Magazín Elita

Duše, tajemno, záhady

FILOSOFICKÉ BŘITVY OŘÍZNOU VŠE NADBYTEČNÉ

FILOSOFICKÉ BŘITVY OŘÍZNOU VŠE NADBYTEČNÉ

Břitva je velice ostrý nástroj, který je primárně určen na holení mužských vousů. Správně ostrá ořízne všechny druhy vousů, které jejich nositel nechce mýti a právě proto byla použita i ve filozofii jako předmět, který rázně a jednoduše oddělí vše, co na dané místo nepatří, respektive oddělí podstatné od nepodstatného.

POTRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE, HLEDEJTE ČESKÉ ŘEKY

POTRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE, HLEDEJTE ČESKÉ ŘEKY

ZUZANA KOUPILA BEZLEPKOVÝ CHLÉB.

ZVYŠUJE SRDEČNÍ TEP LÁSKA?

MALÁ BRADA VAŠICH PŘEDKŮ SE DĚDÍ.

POTRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE, HLEDEJTE ČESKÁ MĚSTA

POTRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE, HLEDEJTE ČESKÁ MĚSTA

NÁŠ DALI BERE COKOLI SE MU NAMANE.

NA VÁNOCE JE PROSTÁ BOROVICE SAMA O SOBĚ KRÁSNÁ.

CHYBÍ MI JEŠTĚ KOPA VAJEC.

NA HROMNICE O HODINU VÍCE

NA HROMNICE O HODINU VÍCE

Hromnice je označení lidového svátku, který se slavení 2. února. V oficiálním křesťanství odpovídá svátku Uvedení Páně do chrámu, avšak ne každý ví o jaký katolický svátek (pravděpodobně z 11. století) se původně jednalo.

AEROMANTIE

AEROMANTIE

Metoda je častěji řazena mezi divinační techniky, která určuje budoucnost na základě meteorologických jevů (atmosférických podmínek), jednoduše řečeno – metoda vychází z charakteru počasí. Vykladač sleduje průběh, čas ve smyslu trvání, roční období a charakter jevu. Na základě těchto popisů a zkušeností z pozorování určí, jaké období přijde, nastává.

SERIÁL: CO JE TO VLASTNĚ VĚŠTĚNÍ A DÁ SE DOOPRAVDY VĚŠTIT?

SERIÁL: CO JE TO VLASTNĚ VĚŠTĚNÍ A DÁ SE DOOPRAVDY VĚŠTIT?

Je možné se vůbec podívat do budoucnosti? A s jakou přesností? Zadáte-li si do vyhledávače slovo věštění, objeví se nekonečná řada webových stránek a nabídek na věštění, ale o tom, co to je věštění najdeme jen pár řádků na samotných stránkách a na stránkách Wikipedie. Vědí tedy vůbec novodobí věštci, co to to věštění doopravdy je či čím by mohlo být?

LIDÍ S PORUCHAMI OSOBNOSTI PŘIBÝVÁ. JAK JSTE NA TOM VY?

LIDÍ S PORUCHAMI OSOBNOSTI PŘIBÝVÁ. JAK JSTE NA TOM VY?

„Přetrvávající vzorec prožívání a chování, který se významně odlišuje od očekávání v kultuře, ve které jedinec žije, je rozsáhlý a nepružný, má počátek v adolescenci nebo raném dětství, je stabilní v průběhu času a způsobuje utrpení nebo poškození", tolik definice. Je možné pozorovat, že se jedinec nápadně a dlouhodobě projevuje nestabilitou v mezilidských vztazích. Sám sebe hodnotí pokřiveně, emoce jsou nestálé, nevyrovnané, svoji osobnost nemá „pod kontrolou“. Podléhá nekontrolovatelně impulzům, které mohou být pro okolí i pod prahem vnímatelnosti.

KOUČOVÁNÍ NENÍ TRÉNOVÁNÍ, PORADENSTVÍ ANI MENTOROVÁNÍ

KOUČOVÁNÍ NENÍ TRÉNOVÁNÍ, PORADENSTVÍ ANI MENTOROVÁNÍ

Koučink pomáhá hledat a nacházet vlastní řešení, cesty a způsoby, jak a co budeme dělat v nás samých. Zaměřuje se na využívání vlastních zkušenosti a možností, na silné stránky, na sny a cíle koučovaných. Koučink vás naučí více důvěřovat sobě a svým vlastním zdrojům, ze kterých čerpáte kreativitu a životní sílu, vede nás k vlastnímu prameni.

RESORT ZDRAVOTNICTVÍ UŽ DESET LET NEMÁ KONCEPCI PSYCHIATRICKÉ PÉČE

RESORT ZDRAVOTNICTVÍ UŽ DESET LET NEMÁ KONCEPCI PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření osmi psychiatrických léčeben v letech 2010 a 2011. Kontroloři prověřili, jak ústavy nakládaly s majetkem za 2,6 miliardy korun a s finančními prostředky ve výši 130,4 milionu korun. NKÚ zkontroloval také Ministerstvo zdravotnictví, které je zřizovatelem těchto ústavů. Ministerstvo zdravotnictví nemá žádnou koncepci rozvoje psychiatrických léčeben. A to přesto, že už v roce 2002 vláda schválila Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR, ve kterém jasně popsala cíle v oblasti psychiatrické péče.

KOHO POVAŽUJEME ZA ČLOVĚKA S PORUCHOU OSOBNOSTI?

KOHO POVAŽUJEME ZA ČLOVĚKA S PORUCHOU OSOBNOSTI?

Podle Diagnostického a statistického manuálu (aktuálně ve čtvrté revizi - DSM-IV), který vytvořila Americká Psychiatrická Asociace, se na území hlavně USA, považuje za člověka s poruchou osobnosti ten, kdo naplňuje následující definici:

MALUMA V PRAZE

Pozvánka

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM