Magazín Elita

MÁŘÍ MAGDALÉNA VNÁŠELA NADĚJI NA SVOBODNĚJŠÍ ŽIVOT ŽENÁM

MÁŘÍ MAGDALÉNA VNÁŠELA NADĚJI NA SVOBODNĚJŠÍ ŽIVOT ŽENÁM

Život Máří Magdalény dodnes vzbuzuje vášně. Byla skutečnou ženou Ježíše? Byla jedním z apoštolů? Odešla do Francie a pod svým srdcem nesla nový život? Nezodpovězených otázek je nespočet, ale proč? Byla už na samotném počátku mužská ješitnost, která Marii z Magdaly zatracovala?

Lidstvu byl prozatím odhalen jen zlomek ze života ženy, která stála na počátku našeho letopočtu. Jedna z hypotéz říká, že Máří Magdaléna nedoprovázela Ježíše, ale to on ji, protože ona byla Mesiášem. Ondřej a Petr ji neměli příliš v oblibě a vyčítali svému Mistrovi, že ji má mnohem raději než je. Vše, co Marie říkala a konala, zpochybňovali, možná jen z pyšnosti, protože odmítali připustit, že žena se může rovnat mužům a díky nim cokoli „mužské“ mělo vedle Máří větší váhu. Jeví se pravděpodobné, že se obávali jejího vlivu. Vnášela totiž naději na svobodnější život všem ženám, a to bez ohledu na jejich společenské postavení.

Po staletí se o ní hovořilo na jedné straně jako o velké ženě, avšak na druhé byla neustále zpochybňována její čistota. Řehoř I. (590 – 604), papež katolické církve, tomu udělal nechvalnou přítrž. Prohlásil ji za prostitutku, tedy ženu nižší kategorie, pravděpodobně proto, aby mohl nadále vládnout autoritativní patriarchát. Nedá se vyloučit, že v téže souvislosti byla zničena i Evangelia Ježíšovy ženy, aby se nestala součástí důležitých spisů a učení.

Zvrat nastal až v roce 1945, kdy byl v zapečetěné nádobě nalezený svitek, který obsahoval 13. papyrových kodexů. Tento objev je považován za nejvýznamnější nález biblické archeologie. Obsahoval Evangelium podle Filipa a Evangelium Ježíšovy ženy. Tento poklad světa opět otevřel otázku skutečného života Máří Magdalény. Může nalezený zlomek papyru z rákosu pocházející z období 350 – 400 n. l. přinést odpověď  na to, zda byl Ježíš ženatý muž, který se intimně stýkal se ženami?

Karen Kingová, americká teoložka a historička se zabývá vznikem a začátkem církve. Zasloužila se o to, že majitel papyru souhlasil s jeho prozkoumáním. Z fragmentu cenného nálezu Kingová usuzuje, že Ježíš byl ženatý, ale zároveň upozorňuje, že by tento dokument napsaný v kopštině neměl být považován za jednoznačný důkaz. V září 2012 jej představila na Mezinárodní konferenci koptských studií. Odborníci přijali fragmenty chladně, přesto připustili, že sice vypadají neuspořádaně, ale rozklad svitku už nastal, a to se věrohodně napodobit prostě nedá, proto papyrus považují za pravý. Křesťanské prameny se k této otázce příliš hlasitě nevyjadřují. Vatikánský deník sice nesouhlasí, ale zkoumal pouze kopii papyru a označil ho jen jako neobratný podvrh.

O tom, zda hrozí či ne přepsání historie křesťanství, se dá bouřlivě diskutovat. Pravdou je, že život v celibátu, který doporučoval apoštol Pavel, byl součástí života v Kristu a pevně zakořenil. Co by mohl důkaz o intimním životě Ježíše a Máří Magdalény přinést? Odpověď na to, zda se křesťané mohou ženit a vést svobodně sexuální život. 

-lz-


Další články z rubriky

Horoskop pro rok 2024

Horoskop pro rok 2024

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty?  Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Meltingpot 2023: přijede autor Proč spíme Matthew Walker, hlavním tématem dlouhověkost, nově Biohacking Expo a Cacao stage

Meltingpot 2023: přijede autor Proč spíme Matthew Walker, hlavním tématem dlouhověkost, nově Biohacking Expo a Cacao stage

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?