Magazín Elita

Dědictví

Ve většině případech upozorňuje na narušené vztahy. Nenadálé dědictví je předzvěstí hněvu, možná závisti, ale vždy s sebou nese spory. Vypořádané dědictví je nečekanou ztrátou, také může jít o dramatické snížení příjmů a většinou naznačuje nouzi a vždy starosti.

Dar, dárek

Připravujeme-li dar  ze soucitu, dá se říci, že jsme  dobře investovali  či uložili kapitál. Rozdáváme-li dárky na potkání, máme problém či je o nás  šířena něco, co poškodí naši pověst. Přemýšlíme-li nad tím, jaký  dárek  dáme,jed jedno komu, jde o proces přemýšlení dárkem, nad jeho volbou, můžeme očekávat užitek. Přijmeme-li dárek, který si příliš nezasloužíme, bude následovat ztráta. Dárek věnovaný na památku naplňuje naše srdce a dává opodstatněnou radost ze života.

Člun

Je nutné se zamyslet nad změnami ve svém životě. Je-li člun na vodě , jsme velice nejistí a pochybujeme o sobě. Nepříznivost znaku se zvyšuje nepřízní počasí. V případě, kdy je voda klidná a svítí slunce, přichází příznivá změna a podstupované riziko je zdravé.

 

Číslice

Jen některá mají hlubší význam. 1 je štěstí. Rudé či vlastnoručně namalované značí čísla tažená v loterii.

Červ

Má více významů. Červ v ovoci znamená, že  se nám někdo vysmívá a zneužívá nás a my to musíme trpět. V jakékoli podobě vyjadřuje, že nám bude ublíženo a nemusí jít zrovna o úmysl. V případě sexuálního znaku, což  bývá nejčastěji   jde o sexuální zklamání.

Čert

Vyjadřuje rozladěnou mysl, komplikující s e situaci, která duševně vysiluje - je nutné usilovat objasněn nebo nám „čert“ sebere duši. Snaží-li se nás napdnout nebo nás jinak ohrožuje, nechceme otevřít oči a vše otevřeně řešit, zbytečně s e dostáváme do sporů. Vidíme-li čerta, snadno podléháme návalu  vášní.

Čarodějnice

Prasymbol lásky z pozice ženy, ale mluví o lásce ženy k muži nejčastěji. Hovoříme-li s ní dává nám brzké naplnění touhy po zasnoubení nebo sňatku. Hovor vyjadřuje rady a myšlenky, které s e vynořují – harmonizuje mysl kvůli vztahu. Vždy, když ji pouze vidíme, čeká nás dobrá a šťastná budoucnost.

Černoch

Vnitřní duševní souboj snícího s tendencemi přehánět.

Čáp

Symbol plodnosti a produkt touhy po něčem i po dítěti. Vidíme-li mláďata čápa v hnízdě, je jisté, že budeme muset navštívit předškolní či školní zařízení, které navštěvuje naše dítko. Můžeme však také narazit na názor zaměstnance, který  se o naše dítě stará.

Cukrárna

Období, kdy se budeme nudit a nebudeme se umět zabavit. Také nás upozorňuje na to, že není v pořádku náš žaludek.

MALUMA V PRAZE

Pozvánka

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM