Magazín Elita

Duše, tajemno, záhady

HLEDEJTE OVOCE NEBO ZELENIMU

HLEDEJTE OVOCE NEBO ZELENIMU

VŘELE VÍTÁME LOUNSKÉ RODÁKY.

HEREC KEMR KE VŠEM ROLÍM PŘISTUPOVAL S ODPOVĚDNOSTÍ.

STÁVÁ SE, ŽE NA VÍŘE PARAZITUJÍ MANIPULÁTOŘI.

HLEDEJTE JMÉNA ČESKÝCH SPISOVATELŮ

HLEDEJTE JMÉNA ČESKÝCH SPISOVATELŮ

VERČA PEKELNĚ VYVÁDĚLA.

ZAŽÍVÁME KLIMA CHARAKTERISTICKÉ PRO JIŽNĚJI POLOŽENÉ ZEMĚ.

V PŘÍSTAVU JE PLNÝ ŠKUNER UDAVAČŮ

POTRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE, HLEDEJTE UKRYTÁ ZVÍŘATA

POTRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE, HLEDEJTE UKRYTÁ ZVÍŘATA

ZAPÍRALA SICE KRÁSNĚ, ALE NEÚČINNĚ.

TRASU PŘECI ZNÁŠ.

NĚKOLIK SLOV OLAV KAZIL ÚMYSLNĚ.

MEDIK PŘI ZKOUŠCE ZAMĚNIL PRŮDUŠNICI ZA JÍCEN.

PROČ SE NECHCEME VZDÁT DĚTSKÝCH BOTIČEK, I KDYŽ TLAČÍ…

PROČ SE NECHCEME VZDÁT DĚTSKÝCH BOTIČEK, I KDYŽ TLAČÍ…

Naše postoje a projevy jsou ovlivňovány celou řadou vzorců chování, a ty jsou jedinečné a každý je v detailu originál. Mají však také svojí obecnou rovinu, kdy jejich vymezení nepočítá s příliš ostrými hranami, což způsobuje, že chování každého se dá nějakým způsobem a v nějaké kvalitě předpokládat, ale přesto do poslední chvíle nikdy s jistotou nedokážeme říci, co jedinec či my sami uděláme.

ZKONTROLUJTE SI, JAK VÁM TO PÁLÍ V PARNÝCH DNECH

ZKONTROLUJTE SI, JAK VÁM TO PÁLÍ V PARNÝCH DNECH

Hledejte ukrytá zvířata:

MANŽEL VAROVAL OBĚŤ VČAS.

NOSÍK A RET A BRADU MÁ PO MATCE.

ZAVČASU NAKOJ OTÍKA.

HLEDEJTE MÉNĚ ZNÁMÉ PAMÁTKY V ČECHÁCH

HLEDEJTE MÉNĚ ZNÁMÉ PAMÁTKY V ČECHÁCH

VY JSTE K NÍ KLIDNĚ HOVOŘIL.

VELKÁ VEDRA BÍDAČÍ CELÉ LÁNY OKUREK.

PŘESNĚ UPROSTŘED EKOLOGOVÉ VYZNAČILI CHRÁNĚNÉ MÍSTO.

POTRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE, HLEDEJTE ZÁMKY V ČECHÁCH

POTRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE, HLEDEJTE ZÁMKY V ČECHÁCH

DOBRODRUH LUBO KÁMOŠÍ SE VŠEMI SOUSEDY.

V LÉTĚ HORKO ZELINÁŘ SNÁŠÍ S OBAVAMI.

PŘIVEZLA JSEM SI Z HOR LÍKOVEC, KTERÝ JE JEDOVATÝ.

POTRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE, HLEDEJTE ČESKÁ MĚSTA

POTRÉNUJTE SVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE, HLEDEJTE ČESKÁ MĚSTA

PO OBĚDĚ ČÍNKY NEZVEDEJ A PO LESE NEBĚHEJ!

VYLEŠTĚNÁ CHODBA JE VIZITKA KAŽDÉ DOBRÉ UKLÍZEČKY.

JEHO BŘICHO MU TO VŽDY PŘIPOMENE, ŽE SE UŽ NEMÁ PŘEJÍDAT.

VERBÁLNÍ KOMUNIKACE – RÉTORICKÁ SEBEREFLEXE

VERBÁLNÍ KOMUNIKACE – RÉTORICKÁ SEBEREFLEXE

Rétorika je naukou pojednávající o verbálním projevu, je také označovaná jako řečnictví. Kdo ovládá rétoriku, má rozhodně snadnější cestu v životě, ovem pokud správně tuto schopnost využívá.  Otestujte si, jaké jsou vaše možnosti jít životem jednodušeji. Pokud budete otevření a racionálně přistoupíte k vlastnímu hodnocení, jste na cestě k poznání vlastních slabin. Nepřiznáte-li si některé nedostatky, nemůžete na sobě pracovat, tedy nemůžete se ani zlepšovat.

Pamatujte vždy slov V. O. Ključevského: „Silná slova, to ještě nejsou silné argumenty.“

CO NA NÁS PROZRADÍ NAŠE RUKA A JEJÍ KLOUBY

CO NA NÁS PROZRADÍ NAŠE RUKA A JEJÍ KLOUBY

Ruka nám říká, jaké máme předpoklady, v čem můžeme být dobří, jak se s životem budeme prát, bude-li zapotřebí, ale také to, zda máme šanci být bohatí i to, jaké schopnosti v nás stojí za to rozvíjet.

MALUMA V PRAZE

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM