Magazín Elita

Drak

Chladnokrevnost, která dokáže vést i přes mrtvoly. Hlavně se prosazuje chtíč, dosáhnout svých cílů. Vidět ho jako bájné zvíře je ocenění někým, kdo má vysoké postavení. Zlý drak je nositelem ztráty. Ohrožení nepřítelem vyjadřuje drak, který nás zraní. Zabít draka vyjadřuje osvobození se od obtíží. Létající papírový drak zančí  falešné štěstí a také  lživého přítele.

Drahokam

Vždy pokušení. Kupovat jej  je ztrátou, ale dostat jej darem, můžeme očekávat nárůst majetku, pokud jej hrdě nosíme, jsme pyšní. Ztratíme-li ho zažijeme, coo je to potupa, ostuda. Najdeme-li jej, zchudneme. Prodáme-li jej, jednoznačně můžeme očekávat zlepšení situace.

Doly (také horníci)

Za všech okolností nosí štěstí. Pracovat v dole vyjadřuje příslib dobrých poměrů a zajištění.

Dopis

Pokud ve snu obdržíme jakýkoli dopis, musíme předpokládat spíše nepříjemné zprávy, jen s výjimkou smutečního dopisu, který je symbolem dobrých zpráv. Anonymní dopis vyjadřuje, že něco hledáme a nemůžeme to najít.

Dojit

Upozorňuje na dobré příležitosti a úspěch.  Dojíme-li a mléko neteče sice označuje, že máme pevnou vůli, ale také to, že máme jen málo sil  či jsme se silami na konci. Vždy se jedná o pozitivní znak a  často také značí velké štěstí.

 

Dobytek

Symbol vyjadřující pudy, čím  divočejší dobytek, tím vyšší je pudovost.

Dítě

Hledáme nová východiska, ale i nové přístupy. Je-li dítě zdravé a čisté, nemusíme se bát nečekaných ran a špatných změn. Porodit dítě vyjadřuje nové existenční možnosti. Pokud se muž dívá na porod, velice často  je to předzvěst rozchodu s partnerkou, ale cestovatele upozorňuje na návrat do vlasti. Pro chudé tj. vždy dobré znamení, ale pro obchodníky a majetné to upozorňuje na zlé časy. Kojenec je pro matku štěstím, spící značí dobré časy, hrající si je znakem radosti. Dítě u křtu ukazuje na křesťanské zásady - křesťanský život. Plačící nebo nemocné dítě, také vztekající se signalizuje  pokles  obchodu. Hubené dítě jsou hubené časy, tlusté dítě je nepohoda. Umírající dítě je překvapení a nenadálý úspěch. Vražda dítěte často upozorňuje na sebepoškozování, či zaviněnou velkou škodu. Hrát  si s kupou dětí znamená lásku a úspěch v podnikání. Pokud nám děti ve snu nadávají, tak se o nás mluví v dobrém.

Díra

Vždy se jedná o varovný symbol, který vyjadřuje nebezpečí či past. Vlezeme-li do díry,  jsme ve špatné společnosti. Díra v šatech je vždy hodnocena dle své velikosti a odpovídá podvodům a lžím. Zašíváme-li díry, snažíme s e vypořádat s problémy. Velká jáma může vyjadřovat dopravní nehody. Spadnout do močůvkové jámy jsou jen starosti a nepříjemnosti.

Detektiv

Čekají nás problémy a starosti. Také nemusíme  mít čisté svědomí, ale také můžeme plnit velice náročný úkol.

Déšť

Jdeme-li v dešti a je nám příjemně, je bezvětří a je teplý, můžeme očekávat příjemné a dobré časy. Je-li přívalový a ničivý, čekají nás jen starosti a vnitřní nepokoj, který  se bude promítat do každého našeho kroku. Déšť provázený silným větrem až vichřicí napovídá, že se budeme někoho nebo něčeho bát a naše obhajoba bude velice těžká.

NÁŠ TIP

Gympl