Magazín Elita

Klíč

Znak  tajemství a v sexuální  rovině nenaplněná touha (vůči konkrétní osobě). .  Ztratíme-li klíč, nepřijdeme  něčemu na kloub. Najdeme-li ztracený klíč, nalezneme něco, co jsme již dlouho hledali. Nalezený klíč také upozorňuje na naše racionální uvažování, které se v poslední  době z nějakého  důvodu pokřivilo a vystavujeme se tedy nebezpečí, že se pustíme do něčeho, co nezvládneme. Nalezneme-li klíč, který nikam nepasuje, budou nám odkryta určitá tajemství  jiných osob. Paklíč upozorňuje  na případnou krádež, ale pokud ho někde nalezneme, můžeme svůj majetek uchránit či jinak zabránit loupeži či krádeži.

Kleště

Vždy a jen se jedná o morální tíseň.

Klenba

Většinou je symbolem oznamující období štěstí a úspěchu. Prohlížíme-li si klenbu v podzemí, ve sklepu či ve tmě, budeme čelit snahám, které nás mají poškodit.  Někdo nás bude pronásledovat, psát na nás udání a jinak nás perzekuovat.  Jsme-li v davu  a stojíme pod klenbou, dají s e očekávat nestabilní  kroky vlády a nejisté poměry v zemi.  Vyloučené není spiknutí v nejvyšších  politických kruzích, ale může být i připravován atentát na důležitou osobu.  Propadá-li se klenutí, musíme  připravit na ztráty a včas eliminovat potencionální nebezpečí.

Klečet

Cítíme s provinile. Klečíme-li před domem, možná budeme odměněni či jinak oceněni. Klečí-li muž před ženou, bude zesměšněn, výsměchu neujde.

Klec

Nemůžeme se voně bavit či družit - máme omezený výběr (ve všem). Prázdná klec oznamuje, že brzy ztratíme svobodu a nemusí se jednat jen o sňatek.

Klaun

Čeká nás zvláštní ocenění, které nebude přínosem, bude jen morálním oceněním. Nemůžeme očekávat žádnou pomoc. Klauni ve snech v mnoha  případech vyjadřují, že se snící cítí méněcenným.

Klášter

Čeká nás období klidu a hojnosti, pokud jsme  do současnosti tvrdě pracovali. Zdevastovaná či pobořená budova upozorňuje na to, že hazardujeme, ale hlavně, že jsme zapojeni v nebezpečných hrách či obchodech.

Klas

Znak  uspokojení, materiálního majetku, požehnané období. Vyzrálý klas je také synonymem lidské moudrosti a pozoruje  na to, že jsou před námi velké věci, které můžeme vykonat: splnění náročných úkolů, nové objevy, velké dílo. Jsou-li klasy poškozené např. krupobitím či  jsou klasy plesnivé, dá se předpokládat ztráta na majetku.

Kladivo

Symbol  síly, který pozoruje  na to, že se vše zbytečně prodlužuje, protahuje. Objevuje-li se často kladivo ve snu, je vhodné prověřit své pojistky a přídně je aktualizovat a vyměnit je za výhodnější či je rozšířit na tituly, které smlouva neobsahuje. Snící se potýká s problémy, ale cíle jistě dosáhne.

Kočka

MALUMA V PRAZE

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM