Magazín Elita

Duše, tajemno, záhady

AEROMANTIE

AEROMANTIE

Metoda je častěji řazena mezi divinační techniky, která určuje budoucnost na základě meteorologických jevů (atmosférických podmínek), jednoduše řečeno – metoda vychází z charakteru počasí. Vykladač sleduje průběh, čas ve smyslu trvání, roční období a charakter jevu. Na základě těchto popisů a zkušeností z pozorování určí, jaké období přijde, nastává.

SERIÁL: CO JE TO VLASTNĚ VĚŠTĚNÍ A DÁ SE DOOPRAVDY VĚŠTIT?

SERIÁL: CO JE TO VLASTNĚ VĚŠTĚNÍ A DÁ SE DOOPRAVDY VĚŠTIT?

Je možné se vůbec podívat do budoucnosti? A s jakou přesností? Zadáte-li si do vyhledávače slovo věštění, objeví se nekonečná řada webových stránek a nabídek na věštění, ale o tom, co to je věštění najdeme jen pár řádků na samotných stránkách a na stránkách Wikipedie. Vědí tedy vůbec novodobí věštci, co to to věštění doopravdy je či čím by mohlo být?

LIDÍ S PORUCHAMI OSOBNOSTI PŘIBÝVÁ. JAK JSTE NA TOM VY?

LIDÍ S PORUCHAMI OSOBNOSTI PŘIBÝVÁ. JAK JSTE NA TOM VY?

„Přetrvávající vzorec prožívání a chování, který se významně odlišuje od očekávání v kultuře, ve které jedinec žije, je rozsáhlý a nepružný, má počátek v adolescenci nebo raném dětství, je stabilní v průběhu času a způsobuje utrpení nebo poškození", tolik definice. Je možné pozorovat, že se jedinec nápadně a dlouhodobě projevuje nestabilitou v mezilidských vztazích. Sám sebe hodnotí pokřiveně, emoce jsou nestálé, nevyrovnané, svoji osobnost nemá „pod kontrolou“. Podléhá nekontrolovatelně impulzům, které mohou být pro okolí i pod prahem vnímatelnosti.

KOUČOVÁNÍ NENÍ TRÉNOVÁNÍ, PORADENSTVÍ ANI MENTOROVÁNÍ

KOUČOVÁNÍ NENÍ TRÉNOVÁNÍ, PORADENSTVÍ ANI MENTOROVÁNÍ

Koučink pomáhá hledat a nacházet vlastní řešení, cesty a způsoby, jak a co budeme dělat v nás samých. Zaměřuje se na využívání vlastních zkušenosti a možností, na silné stránky, na sny a cíle koučovaných. Koučink vás naučí více důvěřovat sobě a svým vlastním zdrojům, ze kterých čerpáte kreativitu a životní sílu, vede nás k vlastnímu prameni.

RESORT ZDRAVOTNICTVÍ UŽ DESET LET NEMÁ KONCEPCI PSYCHIATRICKÉ PÉČE

RESORT ZDRAVOTNICTVÍ UŽ DESET LET NEMÁ KONCEPCI PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření osmi psychiatrických léčeben v letech 2010 a 2011. Kontroloři prověřili, jak ústavy nakládaly s majetkem za 2,6 miliardy korun a s finančními prostředky ve výši 130,4 milionu korun. NKÚ zkontroloval také Ministerstvo zdravotnictví, které je zřizovatelem těchto ústavů. Ministerstvo zdravotnictví nemá žádnou koncepci rozvoje psychiatrických léčeben. A to přesto, že už v roce 2002 vláda schválila Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR, ve kterém jasně popsala cíle v oblasti psychiatrické péče.

KOHO POVAŽUJEME ZA ČLOVĚKA S PORUCHOU OSOBNOSTI?

KOHO POVAŽUJEME ZA ČLOVĚKA S PORUCHOU OSOBNOSTI?

Podle Diagnostického a statistického manuálu (aktuálně ve čtvrté revizi - DSM-IV), který vytvořila Americká Psychiatrická Asociace, se na území hlavně USA, považuje za člověka s poruchou osobnosti ten, kdo naplňuje následující definici:

MOZEK VELÍ ŽENSKÉMU A MUŽSKÉMU TĚLU ODLIŠNĚ.  KROM POHLAVÍ, MAJÍ TĚLA I ŘADU DALŠÍCH ODLIŠNOSTÍ.

MOZEK VELÍ ŽENSKÉMU A MUŽSKÉMU TĚLU ODLIŠNĚ. KROM POHLAVÍ, MAJÍ TĚLA I ŘADU DALŠÍCH ODLIŠNOSTÍ.

Jak je možné, že ženy mohou dělat i pět věcí najednou? Proč muži prochází "druhou mízou? Na tyto odlišnosti a řadu dalších rozdílů se Vám pokusíme ve stručnosti odpovědět.

Lidský mozek je řídící a integrační orgán nervové soustavy člověka. Řídí a kontroluje tělesné funkce všech orgánů, jako je činnost srdce, trávení, štěpení látek v těle, filtrace, pohyb, myšlení, paměť, vnímání a zpracování emocí, také řeč a všechny ostatní činnosti, které tělo vyvíjí. Z vědeckých studií vyplývá, že rozdíl mezi ženským a mužským mozkem je evidentní.

JAPONSKÁ ASTROLOGIE

JAPONSKÁ ASTROLOGIE

Japonská astrologie by nikdy neměla být brána na lehkou váhu. V zemi svého původu dodnes patří mezi nejčtenější knihu. Dodnes Japonci neudělají nic, pokud si neujasní svůj krok, zda je v souladu se staletími ověřenou astrologií. Není snad Japonce, který by vstoupil do manželství bez porady s odborníkem na astrologii.

SVĚTOVÝ PSYCHIATRICKÝ KONGRES PROBĚHL LETOS V PRAZE

SVĚTOVÝ PSYCHIATRICKÝ KONGRES PROBĚHL LETOS V PRAZE

V pražském Kongresovém centru proběhl ve dnech 17. - 21. října 2012 Světový psychiatrický kongres doprovázený expozicí, která přibližovala léčebné přístupy a trendy dokreslující progresivní vývoj oboru psychiatrie.

Zajímavý program byl obohacen dvěma bloky přednášek Mezinárodního střediska pro Integrovanou psychoterapii a zdravý životní styl (INCIP) z Kroměříže, jediným zúčastněným zástupcem psychoterapeutických společností z České republiky.

KAŽDÝ DESÁTÝ ZAMĚSTNANEC V EVROPĚ MĚL ABSENCI KVŮLI DEPRESÍM

KAŽDÝ DESÁTÝ ZAMĚSTNANEC V EVROPĚ MĚL ABSENCI KVŮLI DEPRESÍM

Brusel 1. října (PROTEXT/PRNewswire) - Jedna epizoda deprese způsobuje v průměru 36 zameškaných pracovních dní. Manažeři hlásí, že řešení tohoto problému vyžaduje lepší právní předpisy včetně školení a poradenství.

NÁŠ TIP

Gympl