Magazín Elita

Loď

Čeká nás cesta. Kvalita lodi a stav plavby vypovídá o naší cestě životem. Plujeme-li na lodi, musíme veškeré kroky ještě jednou přehodnotit, nebude moc těch, kteří by nám chtěli pomoci, pokud bychom o pomoc žádali. Štěstí přeje připraveným. Nesmíme nic podepsat pod nátlakem či při nápadně výhodných či nevýhodných podmínkách. Odplouváme-li na lodi, čeká nás odvratitelná ztráta, nutné rozloučení. Loď vplouvající do přístavu je signálem pro příjemné shledání. Připluli-li jsme na lodi do přístavu, dosáhli jsme toho, oč jsme usilovali. Stavitel lodi, vyjadřuje úspěšné obchody a dobrý zisk, totéž platí pro překládání zboží. Loď, která ztroskotá, varuje  před nebezpečím. Potápějící loď je vyjádřením těžkých ran osudu bez vlastní viny, obdobné platí pro loď v mlze. Rozbouřená voda je vždy upozornění na nebezpečí. . Loďka či malý člun na klidné vodě jsou klidným a vyrovnaným obdobím. Bouřlivé počasí je znakem nejistoty a dramatických zážitků. Převrácená loďka je důležitým znakem pouze, pokud jsme v ní byli a spadli jsme do vody, čeká nás nešťastná či nenaplněná láska, také to mlže značit rozmarného a sobeckého partnera či partnerku.

Lilie

Květina našeho nitra, její svěžest nám oznamuje, jak na tom naše nitro doopravdy je. Trháme-li je, někdo potřebuje naši pomoc, měli bychom se více zajímat o své okolí. Začne-li nám lilie opadávat, něco si nalháváme. Zahodíme-li lilii či ji jinak znehodnocujeme, zneužijeme svého postavení, své moci, al e budeme za to potrestáni.

Liška

Krotká je licoměrnost a faleš, které musíme čelit. Chytíme-li ji , odhalíme tajný komplot proti vlastní osobě. Zabijeme-li ji můžeme se zbavit vlivu a dojdeme až k samostatnosti. Pořádaný  hon na lišku, je ženskou lstivostí, se kterou se musíme utkat, ale je tu riziko, že nás při nejmenším zmate. Kůže, ohon i pobíhající liška prozrazují, že nás někdo podvádí.

Listonoš

Pevné zdraví, nepotvrdí se nepříznivá diagnóza.

Listy

Zelené listy jsou naše splněná přání. Žluté a padající jsou naše starosti a zklamání.  Opadávající zelené listy, napadnuté  parazitem jsou tragickým znamením. List papíru  jsou nové vědomosti a cenné informace.

Limonáda

Naši nadřízení k nám  přistupují z moci  své pozice, naprosto neseriózně.

Límec

Vyjadřuje  většinou muže a zacházení s ním   či vyjadřuje jeho chování dle složitosti úpravy límce. Vázaný límec vyjadřuje významné události a pozvání na ně. Obtáčíme-li si ho okolo  krku, chceme se dostat do vyšší společnosti, nedaří-li se nám límec uvázat, máme nepořádek v dokladech a ostatních dokumentech. Budeme muset vyřídit něco naléhavého a čím déle to budeme odkládat tím riskantnější bude výsledek.

Lidé

Vždy   vyjadřují pomluvy. Odění v černém značí nehodu, odění ve světlých šatech, čeká nás zklamání z hodnocení  naší osoby, není pravdivé, ale bohužel ti důležití jej berou vážně.

Líčidla

Upozorňuje jen na to, že vidíme a slyšíme jen to, co chceme. Jinak jsou považována za součást vábení. Naše sny a plány se nemohou naplnit, není to možné. Nalíčení lidé jsou falešní a nabízejí neupřímné přátelství.

Lež

Lež ve snu je stejnou lží jako za bdění. Lžeme-li často ve snu, přestáváme mít nad sebou kontrolu.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM