Magazín Elita

Džbán

Znak pláče a slz. Neseme-li prázdný, opustí nás někdo blízký, je-li džbán plný, čeká nás hodně radosti. Rozbitý upozorňuje na rodinné sváry.

 

Dveře

Vstupujeme do nového období svého života anebo  s e chceme pustit do nových věcí. Padací dveře upozorňují, že okolo nás může být faleš a nespolehlivost, což nás nutí k vypočítavosti, pokud chceme uspět.

 

Dům

Především symbolizuje naše tělo a stav domu vypovídá o stavu odpovídajících částí těla. Střecha je mozek a hlava, dveře jsou pohlavní orgány, okna jsou oči nebo vedlejší pohlavní orgány, sklep jsou nohy, balkón prsa. Stavíme-li dům, čekají nás příznivé časy. Vlastníme-li dům, jsme v pohodě. Hořící symbolizuje nečekané štěstí. Dům, který se zřítí, je zlou předzvěstí úmrtí. Opustit vlastní dům ukazuje na to, že se před námi otevírají nové cesty. Je-li ve snu dům s mnoha patry, přijde jistý zisk.

Dub

Symbol přírody a zdraví. Uschlý dub varuje před nemocí, často také upozorňuje na rozchod s příbuznými v důsledku něčí smrti. Sedíme-li v horku pod košatým dubem, máme nad sebou skutečnou ochranu. Jsme-li pod dubem za bouře je to jeden z nejvíce varovných symbolů, předzvěst nebezpečí.

Dřevo

Tvarujeme-li dřevo, vyřezáváme či jinak opracováváme, často vyjadřuje náš sen, který chceme realizovat, také náš projekt, který připravujeme. Sekáme-li stromy dřevo někdo jiný než mi, často jde o symbol vyjadřující úmrtí.  Sekáme-li dřevo sami, můžeme očekávat majetkovou újmu.  Nosíme-li dříví, čeká nás chudoba.  Řežeme-li dřevo, jistě se seznámíme s darebákem. Házíme-li dřevo do ohně, jednoznačně plýtváme se vším, co máme okolo sebe. Hranice  dříví  značí  těžkou  práci  před  námi, kterou se propracujeme k dobré  a  stabilní  budoucnosti,  obdobný  výklad  mají  dřeváky,  které  mimo  jiné  jsou  nositelem  domácího  štěstí. Obchodování a zpracovávání dřeva je upozorněním na úspěch a přísun peněz. Kupujeme-li dřevo, čekají nás i nečekané výdaje. Štípeme-li dřevo, připravujeme se na zimu, můžeme chápat jako spokojenost se svým životem, ale vyčerpá-li nás tato práce až příliš, nečekají nás dobré časy. Dřevo ležící ladem v lese a hnijící často upozorňuje na náš promarněný potenciál.

Drak

Chladnokrevnost, která dokáže vést i přes mrtvoly. Hlavně se prosazuje chtíč, dosáhnout svých cílů. Vidět ho jako bájné zvíře je ocenění někým, kdo má vysoké postavení. Zlý drak je nositelem ztráty. Ohrožení nepřítelem vyjadřuje drak, který nás zraní. Zabít draka vyjadřuje osvobození se od obtíží. Létající papírový drak zančí  falešné štěstí a také  lživého přítele.

Drahokam

Vždy pokušení. Kupovat jej  je ztrátou, ale dostat jej darem, můžeme očekávat nárůst majetku, pokud jej hrdě nosíme, jsme pyšní. Ztratíme-li ho zažijeme, coo je to potupa, ostuda. Najdeme-li jej, zchudneme. Prodáme-li jej, jednoznačně můžeme očekávat zlepšení situace.

Doly (také horníci)

Za všech okolností nosí štěstí. Pracovat v dole vyjadřuje příslib dobrých poměrů a zajištění.

Dopis

Pokud ve snu obdržíme jakýkoli dopis, musíme předpokládat spíše nepříjemné zprávy, jen s výjimkou smutečního dopisu, který je symbolem dobrých zpráv. Anonymní dopis vyjadřuje, že něco hledáme a nemůžeme to najít.

Dojit

Upozorňuje na dobré příležitosti a úspěch.  Dojíme-li a mléko neteče sice označuje, že máme pevnou vůli, ale také to, že máme jen málo sil  či jsme se silami na konci. Vždy se jedná o pozitivní znak a  často také značí velké štěstí.

 

MALUMA V PRAZE

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM