Magazín Elita

Duše, tajemno, záhady

NEPODCEŇUJTE PORUCHY SPÁNKU

NEPODCEŇUJTE PORUCHY SPÁNKU

Spánek je fáze útlumu, který je určený pro relaxaci a regeneraci organismu. V tento moment je více člověk zranitelný ze zevnějšku, protože řada smyslů se snižuje a řada z nich téměř mizí. Je notoricky známo, že při spánku se například snižuje tělesná teplota a krevní tlak, dýchání je zpomalené.

HLEDEJTE ZVÍŘE VE VĚTÁCH

HLEDEJTE ZVÍŘE VE VĚTÁCH

DO NETRADIČNÍHO SALÁTU PATŘÍ KOPR A SEZAM.

BYLO DUSNO V CELÉM SÁLE.

MYSLÍTE, JAKO HO UTAJIT PŘED SVĚTEM?

NEBEZPEČNÍ LIDÉ KOLEM NÁS (?) – NESTANDARDNÍ CHOVÁNÍ JEDINCŮ

NEBEZPEČNÍ LIDÉ KOLEM NÁS (?) – NESTANDARDNÍ CHOVÁNÍ JEDINCŮ

Poslední veřejnosti přiblížené nestandardní události v pražském metru mi vedly k sepsání jakéhosi seznamu s krátkým vysvětlením, co vše se může skrývat v lidské osobnosti. Nejdříve vás ve zkratce provedu výčtem několika typů patologického chování a ve druhé části vás ve zkratce seznámím s nejčastějšími poruchami myšlení.

ZADLUŽENOST MÁ PAMĚŤ!

ZADLUŽENOST MÁ PAMĚŤ!

Zadluženost má paměť a závisí na zadluženosti z minulých let. Paměť je složený psychický proces zahrnující interakci společně s učením na základě zkušeností. Samuel (2002) ve své publikaci, kterou příznačně nazval Paměť, uvádí: „Výzkumníci se shodují, že paměť je proces uchovávání informace v živých organismech. Paměť i toho nejjednoduššího tvora není věcí náhody, ale je to velmi dobře organizovaný a komplikovaný systém, determinovaný hlavně geny a zkušenostmi.“

HLEDEJTE ZELENINU VE VĚTÁCH

HLEDEJTE ZELENINU VE VĚTÁCH

AŤ VYLEZE LÍNÝ PACHOLEK Z PELECHU!

OKAP U STARŠÍHO DOMU JE KONTRAPRODUKTIVNÍ.

KLETBA TÁTY PŘEŠLA NA SYNA.

DLUHY MAJÍ SVOJI PAMĚŤ, KTERÁ SE PŘENÁŠÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ GENERACE

DLUHY MAJÍ SVOJI PAMĚŤ, KTERÁ SE PŘENÁŠÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ GENERACE

Je fakt, že zadluženost má svoji paměť a závisí na zadluženosti i našich předků z minulých let. Dá se tedy obecně vyvodit, že vštěpování prvních informací v dětství v patologickém prostředí, jakým je například zadlužená rodina, s největší pravděpodobností skutečně vytváří paměť dluhu v dětské paměti, respektive uchovává tuto vzpomínku na dluh.

HLEDEJTE ZEMĚ JIŽNÍ AMERIKY

HLEDEJTE ZEMĚ JIŽNÍ AMERIKY

JE SYMPATIČTĚJŠÍ VÁCLAV KLAUS NEBO LÍVIE KLAUSOVÁ?

KAMPAŇ NA BOURBON A I REAKCE NA NI VYVOLÁVAJÍ CHUŤ SE HO NAPÍT.

KRACH I LETARGIE BÝVAJÍ DŮSLEDKEM STRESU A ÚNAVY.

LENOST JE MOŽNÁ PROKRASTINACÍ

LENOST JE MOŽNÁ PROKRASTINACÍ

HLEDEJTE ČESKÉ PŘEHRADNÍ NÁDRŽE

HLEDEJTE ČESKÉ PŘEHRADNÍ NÁDRŽE

NĚJAK SE NEDAŘÍ MOVITÝ MAJETEK DOBŘE SPRAVOVAT.

HROZBA ŠKAROHLÍDŮ SE DÁ PŘEKONAT.

OSTŘÍLENÝ MAJOR DÁNSKÝCH PLUKŮ SELHAL.

MANTIKY: AILUROMANTIE

MANTIKY: AILUROMANTIE

Metoda je řazena mezi mantické praktiky, která určuje budoucnost na základě pozorování chování koček. Nezbytná je však také znalost života této čeledi a plně si uvědomovat její vlastnosti a charakteristiky. Ve starém Egyptě (1500 př. n. l.) byla znakem pro plodnost i smrt. Zabití kočky se v té době trestalo nejpřísnějším trestem, tedy trestem smrti. O kočce se dá uvažovat jako o dokonalém tvorovy, ani evoluční vývoj savců na ní po dobu několika milionů let nic neměnil.

MALUMA V PRAZE

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM