Magazín Elita

Kouření

Vyjadřuje  náš neklid, nespokojenost a nízké sebevědomí. Kouříme-li proti zákazu nebo upozornění, jsme tvrdohlaví a nepřijímáme dobré rady. Kuřácké potřeby a cigarety, které ve snu kupujeme, jsou vlivem jiné osoby, která nás hodlá zneužít. Prodavač v trafice nás upozorňuje  na to, že se zdržujeme kritiky přátel, která by však měla být vyřčena.  

Kouř

Vše nově přicházející je pomíjivé! Neustále se budeme  s někým  dohadovat, čeká nás spousta nedorozumění. Naše  dlouhodobá nervozita je tak vážná, že poškozuje naše zdraví: vředy, cukrovka, nemoci srdce. Světlý kouř je pozitivním znakem. Tmavý a páchnoucí je znakem zatvrzelosti a negace.

Koupel, koupání

Snící v je bdělém stavu zatížen těžkými myšlenkami a starostmi, také se může jednat o pocity, že nás někdo pošpinil. Studená voda, ve které se musíme vykoupat značí prohru, porážku od nepřátel. Čistá voda je štěstím. Kalná voda oznamuje ztráty a smutek. Vlažná voda nás má upozornit na naše nevhodné chování, jemuž vévodí snobské prvky. Horká voda dává včasnou informaci o blížící se nemoci. Musíme-li se v ní vykoupat, je pravděpodobné, že jsme v nedávné době někomu ublížili. Koupeme-li se ve volné přírodě, jsme silní a odolní.

Koule

Symbol proměnlivosti. Čím pevnější materiál, tím bude snící šťastnější. Čím snadněji je materiál zničitelný (tvar koule), tím jsme více nerozhodní, možná až zmatení.

Kotva

Dostane se nám potřebné opory a pomoci – cesta z nepříjemností.

Kotlář

Opravuje-li kotel, čekají nás spory, které se jen těžko budou vyjasňovat.

Kotel

Vroucí voda v kotli upozorňuje na nervové vypětí, které se blíží - velké rozčílení. Kotel na prádlo vyjadřuje pořádkumilovnost. Kotel na  vaření značí, že budeme připravovat hostinu.

Koště

Vyjadřuje moc – mocenský sexuální nástroj. Pracujeme-li s ním, vše překonáme. Ve všech ostatních snových vyjádřeních je upozorněním na špatný kolektiv, v jehož blízkosti se zdržujeme či udržujeme s ním kontakt. Může značit i špatné vztahy na pracovišti, spíše ve smyslu falešných kolegů.

Košile

Symbol tajemství a erotiky, vždy však s podtextem boje. Převlékání košile se dá nazvat střídáním stráží – někoho vystřídáme (milence či milenku). Svlékáme-li košili, čeká nás zklamání. Velké množství košil, uzavře snící brzy manželství či hodnotné přátelství. Hedvábná košile upozorňuje na finanční problémy. Špinavá košile vypovídá o nepořádnosti a také nedbalosti. Roztrhaná je předzvěstí sporů a hádek. Praní či čištění košile , půjdeme d společnosti, která poškodí naši pověst. Zdobit či žehlit košili (také vyšívat) vyjadřuje, že jsme oblíbení. Pobíháme-li jen tak, čeká nás štěstí v lásce. Barva košile zase napovídá, kam můžeme či nemáme investovat.

Koš

Je vyjádřením naší vlastní nejistoty, strachu a obav. Jsme ustrašení a bojím e s e pustit do boje za svá vlastní práva. Dárkový  koš či koš na květiny je oceněním a štěstím v životě.   

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM