Magazín Elita

V ČESKÉ REPUBLICE VZNIKÁ PRVNÍ TRVALÁ EXPOZICE STAROVĚKÉHO UMĚNÍ

V ČESKÉ REPUBLICE VZNIKÁ PRVNÍ TRVALÁ EXPOZICE STAROVĚKÉHO UMĚNÍ

Národní muzeum připravuje ve spolupráci s Národní galerií první trvalou expozici starověkého umění v České republice. Návštěvníci tak budou mít poprvé možnost prohlédnout si unikátní díla antických umělců, egyptské rakve i klínopisné tabulky na jednom místě. Expozice s názvem Expozice starého světa bude návštěvníkům zpřístupněna 4. února 2011.

Starověké civilizace Předního východu, Egypta, Řecka, Etrurie a Říma stojí u základů evropské kulturní tradice, avšak jejich význam není u nás stále dostatečně doceněn. Zatímco ve většině států Evropy vznikala muzea starověkého Východu a antiky již v první polovině 19. století, u nás vzniká trvalá expozice starověkého umění teprve teď. „Zařazení této výstavy do nového expozičního celku v paláci Kinských je bezesporu významným kulturním počinem. Jsem rád, že se na něm můžeme společně s Národní galerií podílet,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Příprava expozičního oddílu umění starověkého Egypta, Předního východu a antiky ve 2. poschodí paláce Kinských probíhá za spolupráce odborníků z Národního muzea, Národní galerie v Praze a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výstavní soubor připravované expozice budou tvořit exponáty z 6. tisíciletí př. n. l. – poloviny 1. tisíciletí n. l. převážně ze sbírek Národního muzea. Část pochází z fondů Národní galerie v Praze, dílčí kapitoly doplní artefakty ze sbírky Karlovy univerzity. Celá kolekce by měla v hlavních rysech ilustrovat vývoj výtvarného projevu starověku. Nemůže však postihnout starověkou výtvarnou kulturu ve všech jejích proměnách a barvitosti. Výstavní prostory vyžadují komornější ladění, čemuž bude přizpůsobena skladba exponátů, mezi nimiž bude převládat užité umění jako keramika, sklo, bronzové výrobky a drobná plastika. Dominantami některých úseků expozice budou i sochařské ukázky. Pro názornou dokumentaci proměn stylu v širokém okruhu umělecké tvorby budou vedle sebe vystaveny různé žánry a tvůrčí odvětví. Návštěvník bude veden k tomu, aby obraz kulturního prostředí vnímal jako organický celek. Prohlídkový okruh bude uspořádán v chronologické posloupnosti se zřetelem k významným kulturám a jejich geografické situaci.

V prvních dvou sálech návštěvníci shlédnou ukázky staroegyptského a předovýchodního umění, na něž mají bezprostředně navázat památky starověkého Kypru, Egeidy, Řecka, Etrurie a Říma, včetně římských provincií. Ústředním exponátem egyptské části (sál č. 1) bude bohatě zdobená rakev tzv. Anchefenchonsua (zvaná také Pražská rakev) z 10. století př. n. l. Sál kultur Předního východu (č. 2) ovládnou klínopisné památky – nejstarší svědectví světového písemnictví. Pozornost přitáhne kamenná plastika z římského období ze Sýrie, jejíž část pochází z výkopů B. Hrozného. V nejrozsáhlejší části věnované antickému umění (sály č. 3. – 6) bude možné najít několik unikátních exponátů. Například stříbrný rhyton s hlavou koně, snad z jihoitalské řecké dílny ze 4. století př. n. l., řecký černofigurový čerpák ze 6. století př. n. l. se signaturou athénského hrnčíře Nikosthena a velká etruská amfora s pásy zvířat. Kolekce kamenné plastiky bude zahrnovat mimo jiné několik ukázek římského portrétního umění.

Tisková zpráva k přípravě stálé Expozice starého světa


Další články z rubriky

ANIMAL PARK RABINA pořádá v sobotu 15. června den pro děti

ANIMAL PARK RABINA pořádá v sobotu 15. června den pro děti

PENNY je novým generálním partnerem české fotbalové reprezentace

PENNY je novým generálním partnerem české fotbalové reprezentace

Královská zahrada Pražského hradu se promění v jedinečnou Garden Party

Královská zahrada Pražského hradu se promění v jedinečnou Garden Party

Zájem o podnikání mezi mladými roste, v začátcích jim pomáhají dostupné nástroje

Zájem o podnikání mezi mladými roste, v začátcích jim pomáhají dostupné nástroje

Zelené střechy stejně jako památky nebo muzea mají svůj den otevřených dveří

Zelené střechy stejně jako památky nebo muzea mají svůj den otevřených dveří