Magazín Elita

Brusle

Brusle bývají často znakem nešikovnosti a čím lépe na nich jezdíme, tím lépe si budeme počínat, protože to vyjadřuje naši obratnost a flexibilnost. Padáme-li nebo bruslíme nejistě, asi se pouštíme do něčeho, nač nejsme připraveni nebo na to nestačíme. Vidíme-li bruslit druhé, měli bychom někoho požádat o pomoc anebo najít správný příklad pro naše konání. Kolečkové brusle vyjadřují nutnost spěchu. Jezdí-li na nich někdo jiný, pozor na zbrklé chování. Jede-li na nich někdo jiný a snící se jen dívá, bude předstižen ten, kdo pospíchá.

Brouk

Najdeme-li zvláštního brouka, čeká nás nečekaný zisk nebo úspěch, ale pokud ho zabijeme, přijdou hubené časy.

Brána

Brána je ztotožněním našeho strachu, ale my  musíme jít dál a více se snažit než doposud, abychom obstáli, překonali překážky a těžkosti. Otevřená vyjadřuje nepříjemnou návštěvu, projdeme-li jí, budeme někým nevlídně přijati, jeli zavřená, nebudeme mít na někoho náladu.

Brambory

Jednoznačně se jedná o znak mužského zrání. Také vyjadřuje pomíjivost a i smrt. To v jakém počasí je vidíme či sklízíme, je individuální předzvěstí - slunný den prozrazuje harmonický život v manželství, deštivý den upozorňuje na domácí neshody. Sklízení brambor vyjadřuje rodinné starosti. Loupání a škrábání brambor vyjadřuje, že bude nutné se na čas uskromnit.

Bradavice

Vždy  ji musíme  chápat jako blamáž. Objevují-li s e bradavice u někoho blízkého, j vhodné s ním promluvit o jeho slabinách či o jeho minulosti, která  může být tajená. Objeví-li s e bradavice nám, jedná se o naše slabiny, která začíná být velice nápadná, ale také na naši slabost může někdo vážně poukázat.

Bota

Ženský sexuální znak, který vyjadřuje i  únavu z chození a vyřizování úředních návštěv. Obujeme-i si ve snu pohodlné boty, budou pochůzky úspěšné, budou-li boty vyšmajdané a roztrhané, musíme počítat s neúspěšným úředním jednáním. Těsné boty upozorňují na překážky a obstrukce při jednání. Najdeme-li botu či boty a budou v dobrém stavu, pravděpodobně se seznámíme s někým zajímavým. Nejdeme-li boty  staré, nepoužitelné, seznámíme se  někým, kdo nám bude imponovat, ale po krátkém čase zjistíme , že je někým jiný než se za koho vydával. Obchod s botami v dostupných cenách je pravděpodobně tou situací, kdy se nás pokouší někdo zavázat ve svůj prospěch.

Borůvky

Vidíme-li je, můžeme věřit v naději, ale pokud je jíme, radost rychle pomine nebo nám ji někdo zkazí.

Bordel

Ostrá diskuse mezi partnery, otevřeně na sebe vykřičí. Co si vzájemně o sobě myslí.

Bomba

Boj

MALUMA V PRAZE

Pozvánka

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM