základ, který však v posledních letech zažívá nejisté období

Rodina jako základ, který však v posledních letech zažívá nejisté období